VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2019-12-23
Prieš 30 metų, 1989 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžioaktyvistaisubūrė Mažosios Lietuvos genocido ir kultūros klausimų komisiją. Jos pagrindu gruodžio 18 d. buvo patvirtinta 31 asmens prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo veikianti visuomeninė Mažosios Lietuvos reikalų Taryba (Taryba). Pirmininku buvau patvirtintas aš - Vytautas Šilas. Nuo  1992 m. Taryba buvo organizacija veikianti prie Lietuvos Respublikos Seimo. 1993m. birželio 23 d. LR Teisingumo ministerija ją įregistravo kaip juridinio asmens statusą turinčią nevyriausybinę organizacija. Plačiau
2019-12-22
Tęsiame pasakojimą apie Svylionis (pradžia ,,Lietuvos aidas“, 2013 05 29, Nr.115) iš išlikusių kažkada gyvenusių (jau senokai anapilin iškeliavusių) jame žmonių atsiminimų. Antai Kazimieras Valacka,  Emilija Subačienė, Bronius Meškelė (jų prisiminimus 1976 m. užrašė Adutiškio vidurinės mokyklos devintokė Danutė Subačiūtė) pasakoja: Plačiau
2019-12-21
Kunigiškių kapinaitėse (Svėdasų seniūnija) buvo paminėti prieš 70 metų Drobčiūnų miške žuvę septyni partizanai. Tai Vaižganto vardo partizanų kuopos vadas Albertas Nakutis-Viesulas, Stasys Gimbutis-Rūkas, Petras Miškinis-Šarūnas, Petras Černius-Tigras, Petras Dilys-Eimutis,  Kazys Palskys-Gintaras, Jonas Meškauskas-Caras. Plačiau
2019-12-13
Kražiai – išskirtinis Žemaitijos miestelis, saugantis didingą mūsų tautos istoriją. Tai viena žymiausių feodalinio laikotarpio Žemaitijos gyvenviečių, senasis administracinis centras. Istoriniuose šaltiniuose Kražiai minimi Lietuvos kovų su Vokiečių ordinu laikotarpiu: 1253 m. kaip Crase karaliaus Mindaugo dokumente, vėliau vokiečių ordino kronikose juos minėjo ir Vytautas Didysis. Apie 1394 metus minima Kražių pilis. Plačiau
2019-12-09
2019-12-07 Jurbarko raj. Viešvilėje vyko pėsčiųjų žygis "Mažoji Lietuva. Karšuvos giria", kurį  organizavo Ekstremalų asociacija.  Viešvilė  miestelis Jurbarko raj. savivaldybės teritorijoje, 12 km į vakarus nuo Smalininkų; seniūnijos ir parapijos centras.  Per miestelį teka Viešvilė, įrengtas tvenkinys (plotas 4 ha). Per Viešvilę eina Klaipėdos–Jurbarko plentas. Plačiau
2019-12-07
Neseniai Vilniuje iškilmingai perlaidoti 1863-1864 metų sukilimo vadų ir dalyvių palaikai, rasti Gedimino kalne. Kas tie žmonės, kurių apipilti kalkėmis kūnai surištomis už nugaros rankomis daugiau kaip pusantro šimto metų gulėjo šalia Gedimino pilies bokšto, mums daugmaž žinoma. 16 iš 21 buvo bajorai, tarp jų – du kunigai. Bet mirties bausme buvo nuteisti 22 sukilėliai, ir viena kripta senųjų Rasų kapinių koplyčioje liko tuščia. Kas gi tas išsigelbėjęs žmogus, koks jo likimas? Plačiau
2019-12-06
Kalbant apie XX a. pradžios lietuvių sąmoningumą, pirmiausia reikia žinoti specifines to meto aplinkybes: kraštas nuo 1795 m. buvo Rusijos imperijos okupuotas, 1864-1904 m. tebegaliojo spaudos draudimas lotyniškais rašmenimis. Dar neegzistavo lietuvių literatūra, grožinė kūryba, oficiali lietuvių rašomoji kalba. Plačiau
2019-12-01
Šiais metais džiaugėmės Lietuvos išlaisvinimu nuo bolševikų. Praėjo 100 metų. Lietuviai niekada nesusitaikė su vergove. Viena žymiausių kovotojų buvo Emilija Pliaterytė, gimusi grafų Pliaterių šeimoje 1806 11 13. Jos tėvas grafas Františekas Ksaveras užaugo Antazavės dvare, mama – baronaitė Anna – Imbrado dvare. Plačiau
2019-11-22
Istorijos bėgyje atskiriems Lietuvos regionams teko skirtingos istorinės sąlygos, kultūrą - švietimą sąlygojantys įstatymai. Nuo 1386 metų LDK Jogailos ir lietuvių krikšto, jungtuvių su Lenkijos sosto įpėdine Jadvyga ir 1791 m. gegužės 03 d. Žečpospolitos (Abiejų Tautų Respublika) konstitucijos priėmimo, Lietuva per Lenkijos karalystę pasuko prie lotyniškos Europos civilizacijos. Plačiau
