VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

02 22. Atminimo vakaras, skirtas 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarams paminėti

> Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Vilniaus g. 33, Kaune vasario 25 d., ketvirtadienį, 17 val. vyks atminimo vakaras, skirtas 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarams paminėti.

Bus prisiminti šie vasario mėnesį gimę signatarai: Jonas Smilgevičius, Kazys Bizauskas, Petras Klimas ir Aleksandras Stulginskis. Pranešimus skaitys Signatarų namų vedėja Meilė Peikštenienė, istorikas Deimantas Ramanauskas, Seimo nariai dr. Mantas Adomėnas ir Paulius Saudargas, politologas Linas Kojala.

Kūrinius fleita atliks Lietuvos kariuomenės Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestrantas Algirdas Tamulaitis. Renginį globoja Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė. Organizatoriai – Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune ir TS-LKD Kauno Politinių kalinių ir tremtinių frakcija.

Pranešimai:
JONAS SMILGEVIČIUS (1870 02 12) (1918 m. Signataras, ekonomistas, bankininkas, įvairių akcinių bendrovių steigėjas ir dalininkas, visuomenės veikėjas). Pranešimą skaitys Meilė Peikštenienė, Signatarų namų vedėja.
KAZYS BIZAUSKAS (1893 02 14) (1918 m. Signataras, diplomatas, teisininkas, literatas, spaudos ir švietimo darbuotojas, visuomenės veikėjas, vienas Lietuvos banko steigėjų). Pranešimą skaitys Deimantas Ramanauskas, istorikas, IX Forto muziejaus ekskursijų vadovas.

PETRAS KLIMAS (1891 02 23) (1918 m. Signataras, teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, diplomatas, užsienio reikalų ministras). Pranešimą skaitys Mantas Adomėnas, Seimo narys, filosofijos mokslų daktaras.

ALEKSANDRAS STULGINSKIS (1885 02 26) (1918 m. Signataras, antrasis Lietuvos prezidentas, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas). Pranešimą skaitys Paulius Saudargas, Seimo narys, ir Linas Kojala, politologas.

Atgal