VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

04.19. In memoriam ONUTEI STAUGAITYTEI-STAUGAITIENEI (1926-2019)

Mirus Lietuvos partizanų ryšininkei, politinei kalinei, tremtinei, Kovo 11-osios gatvės bendrijos narei,

ONUTEI STAUGAITYTEI-STAUGAITIENEI (1926-2019)

Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Onutės patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Kovo 11-osios gatvės bendrija, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba bei Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Atgal