VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03 02. Planuojamas memorialo Lukiškių aikštėje projekto konkursas

Daiva Katiliūtė

Šįmet planuojama surengti Lietuvos laisvės kovotojų atminimo Lukiškių aikštėje meninės idėjos projekto konkursą. Tai numatyta Istorinės atminties puoselėjimo 2012 metų priemonių plane, kurį kitą savaitę numato tvirtinti Vyriausybė.

Konkursą organizuos Kultūros ministerija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, finansuojant iš Kultūros ministerijos biudžeto lėšų. Kiek lėšų planuojama skirti minėtam meninės idėjos projekto Lukiškių aikštėje konkursui, plane nenurodoma.

Nors Tremtinių ir politinių kalinių organizacijos ne kartą kėlė Laisvės kovotojų atminimo įamžinimo Lukiškių aikštėje klausimą, praėjusį rudenį kultūros ministras dar nematė prielaidų skelbti šį konkursą, mat vien naujas aikštės grindinys valstybei kainuotų milijonus litų. Šiuo klausimu pasisakęs Premjeras Andrius Kubilius siūlė neskubant ir nebiurokratiškai pažvelgti į "jautrius meninius sprendimus".

Prieš dvejus metus Vyriausybė patvirtino komisiją Vilniaus Lukiškių aikštės sutvarkymui koordinuoti, kuri buvo numačiusi, kad Lukiškių aikštė bus sutvarkyta iki 2012 metų. Šios komisijos sprendimu numatyta organizuoti du konkursus - aikštei sutvarkyti ir paminklinei daliai išspręsti. Lietuvos laisvės kovotojų atminimo įamžinimo Lukiškių aikštėje meninės idėjos projekto konkursą Vyriausybė pavedė organizuoti Kultūros ministerijai.

Aplinkos ministerijos surengtame projektinių pasiūlymų (idėjinio projekto) sostinės Lukiškių aikštei suplanuoti atvirame konkurse pirmąją vietą laimėjo UAB "Paleko Archstudija" projektas "Ramybė".

Lukiškių aikštė susiformavo XX amžiaus pradžioje, čia buvo turgaus aikštė. 1953 m. aikštėje pastatytas paminklas bolševikų vadui Leninui, 1991 m. jis demontuotas. Nuo to laiko aikštė nebuvo iš esmės tvarkyta.

Vyriausybei parengtame Istorinės atminties puoselėjimo 2012 metų priemonių plane iš viso numatoma šiais metais įgyvendinti 13 priemonių. Tarp jų - organizuoti visuomenės veikėjo, rašytojo Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio palaikų perlaidojimą, sutvarkyti vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklo Kaune ir pasieniečio Gintaro Žagunio paminklo Krakūnuose (Šalčininkų r.) aplinką, rengti Holokausto aukų Lietuvoje sąrašą, Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo koncepciją ir kt.

Atgal