VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

11 21. In memoriam Pauliui Rutkauskui

Mirus Lietuvos Sąjūdžio aktyviam dalyviui, Lietuvos Sąjūdžio ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariui Pauliui Rutkauskui (1936.01.25 – 2015.11.17). Vilniaus sąjūdininkai nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius.

Vilniaus Sąjūdžio taryba


Netikėtai iš gyvenimo išėjo Paulius Rutkauskas - darbštus, doras, nuoširdus žmogus. Svarbiausia jam buvo dėmesys kiekvienam žmogui nepaisant jo statuso, visuomeninės padėties ar pareigų. Kiekvienam, kas tik kreipdavosi į jį pagalbos, jis visada rasdavo laiko ne tik išklausyti, bet ir stengdavosi padėti, įsigilinti į kito situaciją iš esmės, o ne paviršutiniškai. Ir už tai jis nelaukdavo atlygio ar pripažinimo, o tiesiog ramiai dirbdavo toliau. Jo domėjimosi laukas buvo išties platus: politika, visuomeninė veikla, savivalda, o asmeniniame gyvenime - kelionės, knygos (sukaupęs didžiulę biblioteką), filmai. Ypatingai daug laiko ir energijos skyrė Sąjūdžio veiklai, buvo Lietuvos Sąjūdžio ir Vilniaus Sąjūdžio tarybų narys. Radiotechnikas pagal specialybę, visuomenininkas pagal pašaukimą, tikras dzūkas pagal prigimtį. Visada optimistas, racionalaus mąstymo vyras, siekęs įgyvendinti geras idėjas vardan kitų gerovės. Principingas žmogus, kurio veikla grįsta žmogiškumu, pagarba kitam, esminėmis vertybėmis - dora, meile Tėvynei ir artimui. Sukūrė darnią, pagarbą ir žmogišką šilumą puoselėjančią šeimą su žmona Živile, dukra Rasuole ir sūnumi Tomu. Nuoširdžiai užjaučiu velionio šeimą ir artimuosius.

Seimo narys Rytas Kupčinskas

Atgal