VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

05 04. IN MEMORIAM Vytautui Jakelaičiui

Gegužės 2 d. po sunkios ligos Vilniuje mirė mokslų daktaras, kultūrologas, politinis ir visuomenės veikėjas, profesorius Vytautas Jakelaitis.

Vytautas Jakelaitis gimė 1928 balandžio 13 d. Vičiūnuose (dabar – Kauno miestas), visą gyvenimą paskyrė Lietuvos kultūrai, 1953–1957m. buvo Liaudies kūrybos namų direktorius, 1958–1973 m. ėjo kultūros ministro pavaduotojo pareigas, 1975–1987 m. vadovavo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetams. V. Jakelaitis yra 14 knygų autorius ir sudarytojas, vienas iš Mažosios Lietuvosdainų švenčių organizatorių, Jūros šventėsatnaujintojų. Jis inicijavo Jūrų muziejaus, Laikrodžių muziejaus, Klaipėdos karilionosteigimą, rūpinosi Tolminkiemiobažnyčios atstatymu, Klaipėdos kraštotyros muziejaus veiklos plėtra Mažojoje Lietuvoje, aušrininkų, lietuvininkų kultūros, tautinės savimonės tradicijų puoselėjimu.V. Jakelaičio gyvenimo nuopelnai įvertinti IV laipsnio Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Sausio 13-osios atminimo medaliu. Jis yra Klaipėdos miesto garbės pilietis ir universiteto garbės daktaras.

Atsisveikinimas su velioniu vyks gegužės 5 dieną, antradienį, nuo 16 val. Vilniaus laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ Ąžuolyno g. 10, urna bus išnešama trečiadienį 12.30 val. į Antakalnio kapines.

LLKC kultūros informacijos poskyris

Eglė Ladigienė, tel. (8 5) 261 47 63

Atgal