VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

02.07. Mirė matematikos profesorius B. Balčytis

Antradienį mirė Bronius Balčytis -matematikos patriarchas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos matematikų draugijos narys. Profesoriaus sudarytais vadovėliais naudojamasi visose Lietuvos mokyklose. Šiuo metu Martyno Mažvydo bibliotekos elektroniniame kataloge yra per 330 jo parengtų vadovėlių, knygų mokytojams ir pratybų sąsiuvinių, taip pat kitų metodinių priemonių lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis.

B. Balčytis gimė 1926 m. vasario 14 d. Šilutės rajone, Pauparių kaime, 1934-1938 m. mokėsi Šilutės rajono Grigališkės pradžios mokykloje, 1938-1940 m. - Žemaičių Naumiesčio šešių skyrių pradžios mokyklos V-VI skyriuose, 1940-1944 m. - Žemaičių Naumiesčio progimnazijoje, 1944-1946 m. - Švėkšnos gimnazijoje.
Baigęs gimnaziją B. Balčytis įstojo į Vilniaus universitetą, kur mokėsi tik tris mėnesius - kaip sakė pats prof. B. Balčytis - „žinoma, įstojau suklastojęs dokumentus. Buožių vaikams universitete vietos nebuvo. Tris mėnesius studijavau, gerai sekėsi, bet kartą iš gimtosios Švėkšnos atvažiavo komsorgas. Pamatė mane, pasikvietė į restoraną. Maniau, viskas gerai, tačiau po trijų dienų staiga buvau iškviestas į mandatų komisiją. Ten man pasakė: „Esi iš buožių, neturėjai čia įstoti ir negali mokytis". B. Balčytis įstojo į tada ką tik įkurtą Klaipėdos mokytojų institutą, kurį baigęs dirbo pedagogu, toliau siekti mokslų tada nesiryžo. Tik mirus Josifui Stalinui įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą neakivaizdžiai studijuoti matematikos. 
Iki pat 1999 metų profesorius dirbo Šiaulių pedagoginiame institute, dabartiniame universitete, buvo vienas jo steigėjų. 1966 metais tuometinio Leningrado Aleksandro Gerceno pedagoginiame institute gavo pedagogikos mokslų kandidato laipsnį, kuris 1993-iaisiais buvo nostrifikuotas kaip socialinių mokslų daktaro laipsnis. 1994 metais Vilniaus pedagoginio ir Šiaulių pedagoginio Nuo pirmojo prof. B. Balčyčio matematikos vadovėlio I klasei pasirodymo praėjo 48 metai. 1970-1995 metais Lietuvoje pradinėse klasėse buvo mokomasi vien iš prof. B. Balčyčio vadovėlių.
**************
Atsisveikinimas su velioniu vyks vasario 8 dieną, ketvirtadienį, nuo 10 iki 13 val., Vilniaus laidojimo rūmuose Olandų gatvėje. Urna išnešama 13 val. Laidojama Kairėnų kapinėse.

Atgal