VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

11 22. Sakralinės muzikos festivalis Panevėžio muzikams atminti

Lidija Veličkaitė

Vėlinių išvakarėse 2014 m. Lietuvos kultūros sostinė Panevėžys gausių renginių programą papildė dar vienu sakralinės muzikos festivalio ,,Dangūs skelbia Dievo šlovę“ koncertu. Spalio 30 d. Panevėžio muzikinio teatro surengtas įspūdingas koncertas yra išskirtinis, nes pirmą kartą Panevėžyje atlikėjai pagerbė savo pirmtakų kolegų – Panevėžio mirusiųjų muzikų atminimą. Koncertuota istorinėje 1929 m. pastatytoje Kristaus Karaliaus katedroje, turinčioje klasicizmo ir baroko bruožų. Enciklopedininko Arvydo Kazimiero Karaškos koncerto programos lankstinyje ir gyvo žodžio prakalboje tetilpo tik maža dalis jo sudaryto Panevėžio muzikų vardyno. Vieni jų gimė, gyveno ir iki paskutinio atodūsio darbavosi Panevėžyje, kiti, atvykę ilgam ar trumpam, apsigyveno mieste, dar kiti rado prieglobstį slapstydamiesi nuo karų ir pokarių, sukilimų, negandų, okupantų persekiojimų, represijų, tremčių. Per sovietinės okupacijos penkiasdešimtmetį diplomus gavę jaunieji muzikos specialistai būdavo skiriami atidirbti privalomą trejų metų laikotarpį.

Profesorius, Nacionalinės premijos laureatas Petras Bingelis

Šis miestas penkių šimtmečių tėkmėje išaugino Lietuvai daugybę muzikantų. Žymiausieji yra mūsų atmintyje ir kasdienoje, straipsniuose, knygose. Svarbu nubraukti užmaršties dulkes nuo darbščių eilinių muzikų istorijų, nes daugelio jų triūso vagos, tarsi šaltinėliai, subėga į tautos kultūros plačiąsias marias. Nuosekli plataus asmenų ir institucijų rato darbuotė suklostytų plačią vertingą Panevėžio praeities muzikos ir muzikų panoramą. Muzikologo A. K. Karaškos svarbiausias siekis – įamžinti visų jų atminimą solidžioje monografijoje, o didžiausia jo viltis, kad ji bus išleista. Linkėsime mūsų amžininkams jos sulaukti. Panevėžio muzikinio teatro vadovo ir vyr. dirigento Vidmanto Kapučinsko koncerto dedikacijos muzikams atminti idėja ypač prasminga ir tęstina. Būsimųjų metų festivalio koncertuose tebūnie bus pagerbtas ir kitų Panevėžio iškilių asmenybių atminimas – dailininkų ir architektų, teatralų, literatų, pedagogų, medikų, dvasininkų, Lietuvos savanorių, rezistentų, patriotų, visuomenės ir politikos veikėjų.

Panevėžio muzikinis teatras šiais metais surengė aštuonis sakralinės muzikos festivalio ,,Dangūs skelbia Dievo šlovę“ koncertus, kurie vyko Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Pasvalio Šv. Jono krikštytojo ir Pabiržės Šv. Trejybės bažnyčiose. Juose dalyvavo Panevėžio muzikinio teatro orkestras, choras, solistai, styginių kvartetas, Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis ,,Muzika Humana“, Kauno valstybinis choras, Šiaulių valstybinis kamerinis choras ,,Polifonija“, Kėdainių kultūros centro kamerinis choras ,,Ave muzika“, Krikščioniškos muzikos orkestras ,,Looft den Heer“ (Nyderlandai).

Sakralinės muzikos festivalio koncertas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Spalio 30–osios pavakarę sakralinės muzikos festivalio ,,Dangūs skelbia Dievo šlovę“ koncertas buvo dviejų dalių. Pirmoji dalis jau prietemoje, miestui skendint rūke, prasidėjo ant Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros laiptų. Arvydas Karaška šiai šventei specialiai sukūrė ,,Lux aeterna“ (Amžinoji šviesa) (šio autoriaus ,,Lietuviškojo Requiem“ finalinė dalis). Kompoziciją elektroniniu 61 varpo karilionu (2013 m. buvo sukonstruotas kūrybinės grupės ,,Varpai. L.T.“, grupės vadovas konstruktorius Saulius Stulpinas) atliko autorius, trimitininkas Ernestas Duoblys, katedros keturiais varpais skambino broliai Gerardas ir Martynas Burkauskai, duetu išraiškiai ,,Viešpaties angelo“ maldą giedojo kunigas, katedros administratorius Eugenijus Troickis ir katedros vargonininkas, chorvedys Antanas Šauklys, o kartu su jais visi susirinkusieji.

