VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

02 04. IN MEMORIAM Doc. dr. Remigijus Naužemys (1940 08 04 - 2016 12 24)

Be kūrybiškos asmenybės, gebančios savarankiškai mąstyti ir spręsti, visuomenės progresas yra nesuvokiamas (Albert Einstein)

Patria comunis est parens omnium (Tėvynė yra visų mūsų motina) (Cicero Marcus Tullius (106-46 iki Kristaus))

2016 m. gruodžio 24 d. 19 val. 30 min. (Šv. Kūčių vakarą) nustojo plakusi žinomo sportininko, sporto mokslininko, rašytojo, Lietuvos sporto žurnalistų, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, ilgamečio Vilniaus universiteto docento, socialinių mokslų daktaro Remigijaus Naužemio širdis.

Remigijus Naužemys gimė 1940 m. Šilutės rajone, Ąžuolijos kaime. Baigęs Šilutės mechanizacijos mokyklą, 1964-1967 m. Panevežio hidromelioracijos technikume įgijo techniko-mechaniko specialybę. 1968 m. atvyko į Vilnių ir pradėjo dirbti Vandentiekio Valdybos cecho viršininko pavaduotoju, vėliau cecho viršininku. 1972 m. baigė Kūno kultūros institutą (LVKKI). 1984 m. įstojo į Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto tikslinę aspirantūrą, atliko įvairaus amžiaus sportininkų neurofiziologinius tyrimus. 1989 m. Kijevo valstybiniame kūno kultūros institute apgynė disertaciją „Pedagoginis fizinių ypatybių (greičio, jėgos, ištvermės) testavimas pirminiuose paauglių atrankos etapuose“ ir įgijo pedagogikos (socialinių) mokslų daktaro laipsnį. Mokslinių tyrimų sritys – dziudo ir savigynos imtynių istorija, sportinės atrankos problemos.

 Doc. dr. Remigijus Naužemys

Daugiau nei 40 metų doc. dr. Remigijus Naužemys ugdė jaunąją kartą: 1972-1987 m. Vilniaus universiteto (toliau – VU) Kūno kultūros katedros dėstytojas, 1988-1996 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūno kultūros katedrų vyresnysis dėstytojas, docentas, 1997-2016 m. VU Sveikatos sporto centro docentas.

Jis buvo savigynos imtynių (1972) ir dziudo (1975) sporto meistras (II DAN’as – juodas diržas), įvairių varžybų, turnyrų, čempionatų nugalėtojas ir prizininkas. Lietuvos senjorų svarsčių kilnojimo čempionatų vicečempionas (2001, 2003, 2006, 2007, 2008), tarptautinių Rokiškio svarsčių kilnojimo varžybų „Žemdirbių taurė“ nugalėtojas (2006, 2007, 2008), tarptautinių Kazimiero Paltaroko taurės varžybų trečiosios (2006), antrosios (2007) ir pirmosios (2007) vietų laimėtojas, 2007 m. atvirų tarptautinių Pakruojo rajono svarsčių kilnojimo pirmenybių nugalėtojas. Per savo sportinę karjerą, dalyvaudamas Lietuvos, Sovietų Sąjungos čempionatuose ir kitų rangų varžybose (lengvosios atletikos, svarsčių, sunkumų kilnojimo, sambo ir dziudo imtynių bei kitose sporto šakose) iškovojo per 160 įvairių spalvų medalių (83 – aukso, 47 – sidabro, 30 – bronzos).

Remigijus Naužemys buvo ilgametis VU dziudo ir savigynos imtynių rinktinių vyriausiasis treneris, VU Sveikatos ir sporto centro Mokslo ir metodikos skyriaus vedėjas (2002-2006), Lietuvos sporto žurnalistų (1994-2002), Nepriklausomųjų rašytojų (2000-2016) sąjungų narys, Lietuvos savigynos imtynių federacijos žiniasklaidos komisijų pirmininkas (2009-2016), 14 knygų (2 vadovėlių, 10 monografijų, 2 metodinių mokymo priemonių) autorius ir bendraautoris.

JAV savigynos imtynių federacijos kvietimu 1996-1997, 2000, 2002 m. lankydamasis Ilinojaus ir Indianos valstijose, stažavosi ir aktyviai domėjosi Amerikos lietuvių išeivių veikla ir parengė 3 knygas: „Amerikos lietuvis inžinierius Leonas Nekus“ (2003), „Beverly Shores lietuviai prie Mičigano“ (2005), „Vytautas Peseckas. JAV lietuvis – Lietuvos aviacijos puoselėtojas“ (2007). 2006 m. už istorinio enciklopedinio pobūdžio knygą „Beverly Shores lietuviai prie Mičigano“ bei lietuvybės puoselėjimą svetimame krašte pripažintas Vytauto Didžiojo ir Gedimino ordinų kavalieriumi, Amerikos lietuvių švietėjo, lietuviškų knygų autoriaus, redaktoriaus ir leidėjo, kunigo Antano Miluko literatūros premijos laureatu. 

Remigijus Naužemys su pirmąja žmona užaugino sūnus Modestą ir Manfredą, kurie gyvena JAV ir Kanadoje.

Su antrąja žmona Nila Remigijus Naužemys užaugino ir išleido į mokslus sūnų Remigijų, kuris sėkmingai baigė bakalauro ir magistrantūros studijas Mykolo Riomerio universiteto Teisės fakultete ir, sukūręs šeimą su žmona Živile, savo tėveliams padovanojo gražią anūkėlę Kamilę, kuria velionis dažnai didžiuodavosi.

Velionį netikėtai užklupus žiauriai ir negailestingai ligai, su didžiule pagarba ir atsidavimu sūnus Remigijus, kiekvieną dieną, daugelį valandų, budėjo prie ligonio lovos, psichologiškai jį palaikė. Bet, deja, likimas buvo negailestingas, ir 2016 m. gruodžio 24-osios dienos vakaras buvo lemtingas, REMIGIJAUS gyvybė užgeso.

Šią iškilią ir neeilinę asmenybę į paskutinę kelionę palydėjo artimiausi žmonės: žmona Nila, sūnus Remigijus, anūkės Kamilė ir Justė ir kiti artimi giminaičiai bei geriausi bičiuliai, bendradarbiai ir draugai į gražias Liepynės kapinaites Vilniuje, kur jo palaikai, su visomis katalikiškomis tradicijomis, dalyvaujant bei palaiminant kunigui, buvo palaidoti.

Sūnus Remigijus Naužemys ir prof. habil. m. dr. Janas Jaščaninas

 

“Lietuvos aido“ redakcija reiškia nuoširdžią užuojautą doc. dr. Remigijaus Naužemio šeimai ir artimiesiems. Prisiminsime kaip nuoširdų redakcijos bendradarbį, puikų kolegą, rašiusį laikraščiui sporto tema.

 

Atgal