VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2011-01-04
Plačiau
2010-11-23
Lapkritis - paskutinysis kalendorinio rudens mėnuo, kaip ir kasmet plevenant Vėlinių žvakelių liepsnelėms, mus ir vėl pakvietė dvasiniam susikaupimui, prisiminėme širdžiai artimus ir brangius žmones. Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis taip pat giliau pažvelgę į paslaptingą gyvenimo esmę, susimąstėme, jog ta mūsų žemiškoji kelionė tėra tik akimirka prieš Amžinybę... Plačiau
2010-11-19
Lapkričio 2 d. ryte eidamas 81 – uosius metus Kaune mirė titulinis Amajos vyskupas ir Panevėžio vyskupijos ganytojas emeritas bažnytinės teisės daktaras Romualdas Krikščiūnas. Apie jį man teko rašyti į „Visuotinę lietuvių enciklopediją“. Plačiau
Nepaliovęs ginti pilietinių ir moralinių vertybių
Vilius Bražėnas
2010-10-06
Šių metų spalio 3 d. Lietuvos visuomenė neteko žymaus lietuvių publicisto, paskaitininko, rašytojo, Lietuvos kariuomenės dimisijos karininko Viliaus Bražėno, ėjusio 98-uosius metus. Velionis gimė 1913 m. balandžio 6 d. Rygoje. 1922 m. su tėvais persikėlė į Lietuvą. Nuo 1926 m. aktyviai dalyvavo skautų veikloje, rašė dainas ir feljetonus, skelbė juos spaudoje. Feljetonus pasirašinėjo Bražviliaus slapyvardžiu. Universitete studijavo elektrotechniką. Nuo 1932 m. bendradarbiavo periodikoje: „Lietuvos aidas“, XX amžius“, „Skautų aidas“, „Kuntaplis“. 1937 m. baigė Prezidento A. Smetonos Karo mokyklą. Gyvendamas atsikūrusioje Lietuvos Respublikoje, spausdinosi: „Lietuvos Aide“, „XXI amžiuje“, „Varpe“ ir kituose laikraščiuose. Plačiau