VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2016-05-10
Balandžio pabaigoje pasaulis minėjo 30-ąsias Černobylio katastrofos metines. Didžiausia branduolinė avarija istorijoje paveikė milijonus žmonių tuometinėje Sovietų Sąjungoje ir už jos ribų. Plačiau
2016-05-07
2016 m. balandžio 29 d. mirė žurnalistas, kraštotyrininkas, kultūros darbuotojas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas ir puoselėtojas Vytautas Kaltenis. Velionis buvo Vydūno draugijos garbės narys, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys. Plačiau
2016-03-21
Ukmergės kraštotyros muziejuje „Bočių“ sambūrio literatų klubo „Prie židinio“ vadovė, poetė Zuzana Stunžėnienė Petro Biržio – Pupų Dėdės 120 gimimo metinių proga organizavo įdomų literatūrinį pokalbį apie šį ne eilinį lietuviško kaimo literatą, saviveiklos aktorių. Lietuvos savanorį- karininką. Plačiau
2016-03-19
Aleksejus Kutkinas į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą įstojo 1994 m. Nuo 2008 m. buvo ir Tarptautinės rašytojų ir publicistų  asociacijos (APIA) narys. 2003 m. Lietuvoje vykusiame Rusų autorinės dainos festivalyje tapo laureatu Plačiau
2016-02-27
Eidamas 68-uosius vasario 25 d. mirė žurnalistas Romas Sakadolskis, pranešė LRT.lt Plačiau
2016-02-27
Lietuvos valstybės atkūrimo išvakarėse 2016 m. vasario 15 d. Vilniaus rotušėje įvyko renginys, skirtas didžiam kovotojui už Lietuvos laisvę monsinjorui Alfonsui Svarinskui, pavadinimu „Dievui ir Tėvynei: monsinjoro Alfonso Svarinsko idealai ir šiandienos Lietuva“. Plačiau
2016-02-22
Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Vilniaus g. 33, Kaune vasario 25 d., ketvirtadienį, 17 val. vyks atminimo vakaras, skirtas 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarams paminėti. Plačiau
2016-02-20
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su liūdesiu praneša, kad eidamas 87-uosius metus vasario 18-ąją mirė teisininkas, advokatas, visuomenės ir advokatų savivaldos veikėjas Isakas Kaganas.    Plačiau
2016-02-16
Tai buvo... tokia daugelio rašinių pradžia. Taip, tai buvo, kai, dirbdamas Tautinių mažumų ir išeivijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuravau Rytų kraštų (o ir Karaliaučiaus krašto) lietuvių bendruomenes. Plačiau
2016-02-06
Šių metų vasario antrą dieną į Šventų Jonų bažnyčią rinkosi Lietuvos skautų sąjungos skilčių, draugovių ir tuntų skautai, skautai akademikai Edmundas Kulikauskas, sesės Nomeda, Ieva, kiti Lietuvos skautai pagerbti skauto Prano Žižmaro atminimą gimtadienio proga Plačiau
2016-02-03
Eidamas 88-uosius metus trečiadienį mirė profesorius, orkestrų vadovas, smuikininkas, pasaulyje pripažintas dirigentas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Saulius Sondeckis. Plačiau
2016-01-27
Aplankėme rašytojo, vertėjo, žurnalisto Kazimiero Barėno (Barausko) tėvų, brolių Povilo ir Jono kapus, uždegėme žvakes Plačiau
2016-01-19
Eidama 91-uosius mirė fotomenininkė, kultūros metraštininkė Ona Pajedaitė Plačiau
2016-01-09
2015 m. gruodžio 5 dieną Svėdasų kapinės amžinam poilsiui priglaudė Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją JONĄ BELECKĄ Plačiau
2016-01-05
Šių metų gruodžio mėnesio pradžioje mūsų iniciatyva buvo paminėtos prelato  Mykolo Krupavičiaus mirties 45-tosios metinės Plačiau
2015-12-18
2015 m. gruodžio 9 d. Vilniaus įgulos karininkų Ramovėje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Bendrija LEMTIS ir LK Vilniaus įgulos karininkų Ramovė organizavo atminimų vakarą, skirtą paminėti 1918 ir 1949 metų Signatarus. Plačiau
2015-12-14
Beprotišku greičiu apsisuko metų karuselė... Šį mėnesį baigiame įveikti nepadarytus darbus, baigiame įgyvendinti projektus, planuojame veiklos gaires 2016 metams. Plačiau
2015-11-10
Sostinės savivaldybė, pasitarusi su Lietuvos žydų bendruomene, ėmėsi iniciatyvos ir atminimo lentomis pažymėjo statinius, kurie prie sovietų valdžios, nusikalstant žmoniškumui, buvo statomi iš sunaikintų žydų kapinių paminklinių akmenų.    Plačiau