VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2018-08-30
Mirus Andriui Dručkui - Lietuvos laisvės kovų dalyviui, išsaugojusiam sovietinės okupacijos metais nuo sunaikinimo varinius  Plačiau
2018-08-14
Mirus LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės Kauno 202-osios kuopos šauliui, Kovo 11-osios g. bendrijos nariui, visuomenininkui   BRONIUI ŠABŪNUI (1944-2018)  Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą  artimiesiems ir bendražygiams. Plačiau
2018-08-08
Antradienį mirė teatrologė, teatro istorikė, hab. dr. Irena Aleksaitė. Rugpjūčio 9 d. jai būtų sukakę 85-eri. Plačiau
2018-07-27
Penktadienį eidamas 91-uosius metus mirė garsus architektas, pedagogas Algimantas Nasvytis.  Plačiau
2018-07-25
Eidamas 91-uosius metus, mirė Lietuvos edukologijos universiteto docentas, mokslų daktaras Justinas Žvingilas. Plačiau
2018-07-20
Gimė gyvenimui 1930 m.  sausio 6 d. Gimė amžinybei 2018 m. liepos 18 d Plačiau
2018-07-16
Visada žavėjausi rašytojos Vidmantės Jasukaitytės kūryba, jos apysakomis ir romanais, dariusiais itin didelę įtaką mūsų kartos moterims, mokiusiais jas ne inkšti Plačiau
07.14. Mirė mokslininkas, miškininkas Vaidotas Antanaitis
2018-07-14
Šiandien, eidamas 90-uosius metus, mirė Lietuvos miškininkas, politinis veikėjas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, 1990-1992 m. Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministras Vaidotas Antanaitis. Plačiau
2018-07-14
Šeštadienio rytą Klaipėdos ligoninėje po ilgos ir sunkios ligos mirė Lietuvos poetė, prozininkė, dramaturgė, visuomenės veikėja, Kovo 11-osios Akto signatarė Vidmantė Jasukaitytė, patvirtino Rašytojų sąjunga. Plačiau
2018-07-14
Elena Ona Prasauskienė gimė Skirsnemunėje 1929 m. Baigusi lietuvių kalbą ir literatūrą, dirbo Skirsnemunės vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja iki 1977 m., vėliau išvyko gyventi į Kauną. Plačiau
2018-07-08
Po ligos mirė buvęs ilgametis Neringos vadovas, daug metų Klaipėdoje vadovavęs apželdinimo darbams, aktyvus buriavimo sporto skatintojas Aloyzas Puslys, skelbia VE.lt Plačiau
2018-06-26
Eidama 43-iuosius gyvenimo po sunkios ligos į amžinybę iškeliavo žinoma filologė, anglų kalbos edukologė, Lietuvos edukologijos universiteto alumnė Živilė Pocevičienė-Prakapaitė. Plačiau
2018-06-23
Po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 85-uosius metus, birželio 21-osios pavakarę mirė žinomas Lietuvos dailininkų ir žurnalistų sąjungų narys, skulptorius ir operatorius Juozas Gerutis Ruzgas.  Plačiau
2018-06-13
Gimė Panevėžio aps. Subačiaus valsč. Surdegio k.  ūkininkų Jono Kaminsko (1896–1968) ir Emilijos Urbonaitės-Kaminskienės (1898–1990) 8 vaikų šeimoje. Plačiau
2018-05-07
Lietuvos mokytojų literatų ,,Spindulio“ draugijos narė Vlada Brazauskytė – Šveikauskienė išėjo amžinybėn. Liko poezija – jos gyvenimo meilė. Liūdime kartu su dukromis Loreta ir Vida, vaikaičiais Donata ir Robertu, provaikaičiu Luku, kuriuos Ji labai mylėjo.             Plačiau
2018-04-21
Šeštadienio naktį mirė vertėjas, kultūrologas, pirmasis žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyriausiasis redaktorius Petras Kimbrys.   Jis mirė savo nuomose Kaune, BNS patvirtino P. Kimbrio dukra Veronika Kimbrytė. Plačiau
2018-04-20
Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad eidamas 80-uosius metus balandžio 20-ąją mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, prozininkas ir vertėjas Mykolas Karčiauskas.  Plačiau
2018-04-16
„Prisimeldžiau, o Viešpatie! Dabar tyliu Ir tylinčio manęs Tu pasitikt ateisi Balutėm blizgančiu pavasario keliu.“ Antanas Maceina Plačiau
2018-04-07
2018 m. balandžio 7 d. mirus muzikos teoretikui, choro dirigentui, pedagogui, humanitarinių mokslų daktarui Prof. KAROLIUI RIMTAUTUI KAŠPONIUI (1933-2018), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą   artimiesiems ir bendražygiams. Tegul  pof. Karolio Rimtauto  idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje. Plačiau
2018-04-03
Balandžio 2 d. po sunkios ligos mirė 2012–2016 m. kadencijos Seimo narė, nusipelniusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos darbuotoja Alma Monkauskaitė.  Plačiau