VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

04.07. Mirus prof. KAROLIUI RIMTAUTUI KAŠPONIUI (1933-2018)

2018 m. balandžio 7 d. mirus muzikos teoretikui, choro dirigentui, pedagogui, humanitarinių mokslų daktarui Prof. KAROLIUI RIMTAUTUI KAŠPONIUI (1933-2018), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą   artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul  pof. Karolio Rimtauto  idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos  bei  Kovo 11-osios gatvės bendrijos vardu

Raimundas Kaminskas

Karolis Rimtautas Kašponis gimė 1933 m. liepos 24 d. Panevėžyje. Pradžios mokyklą baigė Surdegyje, kur mokytojavo abu jo tėvai. Mokydamasis Kupiškio vidurinėje mokykloje vadovavo mokytojų ir moksleivių kameriniam orkestrui, smuiku ir saksofonu grojo įvairiuose ansambliuose. 1951–1956 m. Vilniaus valstybiniame universitete studijavo ekonomiką ir kartu mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje.

 Universitete suorganizavo studentų kamerinį orkestrą. 1957–1962 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje . Konservatoriją baigė su pagyrimu. 1956 m. įkūrė Ukmergės vaikų muzikos mokyklą ir iki 1959 m. buvo jos direktorius. Kurį laiką vadovavo vaikų chorui ir kaimo mišriajam chorui. 1959 m. persikėlęs į Vilnių buvo Vilniaus vaikų muzikos mokyklos, Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos, vėliau buvo M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos teorinių dalykų dėstytojas.
1965 m. tapo Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros dėstytoju, nuo 1984 m. docentu, nuo 1992 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriumi. Išugdė 12 choro dirigentų. 1981 m. buvo apginta menotyros mokslų kandidato disertacija, kuri vėliau buvo nostrifikuota kaip humanitarinių mokslų (muzikologijos) daktaro disertacija.
Svarbesni Rimtauto Kašponio darbai: „Harmonijos pagrindai“ (1965), „Sofedžio“ (1969, iki 2017 m. išleista net 12 laidų), „Choro pratybos“ (kartu su P. Tamuliūnu, 1973), „Harmonija“ (I dalis – 1984, II dalis – 1988), monografija „Lietuvių muzikos melodika ir harmonija“ (1992), kurioje, panaudojęs lyginamąjį ir tikimybinį – statistinį tyrimo metodus, nustatė kai kurias melodikos ir lietuvių kalbos dėsningumų analogijas.

2011 m. Lietuvos mokslininkų sąjungoje įkūrė Tarpdisciplininės muzikologijos grupę ir jai vadovavo. Ši grupė prisidėjo prie A. J. Greimo atminimo įamžinimo Lietuvoje. 2014 m. profesoriaus Karolio buvo sudaryta ir išleista knyga „Greimas arti ir toli“ , o 2017 m. „Algirdo Juliaus Greimo 100-mečio ženklai“. Jo iniciatyva pagerbtas A. J. Greimo atminimas Kupiškyje, Kaune, Vilniuje, Druskininkuose, Šiauliuose, Marijampolėje, Ukmergėje, Birštone, Klaipėdoje, Palangoje, Prienuose, Pakuonyje, Kunigiškiuose. Visas Karolio Rimtauto Kašponio gyvenimas buvo pašvęstas Lietuvos menui ir mokslui, jo veiklą lydėjo gražūs ir prasmingi darbai.

Atgal