VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2011-01-18
Naktis siaubingai buvo nerami... Mes niekad nepamiršim šitos datos, Kai laisvės vėliavą iškėlėme pirmi, Pirmi mes griovėm komunizmo kazematus. Plačiau
2011-01-13
Gerbiamieji, atmintis duota žmogui, kad gyvendamas pagal sąžinėje įrašytus Viešpaties dėsnius įgytų savąjį tapatumą. Tik atminties dėka kaupdamas patirtį ir išskleisdamas geriausias kūrybines galias žmogus gali kurti taika, solidarumu ir garbingumu grįstą visuomenę. Šios dienos atmintis mūsų gyvenimuose įsirėžia skausminga netekties ir kančios patirtimi. Tačiau drauge Sausio 13-oji yra pamoka, kad blogis, agresija, smurtas gali būti įveiktas taikiu būdu, nors ir pareikalauja brangios aukos. Plačiau
2011-01-13
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis ragina ir po dviejų tūkstančių metų girdėti tą pamoką, kuri yra ir Sausio 13-osios pamoka, ragina matyti visą tiesą, tokią, kokia ji buvo prieš 20 metų. "Pažvelkime į tuos dalykus pirmiausiai Lietuvos ir lietuviškuoju požiūriu. Tai ir pamatinis dorovinis požiūris, o varžėsi, kirtosi kilnūs ir bjaurūs, garbingi ir visai negarbingi, žemi dalykai. Matykime visą tiesą. Tą naktį tėvynė turėjo būti išduota", - iškilmingame minėjime "Mūšis už Tautų laisvę" sakė V. Landsbergis. Plačiau
2011-01-11
1991.01.07 LPS SIA informuoja mus apie 3-jų rusų armijos transporto lėktuvų nusileidimą Vilniuje. 250-300 Pskovo divizijos desantininkai atvyksta į Vilnių su pilna kovinės ginkluotės amunicija. Tolimesni įvykiai rutuliojasi greitai ir nenuspėjamai. 1991-jų sausio pirmomis dienomis Šiaurės karinio miestelio (tarybinė) kariuomenė, vadovaujama generolo Uskopčiko vieną po kito pradėjo užiminėti Lietuvos strateginius objektus. Taip užėmė LR Krašto apsaugos departamentą, LR Policijos akademiją, Medžioklės ir žvejų draugiją bei kitus Lietuvos strateginius objektus. Ne tik LPS būstinėse ar Sąjūdžio grupėse, bet ir visoje Lietuvoje jau buvo jaučiamas kažkoks nenuspėjamas, artėjantis Tėvynei pavojus. Plačiau
2011-01-04
Plačiau
2010-11-23
Lapkritis - paskutinysis kalendorinio rudens mėnuo, kaip ir kasmet plevenant Vėlinių žvakelių liepsnelėms, mus ir vėl pakvietė dvasiniam susikaupimui, prisiminėme širdžiai artimus ir brangius žmones. Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis taip pat giliau pažvelgę į paslaptingą gyvenimo esmę, susimąstėme, jog ta mūsų žemiškoji kelionė tėra tik akimirka prieš Amžinybę... Plačiau
2010-11-19
Lapkričio 2 d. ryte eidamas 81 – uosius metus Kaune mirė titulinis Amajos vyskupas ir Panevėžio vyskupijos ganytojas emeritas bažnytinės teisės daktaras Romualdas Krikščiūnas. Apie jį man teko rašyti į „Visuotinę lietuvių enciklopediją“. Plačiau
Nepaliovęs ginti pilietinių ir moralinių vertybių
Vilius Bražėnas
2010-10-06
Šių metų spalio 3 d. Lietuvos visuomenė neteko žymaus lietuvių publicisto, paskaitininko, rašytojo, Lietuvos kariuomenės dimisijos karininko Viliaus Bražėno, ėjusio 98-uosius metus. Velionis gimė 1913 m. balandžio 6 d. Rygoje. 1922 m. su tėvais persikėlė į Lietuvą. Nuo 1926 m. aktyviai dalyvavo skautų veikloje, rašė dainas ir feljetonus, skelbė juos spaudoje. Feljetonus pasirašinėjo Bražviliaus slapyvardžiu. Universitete studijavo elektrotechniką. Nuo 1932 m. bendradarbiavo periodikoje: „Lietuvos aidas“, XX amžius“, „Skautų aidas“, „Kuntaplis“. 1937 m. baigė Prezidento A. Smetonos Karo mokyklą. Gyvendamas atsikūrusioje Lietuvos Respublikoje, spausdinosi: „Lietuvos Aide“, „XXI amžiuje“, „Varpe“ ir kituose laikraščiuose. Plačiau