VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

02.25. Mirė kalbininkas Vytautas Ambrazas

Eidamas 88-uosius metus, vasario 23 d. Vilniuje mirė žymiausias istorinės lietuvių kalbos sintaksės tyrėjas, baltistas, poetas, profesorius habilituotas daktaras Vytautas Ambrazas (g. 1930 m. kovo 25 d. Kaune).


Jis buvo vienas pagrindinių akademinės „Lietuvių kalbos gramatikos" autorių, lietuvių kalbos mokslinių gramatikų rusų, anglų kalba ir „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos" vienas autorių ir atsakingasis redaktorius, ilgametis Lietuvių kalbos instituto darbuotojas, buvęs Gramatikos skyriaus vadovas, sakoma Lietuvių kalbos instituto nekrologe.

Lietuvos ir užsienio leidiniuose V. Ambrazas paskelbė daugybę straipsnių ir studijų įvairiais istorinės sintaksės, dabartinės lietuvių kalbos, kalbos kultūros klausimais. Profesorius dirbo įvairiose redakcinėse kolegijose, buvo Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, Milano (Italija) kalbotyros draugijos narys korespondentas. Jo mokslinė veikla įvertinta Lietuvos valstybine, mokslo premijomis. 1998 metais V. Ambrazas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.

**********

Atsisveikinti su Profesoriumi bus galima sekmadienį, vasario 25 d., nuo 16 val. ir pirmadienį, vasario 26d., iki 16 val. 1-ojoje laidojimo salėje prie Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Profesoriaus artimieji labai prašo nenešti gėlių ir vainikų, nes urna nebus vežama į kapines.

Atgal