2019-11-16
Kaip žinoma, nepalankiai susiklosčius istorinėms aplinkybėms Lietuvoje vėlai, palyginti su kitomis Europos valstybėmis, sukurta lietuvių raštija. Patekus į lenkų kultūrinę įtaką, tai pačiai raštijai keletą šimtmečių skirtas tik konfesinių poreikių tenkintojos vaidmuo. Po 120 m. trukusios Rusijos okupacijos (iš jų 40 m. – lietuvių spaudos draudimo)  Plačiau
2019-11-15
Dabar visi domimės kelione Dniepru. Gaila, kad Krymas okupuotas, būtų galima priminti ir ten esant lietuviškų pėdsakų. Garsieji Livadijos  rūmai, kuriuose ilsėjosi carai, sovietų vadovai, pastatyti buvusių Lietuvos didikų. Plačiau
2019-11-15
Lietuvos Respublikos  Prezidento Gitano Nausėdos vizito Jungtinėse Amerikos Valstijose metu legendinio partizano Juozo Lukšos našlė Nijolė Bražėnaitė Lukšienė paprašė Prezidento atnaujinti jos vyro laidojimo vietos paieškas. Plačiau
2019-11-15
1989 metų pavasarį vengrai pirmieji ėmė griauti geležinę uždangą, kuri  Vengriją skyrė nuo Austrijos. Pasieniečiai, nuėmę spygliuotą vielą nuo  260 kilometrų pasienio ruožo, gana brangiai ją pardavinėjo Vakarų turistams Plačiau
2019-11-15
Daugelis piktinasi primityvaus mąstymo, trumpos atminties žmonėmis, sugriovusiais ar dar besiruošiančiais griauti paminklus, tarp jų ir P. Cvirkos paminklą Vilniuje. Gal jiems niekas vaikystėje neskaitė „Cukrinių avinėlių“ Plačiau
2019-11-15
Manoma, kad Lietuvos nepriklausomybės metais iš krašto žemėlapių išnyko apie 4000 kaimų, o iki 1989 metų jau pusės iš to skaičiaus nebuvo likę. Praėjusios vasaros rugpjūtį Gelgaudiškio dvare buvo įsikūrę tarptautinio dailininkų plenero „Kalbanti žemė“ dalyviai. Plačiau
2019-11-15
Tokiu pavadinimu Lietuvos istorijos institutas Vilniuje 2016 m. išleido straipsnių rinkinį (sudarytojai Zita Medišauskienė ir Dalius Staliūnas).  Tiražas tik 200 egz. Todėl verta jį pristatyti kiek plačiau. Plačiau
2019-11-12
Sapiegos buvo viena iš įtakingiausių, žymiausių ir turtingiausių giminių Lietuvoje. Sapiegų giminės pradininku laikomas Simonas (Semionas), kuris 1440 m dirbo pas didįjį kunigaikštį Kazimierą IV ąjį raštininku. Simonas – Lietuvos veikėjas, gimė Polocko bajorų šeimoje. Apie Simono gyvenimą žinoma labai nedaug. Plačiau
2019-11-11
Prieš šimtmetį susikūrus nepriklausomai Lietuvai, iškilo būtinybė reformuoti švietimo sistemą. 1918 m. lapkričio 11 d. buvo įsteigta Lietuvos švietimo ministerija, kuri rūpinosi mokyklų reorganizavimu. 1919 m. spalio mėnesį pasirodė mėnesinis Švietimo ministerijos lėšomis leidžiamas pedagoginės tematikos mėnesinis žurnalas Švietimo darbas. Jis ėjo nuo 1919 iki 1930 m., buvo išleisti 135 numeriai. Plačiau
2019-11-09
1939-ųjų spalio 28-osios vidudienį išsipildė visų lietuvių svajonė. Tądien į Vilnių įžengus Lietuvos kariuomenės daliniams, pagaliau atgavome mūsų sostinę, kurią iki tol 19 metų ir 20 dienų buvo okupavusi o vėliau su visu sostinės kraštu ir aneksavusi kaimyninė Lenkija. Tačiau ar daug kas žino, kad Vilniaus atgavimo istorija galėjo pakrypti visai kita ir netgi labai nepalankia linkme? Plačiau
2019-11-09
Neišsipildžius ambicingiems prekybinės laivybos planams, iš tilto ilgam liko Tiškevičiaus bulvaro (nuo 1924 m. - J. Basanavičiaus g.) tęsinys - promenada jūron. Ją itin mėgo kaip pasimatymų ir pasivaikščiojimų vietą vasarotojai, tarp jų ir Sofija Kymantaitė, būsima Čiurlionienė, bei Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tiltas jūron, regimi saulėlydžiai, spalvingos debesų kupetos, žuvėdrų pulkai tapo genijų įkvėpimo šaltiniais: vienas Plačiau