VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

08 21. Užuojauta

Vilniaus sąjūdininkai nuoširdžiai užjaučia Laisvės kovotoją Sąjūdžio metraštininką Albiną Kentrą, gimines ir artimuosius mirus mylimai sesutei Elenai Kentraitei.

Atgal