VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

01.27. Mirus šauliui, Lietuvos savanoriui - kūrėjui, Kęstučiui Kazimierui Žilinskui (1943-2019)

Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams,  artimiesiems bei bendražygiams.

Tegul Kazimiero Kęstučio patriotiškumo ir pilietiškumo idėjos bei geri darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės Kauno 202-osios  kuopos šauliai   

 

Atgal