VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-04-23
2018 m. balandžio mėn. sukanka 135 m., kai pasirodė pirmasis lietuvių tautinį atgimimą žadinęs laikraštis „Aušra”. Vienas žymiausių jo redaktorių buvo Jurgis Mikšas (1862-1903).  Plačiau
2018-04-23
2018 m. pradžioje „Žaros“ leidykla išleido žurnalisto, publicisto, redaktoriaus, politikos ir kultūros apžvalgininko Vidmanto Valiušaičio straipsnių knygą „Ponia iš Venecijos tavernos „Mūsiškiai“ ir kiti prašalaičiai savoje istorijoje“.  Plačiau
2018-04-16
 Reikšmingą vietą Lietuvos teatro istorijoje užima Gabrielius Landsbergis- Žemkalnis. „Audringo temperamento, plačių polėkių, išsilavinęs, muzikalus, iškalbingas, gilios meninės nuovokos ir tvirtai tikėjęs scenos meno galia.“ Plačiau
2018-04-16
1903 m. kovo 4 d. (17) šaltą pavasarį, Sankt Peterburge, daktaro Šteino  privačioje psichiatrinėje ligoninėje, eidamas 39 metus, aštuntą valandą vakaro mirė kelių statybos inžinierius, pirmojo lietuvių spektaklio- komedijos „Amerika pirtyje“ autorius Antanas Vilkutaitis.  Plačiau
2018-04-09
Šiandien su dėkingumu prisimename žmones, „kurie rodė mums gyvatos kelią“, - rašė Antanas Dambrauskas knygoje „Viskas praeina“. Pasakodamas apie įžymius žmones, tarsi regiu tą gyvenamą aplinką, kuri juos supo mokslo ir jaunystės, gyvenimo brandos, sunkių išbandymų metais. Plačiau
2018-04-09
Nuo balandžio 6 iki 26 d. Istorinės Prezidentūros Mažajame posėdžių salone lankytojams pristatomos naujai gautos dovanos – Prezidentų relikvijos, kurias Lietuvai ir Istorinei Prezidentūrai šimtmečio proga padovanojo Adelaidės lietuvių bendruomenė. Plačiau
2018-03-29
Šiandien su dėkingumu prisimename žmones, „kurie rodė mums gyvatos kelią“, - rašė Antanas Dambrauskas knygoje „Viskas praeina“. Pasakodamas apie įžymius žmones, tarsi regiu tą gyvenamą aplinką, kuri juos supo mokslo ir jaunystės, gyvenimo brandos, sunkių išbandymų metais. Plačiau
2018-03-29
1.Kelias į mokyklą Pasikeitė mano gimtasis Giedraičių kaimas, sumažėjo sodybų, jaunimas išsikėlė gyventi  į miestus. Mano tėvų kartos žmonės ilsisi Pašušvio smėlio kalnelyje, o apie buvusį dievdirbį. Antaną Liutkų jau, regis, ir atmintis išblėso Plačiau
2018-03-29
Be šio žmogaus negalime įsivaizduoti XIX a. pabaigos- XX a. pradžios lietuvių tautinio atgimimo. Visuomenės ir kultūros veikėjas, publicistas, literatūros kritikas, draudžiamos  lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, knygnešys.  Plačiau
2018-03-25
Lietuva iškilmingai mini Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines.  Plačiau
2018-03-25
Iki  balandžio 12 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1, veikia fotografijų paroda „Senasis ir naujasis Vilnius“.  Plačiau
2018-03-20
Dalykas toks svarbus, kad apie jį daug reikėtų pamąstyti.  Be abejonės, visiems aišku, kad mūsų tautos gyvenime paskutiniais metais įvyko, kas nėra paprasta. Bet reikėtų tų įvykių ir esmę pažinti. Tautos gyvybei prasivėrė kelias. Plačiau
2018-03-19
Kauno istorijoje verčiamas naujas puslapis – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas dr. Vytenis Almonaitis išsiaiškino daug iki šiol nežinotų detalių apie Nemuno ir Neries santakoje stovėjusią kryžiuočių pilį Plačiau
2018-03-18
Dabar, po 100 metų, įdomu pavartyti 1918 metų vasario 19 d. „Lietuvos aido" 22 numerį, kurio pirmajame puslapyje stambiomis raidėmis pranešama: „LIETUVOS TARYBA SKELBIA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ..." Lakoniškas, ilgai svarstytas ir redaguotas pareiškimo tekstas. Plačiau
2018-03-11
Kad suprastume, kas esame, turime atsigręžti į praeitį – iš kur atėjome, ir, suprantama, susimąstyti, kur einame, ką paliksime ateities kartoms. Plačiau
2018-03-06
Valdžiavos  vyriausybė yra branduolys tų tautos jėgų, kurios nustato tautos gyvenimo lytis, nustato pačių tautos žmonių santykiavimą ir priruošia savo tautos santykius su kitomis tautomis. Plačiau
2018-02-27
Negaliu paaiškinti, kodėl savęs paklausiau, kada telšiečiai pirmą kartą į rankas paėmė savo krašto – miesto, apskrities – laikraštį. Ir greit supratau, jog tai klausimas ne iš lengvųjų. Plačiau
2018-02-27
Žmonių prižiūrėtas miškas dunksojo čia pat. O tolyje nuo tankumo atrodė tikra pamėlynijusi siena. Miškui artėjant prie namų, labiau vyravo jaunuolynas. Namams vieta buvo tikrai apgalvotai parinkta  Plačiau
2018-02-20
Aušo ankstyvas Vasario 16-osios rytas. Piečiausiame Lietuvos pakrašty – Kabeliuose – Varėnos rinktinės Kabelių užkardos pasieniečiai ir Karinių oro pajėgų kariai pirmieji iškilmingai pasveikino Lietuvą sugiedoję himną. Jų balsai sklido laukais ir skverbėsi į netoliese žaliuojantį mišką. Plačiau
02.17. Valstybės atkūrimo šimtmetį švenčiančią Lietuvą sveikino ir  pasaulio lyderiai
2018-02-17
Vasario 16-ąją, dalyvaujant gausioms aukšto rango užsienio šalių delegacijoms ir į Simono Daukanto aikštę susirinkusiems piliečiams, Lietuvos Prezidentė pasakė iškilmingą sveikinimo kalbą Vasario 16-osios šimtųjų metinių minėjimo proga. „Viskas mūsų rankose", - pabrėžė D. Grybauskaitė sakydama, kad minėdami Vasario 16-ąją tęsiame Valstybės kūrėjų darbą. Plačiau