VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03.11. Mirė rašytoja J. Skablauskaitė

Šeštadienį Joniškio senelių namuose „Santara“ mirė Jolita Skablauskaitė.  

Atsisveikinti su velione galima bus sekmadienį nuo 10 iki 21 val. Joniškio laidojimo namuose, Latvių g. ir pirmadienį nuo 10 iki 13 val.

Karstas išnešamas pirmadienį 13 val., laidos Joniškio senosiose kapinėse.

Šv. Mišios už velionę bus laikomos pirmadienį 9 val. Joniškio bažnyčioje.

J. Skablauskaitė gimė 1950 09 20 Joniškyje. 1976 m. Vilniaus dailės institute (dabar akademija) baigė menotyrą. Dirbo įvairiose kultūros įstaigose Kaune.

Dailininkė, surengusi piešinių parodų. Dažnai iliustruodavo savo knygas. Kūrybos įtraukta į almanachus „Poezijos pavasaris“, „Audruvė“, „Po šiaurės dangum“. Gyveno Vilniuje ir Joniškio rajone.

2014 m. apie J. Skablauskaitę sukurtas filmas „Vienatvės gaudesys“ (režisierė Agnė Marcinkevičiūtė).

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1987 m.

Atgal