VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03 16. In memoriam

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, dėl brangaus brolio Algirdo mirties, nuoširdžiai užjaučiame Edmundą ir Vitoldą Bielinius bei jų artimuosius.

Švenčionijos klubas

Atgal