VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

07 01. Netektis JUOZAS SAPLINSKAS (1942 02 09–2016 06 22)

2016 m. birželio 22 d. 20 val. 15 min. (šventų Jonų išvakarėse) nustojo plakusi žinomo sporto mokslininko, ilgamečio Vilniaus universiteto  kūno kultūros ir sporto katedros, vėliau Sporto centro  vadovo, habil. mokslų daktaro, profesoriaus Juozo Saplinsko širdis.

J. Saplinskas gimė 1942 m. vasario 9 d.  Vorėnuose, Kuktiškių vlsč., Utenos apskrityje. Jaunystėje buvo geras lengvaatletis (pirmasis  treneris A. Krasaitis). 1966 m. baigė tuometį VVPU, 1966–1992 m. dirbo VU kūno kultūros katedros dėstytoju,  docentu (1974), profesoriumi (1988). 1980-81m. stažavosi Kopenhagos universitete, 1991-2000 m. dirbo VU Kūno centro vedėju, nuo 2000-ųjų - VU SSC profesoriumi. 1972 m. apgynė biologijos mokslų kand.  (dabar daktaro) disertaciją, o 1985 m. Baltarusijos  MA Fiziologijos bei biologijos institute  ir habil. daktaro disertaciją, tema „Žmogaus motorinių vienetų fiziologinė charakteristika“. Mokslinių tyrimų sritys - žmogaus griaučių raumenų metodinių tyrimo metodikos, periferinio neuromotorinio  aparato, veikiamo fizinių krūvių, funkcinių pokyčių problemos. S. Saplinskas parašė  nemažai metodinių mokymo priemonių, knygų, monografijų, vadovėlių. Svarbiausios iš jų: Žmogaus motorinių vienetų fiziologinė charakteristika; Monografija (rusų kalba, 1990); Harmoningo kūno formavimas (su bendraautoriais), Vilnius, 1990 m., Fizinio aktyvumo paslaptys. Vilnius, 2000 m. (su bendraautoriais).- Griaučių raumenys, molekulės, judėjimas (1994),  Eletromiografinių žmogaus tyrimų technologiniai sprendimai 2009 m.

Jo moksliniai straipsniai buvo dažnai spausdinami prestižiniuose mokslo leidiniuose, mokslo žrn. Ugdymas, Kūno kultūra, Sportas (nuo 1998 m., Sporto moksle nuo 1995, ir t.t.). Jis taip pat buvo įvairių redakcijų kolegijų narys bei daugelio disertacijų gynimo pagrindiniu oponentu, mokslinių darbų vadovu.

Už aktyvią bei produktyvią pedagoginę veiklą J. Saplinskas ne kartą buvo apdovanotas įvairių organizacijų: LTOK (Garbės ženklu), Studentų sporto asociacijos, KKSD garbės raštais, diplomais bei kitomis įvertinimo regalijomis.

J. Saplinskas su  žmona Vida užaugino ir išleido į mokslus vienturtę dukrą Vilmą, kuri sėkmingai baigė VU Medicinos fakultetą ir sukūrusi šeimą savo tėveliams padovanojo tris gražias atžalėles-anūkėles, kuriomis velionis dažnai didžiuodavosi.

 Profesorius Juozas Saplinskas savo jubiliejinio gimtadienio proga įsiamžino su gyvenimo meile žmona Vitalija. Vilnius, 2012 m.

Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, sukūręs šeimą su savo gyvenimo didžiąja meile Vitalija, VU  ekonomikos fakulteto studente, daugelį metų su meile bei  pagarba, džiaugsme ir varge, palaikydami vienas kitą, kurstė savo šeimos židinį. Velionį netikėtai užklupus  žiauriai ir negailestingai  ligai, su didžiule pagarba ir atsidavimu žmona Vitalija, derindama savo pagrindinį bei atsakingą darbą prestižinėje įstaigoje su savo mylimo vyro slauga bei priežiūra, kiekvieną dieną,  daugelį valandų, budėjo prie ligonio lovos, glostė, bučiavo, psichologiškai palaikė, guodė ir maldavo, kad  jis jos nepaliktų. Bet, deja, likimas buvo negailestingas, ir birželio 22-osios dienos vakaras buvo lemtingas, JUOZO gyvybė užgeso ant mylimos žmonos Vitalijos  rankų.

Šią iškilią ir neeilinę asmenybę per gražią, šiltą birželio 24 d. – JONINIŲ bei RASŲ ŠVENTĘ  - į paskutinę kelionę palydėjo artimiausi žmonės: žmona Vitalija, dukra Vilmutė, anūkės ir kiti artimi giminaičiai  bei geriausi bičiuliai ir draugai į gražias Kuktiškių (Utenos raj.) kapinaites, kur  jo palaikai (urnoje), su visomis katalikiškomis tradicijomis, dalyvaujant bei palaiminant kunigui,  buvo palaidoti savo tėvelio kapelyje.

VU sveikatos ir sporto Centro pedagogai bei visas aptarnaujančio personalo kolektyvas,  VU darbuotojų kolektyvas ilgai prisimins šį nuoširdų, talentingą pedagogą, mokslininką, habilituotą mokslų daktarą, profesorių, sumanų bei tolerantišką ilgametį VU Kūno kultūros katedros bei sporto centro vadovą, kuris paliko gilų ir platų pėdsaką ne tik Lietuvos, bet ir Vilniaus universiteto sporto, mokslo bei kūno kultūros ir sporto istorijoje.

Tuo pačiu, VU SSC vadovybės bei viso pedagogų, kolegų ir aptarnaujančio personalo vardu, reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai bei visiems artimiems giminaičiams  dėl profesoriaus Juozo Saplinsko netekties.

 

VU Sveikatos ir sporto centras

 

Atgal