VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

Užuojauta

Mirus aktyviam sąjūdininkui, Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariui ir Vytautų Klubo nariui  VYTAUTUI RAMANAUSKUI (1930.02.07 - 2016.10.22) Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius.         

JIS  ĖJO  TARNYSTĖS  LIETUVOS  ŽMONĖMS  KELIU.  AKTYVIAI  RĖMĖ DEŠINIŲJŲ ORGANIZACIJŲ INICIATYVAS. 

Atgal