VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

04 22. Seimas tobulins saugomų teritorijų reglamentavimą

Seimas po pateikimo pritarė europiniam Saugomų teritorijų įstatymo pataisų projektui, kuriuo siekiama tobulinti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimą.
Teikiamomis pataisomis siekiama sumažinti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų skaičių, sudaryti teisines prielaidas ekosistemų ir natūralių buveinių atkūrimui gamtiniuose rezervatuose, geriau apibrėžti reikalavimus veiklai draustiniuose, valstybiniuose parkuose ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, ypač statinių statybą sodybose ir buvusių sodybų vietose, tiksliau apibrėžti Saugomų teritorijų valstybės kadastre registruojamus objektus. 
Planuojama patikslinti saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą organizuojančių institucijų funkcijas, įtraukti vietos bendruomenes ir kitus asmenis, turinčius interesų saugomoje teritorijoje, į jos valdymą, patikslinti saugomų teritorijų kontrolės turinį, sukonkretinti žemės savininkų informavimo apie steigiamas saugomas teritorijas, keičiamas jų ribas ar apribojimus tvarką. Numatoma tiksliau apibrėžti asmenų, kuriems turi būti išmokamos kompensacijos už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus, ratą, atvejus, periodiškumą ir lėšų šaltinius.

Atgal