Panevėžio muzikinio teatro meno vadovas ir vyr.dirigentas Vidmantas Kapučinskas

Skambant paskutiniams vienišo varpo dūžiams, žmonės suėjo į katedrą susikaupę klausytis muzikos genijaus Volfgango Amadėjaus Mocarto paskutinio ir neužbaigto kūrinio ,,Requiem“, kuris čia skambėjo 1996 ir 2013 m. spalį. Jau trečią kartą šį kūrinį klausytojams dovanojo vienas geriausių Europoje Kauno valstybinis choras ir jo įkūrėjas, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis, Panevėžio muzikinio teatro orkestras (teatro vadovas ir vyr. dirigentas Vidmantas Kapučinskas), solistai Elena Kalvaitytė–Vitkauskienė, Jurgita Šalčiūtė, Mindaugas Zimkus ir Tomas Ladyga. Dirigavo profesorius, Nacionalinės premijos laureatas Petras Bingelis.

 Muzikologas Arvydas Karaška koncerto programos lankstinyje apie V. A. Mocarto gedulingąsias mišias ,,Requiem“ rašo: ,,Šis sakralinės muzikos šedevras, kaip ir jo kūrėjo gyvenimas bei tragiška ankstyva mirtis jau daugiau nei du šimtmečius apgaubti paslapčių, legendų skraiste. Kita vertus klausytojus labiausiai žavi ir jaudina pati Mocarto muzika. Muzika sklidina veržlaus pavasariško jausmų polėkio, grožio, darnos, formos simetrijos ir tobulybės. Tobulybės, kokios nepasiekė nė vienas Mocarto amžininkas.“

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra: Kauno valstybinis choras, Panevėžio muzikinio teatro orkestras, katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis, muzikologas Arvydas Karaška. Nuotraukos Juozo Vaičikonio

Pilnutėlė Kristaus Karaliaus katedra nuo mažiausių iki garbingo amžiaus panevėžiečių ir jų svečių klausėsi šio nemirtingo kūrinio. Po katedros skliautais ,,Requiem“ muzika skambėjo iškilmingai, verždamasi į gyvenimo šviesą ir primindama, kad gyvenimas nesibaigia mirtimi. Tie muzikai, kuriems buvo skirta šio koncerto programa, gyvena tarp mūsų, neužmiršti jų darbai, pasiekimai ir pasiaukojimas.

Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotoja Regina Eitmonė džiaugėsi susirinkusiųjų gausa, jų puikiais atsiliepimais apie festivalio koncertą, kuris leido gražioje bažnytinėje aplinkoje susikaupti ir pajusti nuostabų iškilmingumo įspūdį: ,,Šis festivalis turėtų tapti tradiciniu, nes sakralinė, klasikinė muzika Panevėžyje turi labai daug gerbėjų. Muziką mylėti ir suprasti nuo mažens mokoma mūsų miesto Panevėžio muzikos mokykloje ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje.“ 

Kunigas Eugenijus Troickis sužavėtas, kad jau antrus metus prieš Vėlines katedroje skamba V. A. Mocarto ,,Requiem“: ,,Dvasinga įžanga nuo katedros laiptų, skambant katedros varpams, pritariant trimitui, grojant elektroniniam karilionui ,,Lux aeterna“ bei giedant ,,Viešpaties Angelą“, susirinkusiems tarsi priminė: mielieji, sustabdykime laiką ir dar kartą apmąstykime tikrąsias vertybes. Tiek atlikėjai, tiek klausytojai žinojo, ką ir kaip daryti. Tereikėjo atverti širdis, kad jos prisipildytų Vilties ir Tikėjimo šviesos, kurią neša prisikėlęs Kristus ne tik mūsų brangiems mirusiesiems, bet ir gyviesiems. Tikiu, kad sakralinės muzikos turtai gali ir turi ugdyti žmogišką kultūrą. Tegul grožis kiekvieno širdyje uždega dvasinį džiaugsmą.“

Lapkričio 2–ąją d. Kristaus Karaliaus katedroje Visų šventųjų ir Vėlinių muzikines nuotaikas pratęsė Panevėžio atlikėjai – muzikinio teatro choras, styginių kvartetas ir muzikinio teatro solistai instrumentininkai atlikę Karlo Dženkinso (Karl Jenkins) ,,Requiem“ ir kitus, vėlyvo rudens nuotaikų, kompozitoriaus  kūrinius.

Atgal