VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2012-06-06
Čikagoje birželio 5 dieną mirė JAV lietuvių žurnalistas, Čikagos lietuvių radijo valandėlės "Margutis" ilgametis redaktorius ir laidų vedėjas Petras Petrutis.   Plačiau
2012-06-04
Daugybė tikinčiųjų su baltais gėlių žiedais pirmadienio vidurdienį susirinko Vilniaus arkikatedroje išlydėti į amžinąją ramybę vyskupą emeritą Juozą Tunaitį. 83-ejų vyskupo Juozo Tunaičio žemiškasis gyvenimas užgeso praėjusią savaitę. Plačiau
2012-06-01
  Netekome Vyskupo Juozo Tunaičio. Vyskupas emeritas J. Tunaitis mirė naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, eidamas 84-uosius metus. Plačiau
2012-05-17
Lietuvoje bus perlaidojami mokslo ir kultūros veikėjo, Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovo, publicisto, pasipriešinimo okupaciniams režimams ideologo, Vyčio Kryžiaus ordino Didžiojo kryžiaus (po mirties) kavalieriaus Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus palaikai. Plačiau
2012-05-15
Praėjusią savaitę prasidėję renginiai, skirti pagerbti 1972-ųjų gegužės 14 dieną dėl Lietuvos laisvės, protestuojant prieš sovietinį režimą susideginusio jaunuolio Romo Kalantos atminimą, toliau tęsiasi. Daugiausia jų sutelkta į pirmadienį, kai sukako lygiai 40 metų nuo to tragiško įvykio, kuris išsiliejo masinėmis nepaklusnumo sovietų valdžiai demonstracijomis, trukusiomis net kelias dienas. Plačiau
2012-05-15
Panevėžio rajone, Paįstrio seniūnijoje, švenčiant jurgines, buvo prisimintas prieš šimtą metų gimęs ir šiemet 65 metams sukakus nuo žūties, kraštietis, žurnalistas Jonas Virbickas. Plačiau
2012-04-06
Eidamas 70-uosius metus, balandžio 5 dieną Molėtuose mirė poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Remigijus Gražys. Plačiau
2012-04-02
JAV kovo 31-ąją mirė buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės ir JAV lietuvių bendruomenės pirmininkas Vytautas Kamantas. Plačiau
2012-04-02
Lietuvos futbolas neteko vienos iškiliausių asmenybių sporto šakos istorijoje. Mirė praeityje gerai žinomas futbolininkas, treneris, organizatorius, žurnalistas, metraštininkas Stanislovas Paberžis. Jis už ilgametį darbą futbolo srityje buvo vadinamas Lietuvos futbolo patriarchu. Plačiau
2012-03-30
Retai taip būna, kad tektų rašyti apie kaimo mirtį. Šiandien iš Mėčių kaimo (Šilalės rajonas, Laukuvos valsčius) išėjo paskutinė senbuvė senolė Stasė Žilytė – Pocienė (1923-2012). Ir kaimas mirė. Plačiau
2012-03-27
Žemaitijos partizanų leidinėlyje „Malda girioje“ yra labai pranašiški žodžiai: „Išauš Tėvynės laisvės valanda ir tada mes pagerbsime didvyrių kapus, didžiuosimės jų drąsa ir pasiaukojimu“. Plačiau
2012-03-13
Į Taraso Ševčenkos 151-ųjų mirties metinių paminėjimą Vilniuje kovo 10 d. (šeštadienį) susirinkusi grupelė, pakviesta, kaip įprastai, veikliosios Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkės Natalijos Šertvytienės. Nepaisant lietaus, susirinkusieji padėti gėlių išklausė N. Šertvytienės pateiktų keletą labai svarbių T. Ševčenkos – ukrainiečių tautos vienytojo – gyvenimo faktų, o jos pastebėjimas, kad ateiti prie paminklinės lentos ir dar tokiu oru – tai išbandymas, savęs patikrinimas: „Kas aš esu? Kiek man svarbus Ševčenka?“ – vertė ne vieną susimąstyti... Plačiau
2012-03-11
Japonija mini pirmąsias tūkstančių žmonių gyvybes šalies šiaurės rytuose nusinešusio žemės drebėjimo ir cunamio metines, informuoja BBC. Plačiau
2012-03-02
Šįmet planuojama surengti Lietuvos laisvės kovotojų atminimo Lukiškių aikštėje meninės idėjos projekto konkursą. Tai numatyta Istorinės atminties puoselėjimo 2012 metų priemonių plane, kurį kitą savaitę numato tvirtinti Vyriausybė. Plačiau
2012-02-21
„Jie niekada nesugrįš ir nepapasakos siaubo akimirkų“. Taip galima būtų pradėti pasakojimą apie Chodžaly miesto (Azerbaidžanas) tragediją, ištikusią jį 1992 metų vasario 26 dieną ir mažai žinomą lietuviui. Ta naktis - tai žiauriausia azerbaidžaniečių genocido, vykdyto Kalnų Karabacho karo metu, naktis. Plačiau
2013-02-16
Praėjusių metų Nacionalinė bibliotekų savaitė buvo pradėta kilnia akcija – vidurdienį susirinkę žodžio ir knygos bičiuliai skaitė Justino Marcinkevičiaus kūrybą. Ne vien skaitė, bet ir jo knygas laikė rankose, vartė, sklaidė taip lyg ir atverdami tą milžinišką tikrumos ilgesį, troškimą prisiliesti, priartėti dylančioje, suskilusioje kasdienybėje prie amžinųjų temų. Kiekvienas tądien turėjo ką pasakyti, pasidalinti, praturtėti pats ir praturtinti kitus įžvalgomis. Kam koks posmas širdį sugraudinęs, kas studijų metais Just. Marcinkevičiaus žodžiuose atramos ieškojęs, kas su pačiu autoriumi kalbėjęs, susitikęs poezijos vakare, vaidinęs jo „Mindaugą“, „Mažvydą“ ar „Katedrą“. Kam iš viso jo kūryba buvo ir tebėra geroji namų dvasia, sąžinė... Tokie susitikimai, man regis, atveria akis, apvalo nuo miglų, sutaurina, neprabėga paviršiumi, prikviečia prasmę. Plačiau