VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

12 12. Didės mokesčio tarifas už išgaunamą gintarą

Seimas priėmė Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pataisas, kuriomis nutarta padidinti mokesčio tarifą už išgaunamą gintarą ir nustatyti mažesnį mokesčio tarifą už paviršinį vandenį, naudojamą suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veikloje. Už naujas nuostatas balsavo 61 Seimo narys, prieš – 5, susilaikė 25 parlamentarai.

Priimtais pakeitimais nuspręsta gintarui, kuris priskirtinas prie vertingų mineralų, nustatyti 20 proc. mokesčio tarifą, skaičiuojant nuo jo rinkos vertės. Mažesnei nei 40 mm frakcijai, kurios kaina rinkoje svyruoja nuo 180 iki 3500 Eur/kg, nustatytas 280 Eur/kg tarifas, o didesnei nei 40 mm frakcijai, kuri rinkoje kainuoja nuo 4685 iki 7410 Eur/kg – 900 Eur/kg.

Pasak pataisų iniciatorių, ligšiolinis tarifas – 20,22 Eur už kilogramą – sudaro tik apie 1 proc. vidutinės gintaro žaliavos pardavimo kainos. Jis buvo nustatytas 2006 m., tačiau iki šiol netaikytas, nes Lietuvoje gintaras tiesiog nebuvo išgaunamas. Riboti gintaro ištekliai Lietuvoje daugiausia susitelkę Kuršių nerijoje, UNESCO saugomoje teritorijoje. Juodkrantės telkinyje, preliminariu vertinimu, iš viso yra tik apie 112 tonų.

Preliminariais skaičiavimais, į valstybės biudžetą už išgautus gintaro išteklius iš Juodkrantės telkinio iš viso galėtų būti gaunama apie 41 mln. eurų, iš jų 80 proc. būtų įskaitoma į valstybės biudžetą ir 20 proc. šio mokesčio įplaukų tektų Neringos savivaldybei.

Pagal naujas nuostatas mokesčio už naudingąsias iškasenas tarifai didės ir kitiems ištekliams – durpėms, moliui, smėliui, žvyrui ir kt.

Priimtomis pataisomis taip pat nustatytas atskiras mokesčio tarifas už paviršinį vandenį, naudojamą suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veikloje. Pagal naują reglamentavimą tarifas mažės nuo 0, 003 euro ct/m3 iki 0,00003 euro ct/m3. Kaip teigiama Biudžeto ir finansų komiteto išvadoje, šis tarifas mažinamas siekiant mažinti Suskystintų dujų terminalo išlaidas ir dujų pardavimo kainą bei mokestinę naštą visiems dujų vartotojams, nes terminalas yra strateginis objektas, kurio patiriamos išlaidos (įskaitant ir mokamus mokesčius) yra įskaičiuojamos į dujų pardavimo kainą.

Atgal