VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

12.14. IN MEMORIAM VYTAUTAS PALIUKAITIS

Mirus ilgamečiam „Lietuvos aido“ autoriui menotyrininkui Vytautui Paliukaičiui, reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

„Lietuvos aido“ kolektyvas

Atgal