VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2016-10-29
Vilniuje, Kairėnų kapinėse gėlėmis pasipuošė naujas kapas. Valerijoną Vytautą Jucį į paskutinę kelionę palydėjo jo giminės, kolegos ir jo talento gerbėjai.  Plačiau
2016-10-28
Plačiau
2016-10-24
Mirus aktyviam sąjūdininkui, Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariui ir Vytautų Klubo nariui  VYTAUTUI RAMANAUSKUI (1930.02.07 - 2016.10.22) Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius.          JIS  ĖJO  TARNYSTĖS  LIETUVOS  ŽMONĖMS  KELIU.  AKTYVIAI  RĖMĖ DEŠINIŲJŲ ORGANIZACIJŲ INICIATYVAS.  Plačiau
2016-10-22
Ateina toks laikas, kai žmogaus nebėr - lieka tik prisiminimai, artimųjų rauda, išėjusio žmogaus ilgesys, paguoda, kad visagalis Laikas užgydo visas šios žemės žaizdas, ir žinojimas, kad visų mūsų likimas toks pat - atžydėjai, kiek tau duota, ir išeisi ten, kur išėjo mūsų  kartų kartos...  Plačiau
2016-09-17
Šias eiles skiriu buvusiam bičiuliui, ilgamečiam valstybės laikraščio „Lietuvos aidas“ vyriausiajam redaktoriui Algirdui Pilveliui atminti. Plačiau
2016-09-12
 Aš jau baigiau – Sakau sudiev – Lenkiuos prieš tuos, Kurie padėjo eit Per sunkų laiką Mylėti tuos, kurie mylėjo Būti kartu, kartu kovoti. Nes be kovos nebūna laisvės. Tik šitas kelias labai trumpas, Kaip trumpas skrydis dangaus paukščio Ir sutinku savo nebūtį Su viltimi: per amžius būti. Eilės skulptorės ir poetės Konstancijos Stoškienės Plačiau
2016-08-01
Plačiau
2016-07-16
Mirė signataras K. Uoka Eidamas 65-uosius metus, mirė Kovo 11-osios Akto signataras Kazimieras Uoka, pranešė Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės biuras. Plačiau
2016-07-01
2016 m. birželio 22 d. 20 val. 15 min. (šventų Jonų išvakarėse) nustojo plakusi žinomo sporto mokslininko, ilgamečio Vilniaus universiteto  kūno kultūros ir sporto katedros, vėliau Sporto centro  vadovo, habil. mokslų daktaro, profesoriaus Juozo Saplinsko širdis. Plačiau
2016-05-10
Balandžio pabaigoje pasaulis minėjo 30-ąsias Černobylio katastrofos metines. Didžiausia branduolinė avarija istorijoje paveikė milijonus žmonių tuometinėje Sovietų Sąjungoje ir už jos ribų. Plačiau
2016-05-07
2016 m. balandžio 29 d. mirė žurnalistas, kraštotyrininkas, kultūros darbuotojas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas ir puoselėtojas Vytautas Kaltenis. Velionis buvo Vydūno draugijos garbės narys, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys. Plačiau
2016-03-21
Ukmergės kraštotyros muziejuje „Bočių“ sambūrio literatų klubo „Prie židinio“ vadovė, poetė Zuzana Stunžėnienė Petro Biržio – Pupų Dėdės 120 gimimo metinių proga organizavo įdomų literatūrinį pokalbį apie šį ne eilinį lietuviško kaimo literatą, saviveiklos aktorių. Lietuvos savanorį- karininką. Plačiau
2016-03-19
Aleksejus Kutkinas į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą įstojo 1994 m. Nuo 2008 m. buvo ir Tarptautinės rašytojų ir publicistų  asociacijos (APIA) narys. 2003 m. Lietuvoje vykusiame Rusų autorinės dainos festivalyje tapo laureatu Plačiau
2016-02-27
Eidamas 68-uosius vasario 25 d. mirė žurnalistas Romas Sakadolskis, pranešė LRT.lt Plačiau
2016-02-27
Lietuvos valstybės atkūrimo išvakarėse 2016 m. vasario 15 d. Vilniaus rotušėje įvyko renginys, skirtas didžiam kovotojui už Lietuvos laisvę monsinjorui Alfonsui Svarinskui, pavadinimu „Dievui ir Tėvynei: monsinjoro Alfonso Svarinsko idealai ir šiandienos Lietuva“. Plačiau
2016-02-22
Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Vilniaus g. 33, Kaune vasario 25 d., ketvirtadienį, 17 val. vyks atminimo vakaras, skirtas 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarams paminėti. Plačiau
2016-02-20
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su liūdesiu praneša, kad eidamas 87-uosius metus vasario 18-ąją mirė teisininkas, advokatas, visuomenės ir advokatų savivaldos veikėjas Isakas Kaganas.    Plačiau
2016-02-16
Tai buvo... tokia daugelio rašinių pradžia. Taip, tai buvo, kai, dirbdamas Tautinių mažumų ir išeivijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuravau Rytų kraštų (o ir Karaliaučiaus krašto) lietuvių bendruomenes. Plačiau
2016-02-06
Šių metų vasario antrą dieną į Šventų Jonų bažnyčią rinkosi Lietuvos skautų sąjungos skilčių, draugovių ir tuntų skautai, skautai akademikai Edmundas Kulikauskas, sesės Nomeda, Ieva, kiti Lietuvos skautai pagerbti skauto Prano Žižmaro atminimą gimtadienio proga Plačiau
2016-02-03
Eidamas 88-uosius metus trečiadienį mirė profesorius, orkestrų vadovas, smuikininkas, pasaulyje pripažintas dirigentas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Saulius Sondeckis. Plačiau