VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

11.15. Biologinės įvairovės konferencijoje laikysimės ES pozicijos

Egipte, Šarm el Šeiche, trečiadienį prasidėjo Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencijos šalių 14-oji aukšto lygio konferencija. Ši JT konvencija yra viena iš pamatinių aplinkosaugoje, nubrėžianti konkrečius tikslus pasaulio valstybėms siekiant išsaugoti unikalią gamtinę įvairovę, teigiama Aplinkos ministerijos pranešime.

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Stasio Žumbio nuotr.

Lietuvai susitikime atstovaujantis aplinkos ministras Kęstutis Navickas su kitų šalių ministrais ir atstovais aptars konkrečias priemones, kaip išsaugojimo tikslus suderinti su infrastruktūros plėtra, energetika, gamybos pramone, taip pat bus apsikeista nuomonėmis apie darnios infrastruktūros kūrimo ir sveikatos apsaugos svarbą.

Konferencijoje numatoma priimti Šarm el Šeicho deklaraciją, kuri pabrėžia biologinės įvairovės svarbą darniam vystymuisi ir ekonomikos augimui.

„Deklaracijoje atkreipiamas dėmesys į šalių dedamas pastangas, nepavykusį biologinės įvairovės nykimo sustabdymą ir tam neigiamą poveikį darančius energetikos, kasybos, gamybos pramonės, infrastruktūros kūrimo ir sveikatos apsaugos sektorius. Nors Lietuva vykdo prevencines planavimo priemones šiam poveikiui mažinti rengdama LR teritorijos bendrąjį planą, tačiau privalu pasitempti analizuojant ir vertinant ūkinės veiklos poveikį buveinėms ir biologinei įvairovei, sutelkti adekvatų finansavimą“, - pranešime sako ministras K. Navickas.

Šarm el Šeiche bus sprendžiama, kaip toliau įgyvendinti Biologinės įvairovės konvencijos strateginį planą 2011-2020 m., finansuoti biologinės įvairovės išsaugojimui skirtas priemones, reguliuoti invazinių rūšių gausą ir išsaugoti jūrų biologinę įvairovę. Bus priimami sprendimai, susiję su augalų apdulkintojų apsauga, genetinių išteklių valdymu, darniu gamtos išteklių naudojimu ir kt.

Konferencijos metu vyks ir Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo šalių 9-asis susitikimas. Jame bus priimami sprendimai dėl gyvųjų modifikuotų organizmų rizikos aplinkai vertinimo ir valdymo, riboto naudojimo, socialinių ekonominių aplinkybių, gebėjimų stiprinimo, biosaugos informacinio centro veiklos, taip pat bus sutarta dėl veiksmingo atsakomybės už padarytą žalą ir jos atlyginimo užtikrinimo.

Lietuva, kaip sako K. Navickas, laikysis bendros ES pozicijos, kad Konvencijos strateginio plano 2011-2020 m. veiksmų nepakanka biologinės įvairovės nykimui sustabdyti.

„Buveinių praradimas, klimato kaita, invazinės rūšys, tarša ir nedarnus gamtos išteklių naudojimas išlieka pagrindinėmis grėsmėmis biologinei įvairovei“, - pabrėžia K. Navickas.

Lietuva, tobulindama nacionalinę biologinės įvairovės išsaugojimo politiką, įgyvendindama Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų planą ir planuodama veiksmus po 2020 m., atsižvelgs į Šarm el Šeicho konferencijoje nustatytas pagrindines tarptautinės biologinės įvairovės politikos kryptis ir priimtus sprendimus.

Atgal