VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2012-04-02
Lietuvos futbolas neteko vienos iškiliausių asmenybių sporto šakos istorijoje. Mirė praeityje gerai žinomas futbolininkas, treneris, organizatorius, žurnalistas, metraštininkas Stanislovas Paberžis. Jis už ilgametį darbą futbolo srityje buvo vadinamas Lietuvos futbolo patriarchu. Plačiau
2012-03-30
Retai taip būna, kad tektų rašyti apie kaimo mirtį. Šiandien iš Mėčių kaimo (Šilalės rajonas, Laukuvos valsčius) išėjo paskutinė senbuvė senolė Stasė Žilytė – Pocienė (1923-2012). Ir kaimas mirė. Plačiau
2012-03-27
Žemaitijos partizanų leidinėlyje „Malda girioje“ yra labai pranašiški žodžiai: „Išauš Tėvynės laisvės valanda ir tada mes pagerbsime didvyrių kapus, didžiuosimės jų drąsa ir pasiaukojimu“. Plačiau
2012-03-13
Į Taraso Ševčenkos 151-ųjų mirties metinių paminėjimą Vilniuje kovo 10 d. (šeštadienį) susirinkusi grupelė, pakviesta, kaip įprastai, veikliosios Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkės Natalijos Šertvytienės. Nepaisant lietaus, susirinkusieji padėti gėlių išklausė N. Šertvytienės pateiktų keletą labai svarbių T. Ševčenkos – ukrainiečių tautos vienytojo – gyvenimo faktų, o jos pastebėjimas, kad ateiti prie paminklinės lentos ir dar tokiu oru – tai išbandymas, savęs patikrinimas: „Kas aš esu? Kiek man svarbus Ševčenka?“ – vertė ne vieną susimąstyti... Plačiau
2012-03-11
Japonija mini pirmąsias tūkstančių žmonių gyvybes šalies šiaurės rytuose nusinešusio žemės drebėjimo ir cunamio metines, informuoja BBC. Plačiau
2012-03-02
Šįmet planuojama surengti Lietuvos laisvės kovotojų atminimo Lukiškių aikštėje meninės idėjos projekto konkursą. Tai numatyta Istorinės atminties puoselėjimo 2012 metų priemonių plane, kurį kitą savaitę numato tvirtinti Vyriausybė. Plačiau
2012-02-21
„Jie niekada nesugrįš ir nepapasakos siaubo akimirkų“. Taip galima būtų pradėti pasakojimą apie Chodžaly miesto (Azerbaidžanas) tragediją, ištikusią jį 1992 metų vasario 26 dieną ir mažai žinomą lietuviui. Ta naktis - tai žiauriausia azerbaidžaniečių genocido, vykdyto Kalnų Karabacho karo metu, naktis. Plačiau
2013-02-16
Praėjusių metų Nacionalinė bibliotekų savaitė buvo pradėta kilnia akcija – vidurdienį susirinkę žodžio ir knygos bičiuliai skaitė Justino Marcinkevičiaus kūrybą. Ne vien skaitė, bet ir jo knygas laikė rankose, vartė, sklaidė taip lyg ir atverdami tą milžinišką tikrumos ilgesį, troškimą prisiliesti, priartėti dylančioje, suskilusioje kasdienybėje prie amžinųjų temų. Kiekvienas tądien turėjo ką pasakyti, pasidalinti, praturtėti pats ir praturtinti kitus įžvalgomis. Kam koks posmas širdį sugraudinęs, kas studijų metais Just. Marcinkevičiaus žodžiuose atramos ieškojęs, kas su pačiu autoriumi kalbėjęs, susitikęs poezijos vakare, vaidinęs jo „Mindaugą“, „Mažvydą“ ar „Katedrą“. Kam iš viso jo kūryba buvo ir tebėra geroji namų dvasia, sąžinė... Tokie susitikimai, man regis, atveria akis, apvalo nuo miglų, sutaurina, neprabėga paviršiumi, prikviečia prasmę. Plačiau
2012-02-01
Eidamas 92-uosius metus, trečiadienį po ilgos ir sunkios ligos mirė žymus lietuvių pianistas, dirigentas, pedagogas Rimas Geniušas (1920-2012), pranešė Lietuvos operos ir baleto teatras. Plačiau
2012-01-27
Šių metų (2012 m.) sausio 25 d. nustojo plakti matematiko ir lietuvių kultūros veikėjo, vertėjo į vokiečių kalbą, mokytojo Jono Duobos širdis. Velionis gimė Šakių rajono Vilkeliškių kaime, esančio netoli Sintautų miestelio. Tėvai vertėsi gana sunkiai savo nedideliame ūkelyje, tad nuo vaikystės jam teko sunkiai dirbti - tiek padedant savo tėvams, tiek tarnaujant pas stambesnius ūkininkus.   Plačiau
2012-01-20
Plačiau
2012-01-21
Tik ką minėjome mūsų Laisvės gynėjų dieną ir pagerbėme žuvusiuosius sausio 13-ąją. Žuvusiuosius už Nepriklausomybę. Plačiau
2012-01-13
Tautiečiai, nulenkim galvas, Nes žuvo sūnūs Lietuvos, Kartokim tyliai varpo garsą: ,,Tas laisvės nevertas, kas negina jos“. Plačiau
2012-01-13
Prieš 21 metus, tomis kraupiomis dienomis, kai Vilniaus gatvėmis žlegėjo tankai, kaip niekada buvo susitelkusi visa tauta: statė barikadas, iš įvairių Lietuvos vietų organizavo išvykas ir budėjimus prie Seimo, Spaudos rūmų, Televizijos bokšto, masiškai atsisakinėjo sovietinių pasų. Plačiau
2012-01-10
Meilė ir malda žmogų lydi per gyvenimą, įrašydamos į artimųjų širdis atminimo gaidas, surežisuotas laiko – likimo valdovo. Bet šalia jų budi ir paskutinis žemės atodūsis, paskutinis gyvenimo žodis - mirties paslaptis, nubrėžianti ženklą po žmogaus nueito kelio ribos. Plačiau
2012-01-10
Doc. dr. Edvardą Kriščiūną pažinojau nuo pat pirmųjų jo darbo Vilniaus universitete metų. Tačiau glaudžiau bendrauti pradėjome tik 2005 metais, rengiant renginius prel. Mykolo Krupavičiaus atminimui, į kuriuos pakviestas Edvardas mielai įsijungė. Plačiau
2012-01-06
Eidama 76-uosius metus, sausio 3 dieną mirė dailėtyrininkė, buvusi Vilniaus dailės akademijos (VDA) Dizaino katedros dėstytoja Laimutė Cieškaitė-Brėdikienė, pranešė Lietuvos dailininkų sąjunga. Plačiau
2012-01-05
Sausio 8-13 dienomis Lietuva 21-ąjį kartą minės tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną. Plačiau