VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

04 03. UŽUOJAUTA RIMAI

Eidama devyniasdešimtuosius metus balandžio 1d. mirė Janina MIKALAUSKIENĖ. Lietuvos skautų sąjungos “Valdovų rūmai” tunto skautai reiškia nuoširdžią užuojautą skautei sesei Rimai Jankūnienei ir gilaus liūdesio valandą užjaučiame velionės šeimą bei artimuosius.

 


Mirus mylimai mamai Janinai MIKALAUSKIENEI Maldos ir liaudiško giedojimo grupė “Karunka” nuoširdžai užjaučia savo narę Rimą Jankūnienę ir meldžia jos Mamai amžinosios šviesos Tėvo Karalystėje.

Atgal