VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

10 08. Mirė legendinė televizijos režisierė Galina Dauguvietytė

Lietuvos kultūra neteko dar vieno legendinio žmogaus. Ketvirtadienį Vilniuje mirė aktorė ir režisierė Galina Dauguvietytė. Ji ėjo 89-uosius metus.
Liūdną žinią ketvirtadienio popietę pagarsino LRT televizijos laida "Laba diena, Lietuva".
Legendinio režisieriaus Boriso Dauguviečio ir Lietuvos teatro žvaigždės Nelės Vosyliūtės dukra G. Dauguvietytė buvo viena spalvingiausių Lietuvos kultūros asmenybių. Ji buvo anksčiau labai populiarių pirmųjų Lietuvos televizijos serialų "Petraičių šeimoje" ir "Sveika, Irena" autorė ir režisierė.
Lietuvos televizijos muzikos redakcijoje G. Dauguvietytė 1975 m. režisavo pirmąjį Lietuvoje spalvotą koncertą, savo unikaliu balsu įgarsino daugiau kaip 50 animacinių filmų vaikams, o vaidybiniuose Lietuvos kino studijos filmuose "Akmuo ant akmens", "Žolės šaknys", "Anderseno pasakos", "Mano mažytė žmona" ir kituose suvaidino įsimintinus epizodinius vaidmenis.
G. Dauguvietytė gimė 1926 m. lapkričio 25 dieną. 1943-1944 m. vaidino Žemaičių teatre Telšiuose. 1947-1949 m. lankė Lietuvos dramos teatro vaidybos studiją, 1948-1952 m. vaidino šiame teatre. 1951-1958 m. studijavo Lietuvos konservatorijoje. 1952-1958 m. ansamblio "Lietuva" artistė. 1960-1989 m. Lietuvos radijo ir televizijos režisierė.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pareiškė užuojautą dėl režisierės, scenarijų ir knygų autorės, aktorės Galinos Dauguvietytės mirties.
Pasak Prezidentės, Lietuvai buvo svarbi G. Dauguvietytės asmenybė, savyje talpinusi didelį Lietuvos kultūros klodą, formavusi geriausias Lietuvos televizijos tradicijas.
"G. Dauguvietytė visada puoselėjo aukščiausias moralės vertybes, mokėjo jas drąsiai ginti, žavėjo nuomonės nepriklausomumu ir menininko savitumu", - rašoma šalies vadovės užuojautoje.
Dėl šios skaudžios netekties Prezidentė pareiškė nuoširdžią užuojautą G. Dauguvietytės artimiesiems, draugams ir kultūros bendruomenei.
"Lietuvos kultūros ir meno pasaulis neteko išskirtinės asmenybės. Režisierės, scenaristės ir aktorės E. G. Dauguvietytės talentas žymėjo visą Lietuvos kino ir televizijos epochą. Ryški, gaivališka, atvira, trykštanti optimizmu ir be galo mylinti gyvenimą - tokia E. G. Dauguvietytė visada liks Lietuvos žmonių atmintyje. Tegul ją lydi Amžinybės šviesa, o jos artimuosius - dvasios tvirtybė ir paguoda", - teigia Seimo vadovė, reikšdama Seimo ir savo vardu nuoširdžią užuojautą velionės šeimai, artimiesiems, draugams ir bendražygiams.
"Iš mūsų tarpo išėjo gerumo simboliu tapęs žmogus. Laukėme, kad kitais metais švęsime Jos 90-metį, o Ji dar ilgai kalbės protingai ir žaismingai, mokydama mus išminties. Galina Dauguvietytė buvo teatro ir apskritai meno žmogus. Ji visa savo esybe rodė kultūros pranašumus - išsilavinęs žmogus geriau supranta pasaulį ir paprasčiau priima likimo smūgius. Ji mokė savo bendraamžius orumo, primindama, jog kiekviena karta įnešė savo indėlį į tautos rūmą. Ji kiekvienam aiškino, kaip rasti džiaugsmus net savo buityje - kaip toje daugeliui įsiminusioje "Petraičių šeimos" laidoje. Tą Ji mokėjo daryti, nes buvo puiki režisierė ir aktorė. Galina Dauguvietytė buvo tarsi jungtis tarp Lietuvos epochų, kurių kiekvienoje reikėjo mylėti savo kraštą ir dirbti jam. Šviesus Galinos veidas lai primena mums apie prasmingai savo gyvenimą nugyvenusius talentingus žmones", - sakoma Premjero A. Butkevičiaus užuojautoje G. Dauguvietytės artimiesiems, draugams, visiems jos talento gerbėjams.

Atgal