VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

08.14. Mirus BRONIUI ŠABŪNUI (1944-2018)

Mirus LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės Kauno 202-osios kuopos šauliui, Kovo 11-osios g. bendrijos nariui, visuomenininkui  

BRONIUI ŠABŪNUI (1944-2018) 

Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą  artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Broniaus pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės Kauno 202 kuopos šauliai,  Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba bei  Kovo 11-osios gatvės bendrija    

Su Broniumi Šabūnu

P. S. Laidotuvės vyks 2018 m. rugpjūčio 14 d. Karstas išnešamas  iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos šarvojimo salės 2018 m. rugpjūčio 14 d. 12 45 val.

Atgal