VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

05 15. Prisiminėm kraštietį žurnalistą

Bronislovas Mažylis

Panevėžio rajone, Paįstrio seniūnijoje, švenčiant jurgines, buvo prisimintas prieš šimtą metų gimęs ir šiemet 65 metams sukakus nuo žūties, kraštietis, žurnalistas Jonas Virbickas.

Jonas Virbickas buvo baigęs Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, dirbęs daugiausiai „Židinio“ žurnalo redakcijoje. Vokiečių okupacijos metais redagavo legaliai leista Lietuvos aktyvistų fronto laikraštį „Į laisvę“. Jį vokiečiams uždarius nuo 1942 iki 1944 metų redagavo pogrindinį to paties pavadinimo Lietuvių fronto leistą laikraštį ir kitus leidinius. Lietuvą reokupavus sovietams, J.Virbickas pradėjo mokytojauti Panevėžyje. Už bandymą įsijungti į partizaninio laikraščio leidimą buvo suimtas, nuteistas dešimčiai metų ir dingo kalėjime ar lageryje.

Renginio dalyviai

Šiemet per jurgines, jo gimtinėje Sendvario vienkiemyje, kraštiečių ir žygeivių pastangomis pastatytas ženklas-stogastulpis, primenantis, kad „Šioje sodyboje gimę ir augo žurnalistas, vienas iš laikraščio „Į laisvę“ (1941-1944) redaktorius, politkalinys Jonas Virbickas (1911-1947)“.

Atidengiant stogastulpį, dalyvavo Paįstrio kraštiečių prezidentas Petras Knizikevičius, Aleksandros Virbickaitės vaikaitis Alfonsas Palumickas, Kultūros centro atstovai, karšto literatai.

Dešinėje stogastulpio pusėje - vaikaitis Alfonsas Palumickas su žmona

Po paminklo atidengimo, Paįstrio bažnyčioje vyko šv. Jurgio atlaidų pamaldos. Po to kaimyniniame Paliukų kaime, skulptoriaus Juozo Zikaro gimtinės-muziejaus kiemelyje rinkosi literatai. Čia buvo prisimintas žurnalistas Jonas Virbickas, pristatytas kraštiečių literatūrinės kūrybos almanachas. Susirinkę literatai skaitė savo kūrybą. Jų skaitymą paįvairino vietinis etnografinis ansamblis „Kultuvė“, vadovaujamas Onos Rimkuvienės.

Atgal