VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

04.19. Netekome talentingo skulptoriaus Jono Jagėlos

Balandžio 17-ą mirė skulptorius, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius, ilgametis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Jonas Jagėla (1945-2019).   

Jonas Jagėla

Jonas Jagėla sukūrė kelias dešimtys paminklų, daugiausia skirtų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyviams.

Paskutinis J. Jagėlos darbas – paminklas Lietuvos partizanų vaduiAdolfui Ramanauskui-Vanagui gegužės pradžioje bus pastatytas Čikagoje.

Jonas Jagėla buvo Dailininkų sąjungos, meno kūrėjų asociacijos narys.

Atgal