VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Gamta

2024.06.30.Saugomose pievose pradedami aptikti reti ir nykstantys paukščiai

 

 Lietuvos ornitologų draugijos (toliau – LOD) kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „LIFE Farms for Birds“ (LIFE21-NAT-LT-LIFEfarms for birds, Nr. 101074711) vasaros darbams įsibėgėjant, sulaukiami pirmieji šių metų rezultatai.

Saugomose pievose pradedami fiksuoti reti ir nykstantys paukščiai. Per pastarąjį mėnesį dalyje projekto teritorijų – Biržijos kaime (Švenčionių raj.), Svylos upės slėnyje (Ignalinos raj.), buvo užfiksuotos sugrįžusios griežlės ir stulgiai.

Stulgys (lot. Gallinago media) | R. Jakaičio nuotr.

Švenčionių rajone esančios Biržijos kaimo pievos – viena iš projekto teritorijų, kuriose diegiamos rodomosios ekstensyvaus galvijų auginimo praktikos.

Praėjusiais metais čia buvo atlikti pirminiai gamtotvarkiniai darbai – medžių, krūmų, aukštos žolinės augalijos šalinimas. Jau šį pavasarį teritorijoje pradėjo lankytis griežlės (šiemet stebėti 2 griežiantys patinai) ir stulgiai (šiemet stebėtas 1 individas).

Iki projekto įgyvendinimo pradžios Biržijos pievos buvo apaugusios medžiais, krūmais, nendrėmis bei kita aukšta žoline augalija ir buvo visiškai netinkamos retiesiems atvirų pievų bei ganyklų paukščiams.

Šią vasarą teritorijoje pradedamas ganymas, kuris turėti dar labiau pagerinti retųjų paukščių buveinių būklę.

Kitoje projekto teritorijoje, nuo Biržijos kaimo į rytų pusę nutolusiame Svylos upės slėnyje (Ignalinos raj.), šiemet taip pat buvo užfiksuota sugrįžusios griežlės giesmė.

2023 m. šioje teritorijoje projekto ekspertai iš LOD atliko paukščių monitoringą ir suskaičiavo 7–9 perinčias griežles bei dvi poras perinčių stulgių.

Tikimasi, jog šiais metais monitoringo rezultatai parodys dar didesnius skaičius šių ir kitų globaliai nykstančių šlapių pievų paukščių.

 

 

Atgal