VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03 27. Minint Žemaičių partizanų apygardos vado Vlado Montvydo 100 – metį

Vlada Vengrinė

Varnių (Telšių r.) Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokytoja

Žemaitijos partizanų leidinėlyje „Malda girioje“ yra labai pranašiški žodžiai: „Išauš Tėvynės laisvės valanda ir tada mes pagerbsime didvyrių kapus, didžiuosimės jų drąsa ir pasiaukojimu“.

„Malda girioje“, kaip ir „Laisvės balsas“, „Kovojantis lietuvis“, buvo leidžiami paskutiniojo apygardos vado Vlado Montvydo – Žemaičio rūpesčiu. Jis matė, kad vien ginklu sunku priešintis militaristinei valstybei. Savo vadovaujamoje apygardoje ypač gerai išvystė pogrindinę spaudą, kurios okupantai bijojo labiau nei šaunamojo ginklo. Vadas nuolat ieškojo jaunų, gabių literatūrai patriotų, pats kartais ir spausdindavo, ir rūpinosi spaudos platinimu. Apie nesugaunamąjį partizaną, pasižymėjusį nepaprasta drąsa, sumanumu ir šiandien Varnių apylinkėse pasakojamos legendos.

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, talkininkaujant Žemaičių vyskupystės muziejui, nutarė šių metų didžiąsias Nepriklausomybės šventes – Vasario16-ąją ir Kovo 11-ąją - skirti Vlado Montvydo 100-sioms gimimo metinėms paminėti.

Vasario 13 dieną gimnazijoje buvo atidaryta fotografijos paroda „Ir vėl gyvuos Tėvynė“, skirta Varnių, Pavandenės ir kitų apylinkės vietovių partizanams. Labai įtaigiai, vaizdingai ir kartu moksliškai parodą atidarė Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis, papildęs įspūdingomis skraidėmės plačiu kontekstu apie partizaninį karą visoje Lietuvoje. Pokario partizanu žieminėse, giliausiose slėptuvėse drauge su kitais štabų dokumentais išsaugotos jaunų ginkluotų vyrų rimtais, kartais dar visa vaikiškais veidais, nuotraukos. Jos paskatino ne vieną šiandieninį jaunuolį susimąstyti apie gyvenimą, apie savo santykį su Tėvyne.

Vlado Montvydo dukra Irena Montvydaitė su konferencijos pranešėjais

Kaip šiuolaikinio jaunimo atsakas į rimtus klausimus apie laisvę, nepriklausomybę nuskambėjo antrokų gimnazistų konferencijoje, vykusioje kovo 8 dieną, skirtoje Vladui Montvydui, partizanų vadui ir pogrindinės spaudos redaktoriui atminti. Įspūdingą muzikinę – literatūrinę kompoziciją parengė žemesniųjų klasių mokinukai: mokytojos Adelės Stončienės dramos būrelis, muzikos mokytojų Danguolės Bugvilienės ir Angėlės Monkienės dainininkai ir muzikantai. 2 klasės gimnazistams daug širdies atidavė lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Vaišnorienė, talkino istorikai Adomas Každailis ir Irena Vansevičienė, mokyklos muziejus. Jaudintis tikrai buvo ko – jų klausėsi ne tik pilnutėlė salė atstovų, bet ir Vlado Montvydo dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė, Varnių klebonas kanauninkas Jonas Petrauskis, Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis, reikli vertinimo komisija. Konferencija visi liko patenkinti, net sužavėti. Puikiai pasirengę iškalbingieji pranešėjai, nesutrinkantys net dėl kebliausių klausytojų klausimų, įdomios, aktualios temos – laisvė, tolerancija, Vlado Montvydo gyvenimas, asmenybė, svarbiausi partizaninės kovos epizodai, jo veiklos reikšmė, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, dabartinių skirtingų kartų žemaičių požiūris į nepriklausomybę ir kovą už ją, Kovo 11-osios reikšmė mūsų keliui į pasaulio kultūrą.

Ypač malonūs pranešėjams buvo Irenos Montvydaitės-Giedraitienės padėkos žodžiai, kurių ji negailėjo aptardama konferenciją. Labai gerų vertinimų iš komisijos narių sulaukė visas dešimtukas kalbėtojų – Vytautė, Odeta, Laurinas, abi Viktorijos, Rimantė, Julius, Ieva, Jūratė, Aistė. Manau, kad tokie ir turėtų būti renginiai, skirti tautai ir valstybei svarbioms datoms paminėti. Taip gimsta tikras patriotiškumas.

Atgal