VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

07 04. Nuliūdusiųjų paguoda dovanoja viltį

Ričardas Simonaitis

LSS „Valdovų rūmai“ skautų tunto vadas

Š.m. birželio 28 d. visuomeninė organizacija “Lietuvos atminties keliai”, vadovaujama Vytauto Anušausko ir Vilniaus miesto Sąjūdžio skyriaus Tarybos nario Pauliaus Rutkausko iniciatyva į Vilniaus Antakalnio kapines susirinko daug šių bendruomenių narių. Iškilmingoje rikiuotėje dalyvavo ir Lietuvos Skautų Sąjungos „Valdovų rūmai“ skautų tunto būrys, vadovaujamas šių eilučių autoriaus, LSS J.Basanavičiaus draugovės skautai akademikai ir profesorė Onutė Voverienė bei Vytauto Kernagio sūnus.

Iš kairės: sąjūdiečiai P.Rutkauskas, R.Simonaitis, V.Anušauskas ir skautai L.Misevič,R.Jankūnienė, J.Vika ir K.Dapkevičius. Zbignevo Misevič fotografijos

Po skautų sugiedoto nacionalinio himno profesorė Onutė Voverienė priminė visiems, kokį didelį vaidmenį mūsų gyvenime atliko menininkai, kurie ilgus dešimtmečius džiugino Lietuvos žmonių širdis dainomis, gražiais poezijos posmais, kitomis meninėmis priemonėmis. Skambant skautų giedamai giesmei „Marija Marija“ buvo padėtos gėlių puokštės ant dainininkės Janinos Miščiukaitės , Vytauto Kernagio, poeto Justino Marcinkevičiaus, Jurgos Ivanauskaitės ir Sausio 13-ją žuvusiųjų didvyrių kapų. Taip buvo pagerbti iškiliausi Lietuvos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai bei Laisvės gynėjų atminimas.

Kalba Sąjūdžio Tarybos pirmininko pav. P.Rutkauskas

Skautai pagerbė ir savo narių atminimą. Čia menininkų kalnelyje palaidoti skautų B. Žalio ir P. Žalienės palaikai. Ilgus metus priverstinai gyvenę Australijoje ir vadovavę dideliai Pasaulio lietuvių skautų bendruomenės daliai Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, atvyko gyventi į savo Tėvynę. Paskutiniais gyvenimo metais pareiškė norą dalyvauti Lietuvos Skautų Sąjungos „Valdovų rūmai“ skautų tunto bendrijoje. Amžina šlovė tegul gaubia jų atminimą.

Pagerbimas Tylos minute

Sąjūdiečiai Vytautas Anušauskas ir Paulius Rutkauskas po iškilmingo menininkų pagerbimo visus dalyvius pakvietė į susitikimą su Antazavės vaikų namuose gyvenančiais vaikais našlaičiais. Svečiai vaikams padovanojo pašventintą Pivašiūnų Marijos paveikslo kopiją, Vaikų namų kieme pasodino japoniškąsias sakuras, kurios kiekvienais metais savo žydėjimu džiugins vaikų širdis, suteiks žydinčios vilties gyvenimo prasmės simbolį. Svečius iš Vilniaus sutiko Antazavės miestelio seniūnas, miestelio bendruomenė.

Skautų B. ir P.Žalių pagerbimas

Už šiltą bendradarbiavimą organizatoriai dėkoja Japonų ambasados Kultūros skyriui, Monsinjorui Vincui Baubliui, p. Danutei Varec, p. Galinai Lukšaitei, p. Vitalijai Radzevičienei, p. Laurai Bočiarovienei bei Šarūnui Kasmauskui, gyvenančiam Mažučių kaime, Darbėnų seniūnijoje, Kretingos rajone.

Sausio tryliktosios dienos žuvusių didvyrių pagerbimas

Atgal