VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

09 17. Bičiuliui atminti

Vaclovas Volkus

„Lietuvos aido“ korespondentas

Dūsta jau krūtinė,

Skundžiasi širdis –

Štai ir paskutinė

Miršta jo viltis.

 

Ant kaktos sidabro

Žvilganti rasa.

Nebūtis ant slenksčio –

Ji čia pat, šalia.

 

Merkias skausmo akys.

Nieko nėr greta.

Štai ir pabučiavo

Viešnia nekviesta.

 

Skruostais nuriedėjo

Ašara gaili.

Rašė, nebespėjo

Žemiškam kely...

***

Pražydėjo gėlės

Jau balta spalva.

Kelias, daug ištvėręs,

LIKO DARBUOSE.

Atgal