VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

02.23.Mirus Vyčio kryžiaus ordino kavalieriui Vladislovui Telksniui (Lankaičiui) 1915-2018)

Mirus nacistinės Vokietijos Štuthofo koncentracijos stovyklos kaliniui, rezistentui, publicistui ir visuomenininkui, 

Vyčio kryžiaus ordino kavalieriui Vladislovui Telksniui (Lankaičiui) 1915-2018), 
sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams.


Tegul Vladislovo pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje. 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos sąjūdis bei Kovo 11-osios g. bendrija

Atgal