VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2012-06-26
  Prieš pat Jonines atsisveikinome su televizijos režisiere ir aktore Aldona Vederaite. Jai teko nelengvas gyvenimo kelias. 1941  m. prieš paskutinį abitūros egzaminą visa Vederų šeima iškeliavo į tremtį. Tėvą, Utenos Šaulių vadą stotyje atskyrė nuo šeimos ir jis pražuvo gulago tamsybėje, o Aldona su jaunesne sesute Danute ir mama atsidūrė Altajuje. Tremtis užgrūdino Aldoną- jai teko būti atrama motinai ir šeimos maitintojai. Plačiau
2012-06-22
Lietuvos Respublikos Seimo Parlamento galerijoje birželio 13 dieną buvo surengtos dvi parodos, skirtos Gedulo ir vilties dienai paminėti. Viena iš jų dailininko Henriko Cipario ,,Lietuvos kančia”. Plačiau
2012-06-14
Penktadienį, minint Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dieną, bus prisiminta ir pirmoji 1940-ųjų sovietinės invazijos į Lietuvą auka, anuometinės pasienio policijos pareigūnas Aleksandras Barauskas Plačiau
2012-06-14
Lietuva mini Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dieną - prisimenamos ir pagerbiamos masinio nekaltų civilių gyventojų trėmimo į netinkamas gyventi Sibiro ir Tolimosios Šiaurės Sovietų Sąjungos teritorijas aukos. Plačiau
2012-06-06
Čikagoje birželio 5 dieną mirė JAV lietuvių žurnalistas, Čikagos lietuvių radijo valandėlės "Margutis" ilgametis redaktorius ir laidų vedėjas Petras Petrutis.   Plačiau
2012-06-04
Daugybė tikinčiųjų su baltais gėlių žiedais pirmadienio vidurdienį susirinko Vilniaus arkikatedroje išlydėti į amžinąją ramybę vyskupą emeritą Juozą Tunaitį. 83-ejų vyskupo Juozo Tunaičio žemiškasis gyvenimas užgeso praėjusią savaitę. Plačiau
2012-06-01
  Netekome Vyskupo Juozo Tunaičio. Vyskupas emeritas J. Tunaitis mirė naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, eidamas 84-uosius metus. Plačiau
2012-05-17
Lietuvoje bus perlaidojami mokslo ir kultūros veikėjo, Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovo, publicisto, pasipriešinimo okupaciniams režimams ideologo, Vyčio Kryžiaus ordino Didžiojo kryžiaus (po mirties) kavalieriaus Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus palaikai. Plačiau
2012-05-15
Praėjusią savaitę prasidėję renginiai, skirti pagerbti 1972-ųjų gegužės 14 dieną dėl Lietuvos laisvės, protestuojant prieš sovietinį režimą susideginusio jaunuolio Romo Kalantos atminimą, toliau tęsiasi. Daugiausia jų sutelkta į pirmadienį, kai sukako lygiai 40 metų nuo to tragiško įvykio, kuris išsiliejo masinėmis nepaklusnumo sovietų valdžiai demonstracijomis, trukusiomis net kelias dienas. Plačiau
2012-05-15
Panevėžio rajone, Paįstrio seniūnijoje, švenčiant jurgines, buvo prisimintas prieš šimtą metų gimęs ir šiemet 65 metams sukakus nuo žūties, kraštietis, žurnalistas Jonas Virbickas. Plačiau
2012-04-06
Eidamas 70-uosius metus, balandžio 5 dieną Molėtuose mirė poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Remigijus Gražys. Plačiau
2012-04-02
JAV kovo 31-ąją mirė buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės ir JAV lietuvių bendruomenės pirmininkas Vytautas Kamantas. Plačiau
2012-04-02
Lietuvos futbolas neteko vienos iškiliausių asmenybių sporto šakos istorijoje. Mirė praeityje gerai žinomas futbolininkas, treneris, organizatorius, žurnalistas, metraštininkas Stanislovas Paberžis. Jis už ilgametį darbą futbolo srityje buvo vadinamas Lietuvos futbolo patriarchu. Plačiau
2012-03-30
Retai taip būna, kad tektų rašyti apie kaimo mirtį. Šiandien iš Mėčių kaimo (Šilalės rajonas, Laukuvos valsčius) išėjo paskutinė senbuvė senolė Stasė Žilytė – Pocienė (1923-2012). Ir kaimas mirė. Plačiau
2012-03-27
Žemaitijos partizanų leidinėlyje „Malda girioje“ yra labai pranašiški žodžiai: „Išauš Tėvynės laisvės valanda ir tada mes pagerbsime didvyrių kapus, didžiuosimės jų drąsa ir pasiaukojimu“. Plačiau
2012-03-13
Į Taraso Ševčenkos 151-ųjų mirties metinių paminėjimą Vilniuje kovo 10 d. (šeštadienį) susirinkusi grupelė, pakviesta, kaip įprastai, veikliosios Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkės Natalijos Šertvytienės. Nepaisant lietaus, susirinkusieji padėti gėlių išklausė N. Šertvytienės pateiktų keletą labai svarbių T. Ševčenkos – ukrainiečių tautos vienytojo – gyvenimo faktų, o jos pastebėjimas, kad ateiti prie paminklinės lentos ir dar tokiu oru – tai išbandymas, savęs patikrinimas: „Kas aš esu? Kiek man svarbus Ševčenka?“ – vertė ne vieną susimąstyti... Plačiau