VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2015-05-24
Praėjo 10 mėnesių nuo monsinjoro Alfonso Svarinsko netekties. Kiekvienais metais monsinjoras organizuodavo partizanų ir visų Lietuvos laisvės kovų dalyvių pagerbimą jo paties įkurtame Mūšios Didžiosios kovos apygardos partizanų parke, Ukmergės rajone. Plačiau
2015-05-16
Po antrosios sovietų okupacijos vokiečių kilmės Lietuvos piliečiai ir apskritai evangelikai buvo priskirti didžiausių liaudies priešų kategorijai. Todėl neatsitiktinai būtent jie tapo pirmosios masinės deportacijos aukomis. Plačiau
2015-05-12
Paskutinį balandžio sekmadienį Paįstryje (Panevėžio r.) buvo švenčiami šv. Jurgio atlaidai. Kunigas poetas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis (1880-1931) čia pastatė medinę bažnyčią. Plačiau
2015-05-09
Pumpėnuose (Pasvalio r.) ne kartą rinktasi draugėn ir tartasi, kaip surinkti, susisteminti duomenis apie 1918-1920 metų Lietuvos savanorius. Kovo 30 d. dar gausesnis būrys susirinko Pumpėnų bendruomenės patalpose. Plačiau
2015-05-04
Gegužės 2 d. po sunkios ligos Vilniuje mirė mokslų daktaras, kultūrologas, politinis ir visuomenės veikėjas, profesorius Vytautas Jakelaitis. Plačiau
2015-04-11
Pražydus magnolijoms, didžiosios šventų Velykų savaitės pradžioje, kovo 31 dieną gražų kalnų kraštą amžiams paliko dar vienas senosios lietuvių emigrantų kartos atstovas, septynias dešimtis metų pragyvenęs Ženevoje, NARCIZAS PRIELAIDA. Plačiau
2015-04-03
Penktadienio rytą po sunkios ligos mirė Laisvės kovų dalyvis, Nepriklausomybės Akto signataras, VI, VII Seimo ir dabartinės kadencijos narys Algirdas Vaclovas Patackas. Plačiau
2015-04-03
Nedažnai atsitinka, kad nuo mūšio pradžios iki pabaigos kovotų sužeisti partizanai su sveikais okupantais. Taip pat nedažnai būna, kad keletas sužeistų partizanų nukautų dešimtkart daugiau priešų. Toks įvykis buvo partizaninio karo metu. Plačiau
2015-03-28
Vilniuje po ilgos ir sunkios ligos mus paliko žinomas žurnalistas, poetas, daugelio dainų autorius Vytautas Barauskas. Plačiau
2015-03-14
Eidamas aštuoniasdešimt šeštuosius metus, po ilgos ir sunkios ligos 2015m. kovo 11 d. mirė ALGIRDAS BERKEVIČIUS, pasipriešinimo okupaciniam režimui (1944-49 m.) Kauno organizacijos dalyvis, GULAGO tolimųjų Sibiro rytų katorgininkas ( 1949- 1956 m.) Vėliau Sibiro tremtinys (1957-1961 m.) Plačiau
2015-03-03
Vasario mėn. 12 d. Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos organizaciją, bendradarbiaudama su LK Kauno karininkų ramove, paminėjo Lietuvos laisvės armijos įkūrėjo ir vado Kazio Veverskio 70 žūties metines. Plačiau
2015-02-21
Vasario 12-ąją dieną suėjo metai kai į Amžinybę iškeliavo tremtinė, tautodailininkė, Šiaulių tremtinių choro I-oji metraštininkė Salomėja Jankevičiūtė–Škikūnienė. Palaidota Ginkūnuose, tremtinių kapuose šalia vyro tremtinio Petro Škikūno. Plačiau
2015-02-13
2015 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo rūmų konferencijų salėje įvyko monsinjoro Alfonso Svarinsko 90–ųjų gimimo metinių minėjimas. Šiai garbingai datai konferenciją surengė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas ir Lietuvos Respublikos Seimas. 2015 m.  sausio 21 d. monsinjorui Alfonsui Svarinskui būtų sukakę 90 metų. Plačiau
2015-02-09
Naktį iš vasario 5 į 6 netekome Laimos Stankevičiūtės. Prieš dvi savaites aš tvarkiau savo senus diskelius ir radau vieną aplankalą, pavadintą „Henrikas Rimkus“. Plačiau
2015-02-07
Nepaprasta suvokti, kad taip pavadintos eilėraščių ir nuotraukų knygos autorė Jelena Garliauskienė mus Paliko prieš metus... Plačiau
2015-02-07
Jau septyniasdešimt metų skiria mus nuo tragiškų įvykių, kurie vyko Mitabynės kaime, Panevėžio rajone. Vasario 2-oji nuo 1945-ųjų mūsų šeimai, gal net ir visam Mitabynės kaimui, – pati liūdniausia diena. Tada įvyko Savickynės tragedija. Plačiau