VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

12 14. Vienybėje prasmingesni ir turiningesni darbai

Reda Kiselytė

Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos  „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja

Beprotišku greičiu apsisuko metų karuselė... Šį mėnesį baigiame įveikti nepadarytus darbus, baigiame įgyvendinti projektus, planuojame veiklos gaires 2016 metams. Sklaidau 2016 m. „Rokiškio krašto įžymių datų kalendorių“. Jame įrašas liudija, kad sekančiais metais, gruodžio 16 d. sukaks 5 metai, kai Santa Monikoje, Kalifornijoje (JAV) mirė Elena Nakaitė – Arbačiauskienė (Alė Rūta). Laikas negailestingas...

  Šį rudenį prasmingais renginiais visoje Lietuvoje paminėtas Alės Rūtos šimtmetis. Tad kelios mintys apie įvairių nevyriausybinių organizacijų, ratelių, būrelių bendradarbiavimą ir Alės Rūtos jubiliejinį renginį Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje.

Lietuvoje mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja moksleivių skaičius ir ugdymo įstaigose. Tuo pačiu mažėja ir lankytojų skaičius renginiuose. Esant tokiai situacijai, kilo idėja suvienyti kuo daugiau žmonių iš įvairių institucijų ir paminėti kraštietės rašytojos, JAV visuomenės veikėjos Alės Rūtos jubiliejų.

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrui parengiau programą „Alės Rūtos gyvenimo ir veiklos pėdsakais“. Renginyje dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariai, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro atstovai, rajono mokyklų bibliotekų darbuotojos, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio gimnazistai, pedagogai ir kiti svečiai.

Alė Rūta Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekai padovanojo didelę jai autografuotų leidinių kolekciją. Svarbiausia tai, kad tie leidiniai gyvena, alsuoja, o tai ir yra didžiausia dovana į Amžinybę iškeliavusiai rašytojai.

Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekoje, minint Alės Rūtos šimtąsias gimimo metines, neatsitiktinai renginį siejome su Juozu Tumu-Vaižgantu. Kiek daug bendrų sąsajų yra šių asmenybių gyvenimuose... Renginio dalyviams Lietuvos aktorius, teatro režisierius Ferdinandas Jakšys suvaidino Kosto Ostrausko monodramą „Vaižgantas“.

Savitomis spalvomis buvo nutviekstas seminaras „Alės Rūtos gyvenimo ir veiklos pėdsakais“. Liejosi šios gimnazijos muzikos mokytojo Egidijaus Kundroto dainos apie Lietuvą, prisiminimais apie motiną Alę Rūtą  ir giminės ištakas, kalbėjo jos dukra vertėja Vijolė Arbas. Renginio dalyvius sveikino Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis. Seminarą paįvairino pedagogių Jolantos Augulienės ir Jolantos Juodinytėsskaitoma Alės Rūtos kūryba ir demonstruojamos nuotraukos iš Vijolės Arbas asmeninių archyvų.

Šiltais prisiminimais apie kraštietę Alę Rūtą renginį apipynė Lietuvos teatro legenda - Ferdinandas Jakšys, apie autografuotų leidinių kolekciją kalbėjo gimnazijos bibliotekos vedėja Reda Kiselytė.

Renginyje dalyvavusiems svečiams dėkojo Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos direktorius Gediminas Matiekus, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro metodininkė – mokymosi išteklių specialistė Rosita Lasienė, gimnazijos bibliotekininkė Rūta Vilutienė.

Gimnazijos bendruomenė džiaugėsi Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariais, jų indėliu minint Alės Rūtos jubiliejų. Tikrasis deimančiukas - šio klubo pirmininkas Algis Narutis. Skaidri meilė gimtajam kraštui gyvena šio žmogaus širdyje. Smagu, kad kiekvieną kartą vis naujomis idėjomis ir prasmingais darbais jis puošia Rokiškio kraštą.

Dėliojamos gairės 2016 m. veiklos programoms. Kuo labiau suvienysime jėgas, idėjas ir mintis, tuo mūsų visų darbai taps prasmingesni ir turiningesni.

  

Atgal