VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-01-23
Lietuva sausio 23-iąją:  1897 m. Vanagų kaime, netoli Klaipėdos, gimė rašytoja Ieva Simonaitytė, savo romanuose aprašiusi Klaipėdos krašto žmonių gyvenimą. Mirė 1978 m. 1907 m. Auksūdyje, Kretingos rajone, gimė Alfonsas Kalnius, kalbininkas, tekstologas, redagavęs Motiejaus Valančiaus "Palangos Juzę", Žemaitės "Raštus". Mirė 1981 m. Plačiau
2018-01-20
2014 m. liepos 21 d. skambant bažnyčių varpams, iš Šv. Ignoto bažnyčios, kurioje buvo pašarvotas monsinjoras Alfonsas Svarinskas, į Vilniaus arkikatedrą baziliką iškilmingai su Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa palydimi monsinjoro palaikai.  Plačiau
2018-01-20
Vokietija Lietuvai oficialiai perdavė Vasario 16-osios aktą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo. Po beveik šimtmečio Lietuvos Nepriklausomybės Aktas grįžo į Lietuvą.  Plačiau
2018-01-20
Esame tautos istorinės šventės išvakarėse. 2018 m. vasario 16 d. švęsime neeilinę, Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo šventę. Žmogaus gyvenime šimtas metų tai tik keturių kartų - generacijų - artimo amžiaus žmonių gyvenamas laikmetis.  Plačiau
2018-01-19
Lietuva sausio 19-ąją:  Plačiau
2018-01-19
Įdomiausi sausio 19-osios įvykiai pasaulio istorijoje: Plačiau
2018-01-13
Besibaigiant devynioliktajam šimtmečiui iš Rytų tarsi papūtė šiltesni, viltingesni vėjai. Sovietų Sąjungos komunistų partijos lyderio Michailo Gorbačiovo vykdoma „perestroikos" politika numatė, kad TSRS - komunistinės diktatūros šalis - bus pertvarkyta į modernesnę, demokratiniais principais besivadovaujančią valstybę.  Plačiau
2018-01-13
Sausio 13- osios tragedijos dieną mes įveikėme pusę amžiaus diegtą patriarchalinę metropolijos ir provincijos kompleksą, įveikėme baimę, kaip tauta atgavome suvokimą, kad valstybė yra struktūra, per kurią Tauta realizuoja atsakomybę už savo likimą. Žurnalistas Kęstutis Žičkus   Plačiau
2018-01-09
Vokiečių okupacijos metu į Viekšnius atvežė visą ešaloną rusų šeimų. Juos vežė iš tų vietų, kurias užiminėjo sovietų kariuomenė. Įsakė perkeltuosius priimti kiekvienai sodybai.  Plačiau
2018-01-09
Dar neišblėsus partizaniniam pasipriešinimui įžvalgesni Lietuvos partizanai jau numatė, kad ateityje jų pasišventusi kova bus teršiama pagal okupanto pagamintą kurpalį. Plačiau
2017-12-30
Žemaitis paskerdė karvę Šiaulių getui Nacistinės Vokietijos okupuotoje Lietuvoje ėjusiuose dienraščiuose neretai galima aptikti straipsnių apie „spekuliantų“ gaudymą. Plačiau
2017-12-30
Artėjant 100-osioms Lietuvos valstybės atkūrimo metinėms Vokietijoje išleista knyga „Vokietijos-Lietuvos santykiai šimtmečio šviesoje“ (vok. Hundert Jahre deutsch-litauische Beziehungen), kurioje Berlyno universiteto istorikai  Plačiau
2017-12-27
Įdomiausi gruodžio 27-osios įvykiai  pasaulio istorijoje: 1571 m. gimė vokiečių astronomas ir matematikas Johannesas Kepleris, suformulavęs Keplerio dėsnius, XVII a. padariusius perversmą astronomijos moksle. Keplerio dėsniai buvo vienas iš pagrindų, kuriais remdamasis Isaacas Newtonas atrado gravitacijos dėsnį. Plačiau
2017-12-19
Nijolė Sadūnaitė gimė 1938 m. liepos 22 d. Veronikos Rimkutės-Sadūnienės ir Jono Sadūno šeimoje Kaune. Šeimoje augo du vaikai: Felicija Nijolė ir Jonas Aloyzas (g. 1935 m.).  Plačiau
2017-12-19
Pasitinkant atkurtos Lietuvos 100-metį, dailininkas Tautvilas Rinkevičius sukūrė įdomią senų pinigų (dukatų, talerių) plakatų kolekciją. Plačiau
2017-12-05
Lapkričio 29 d. Lazdijuose iškilmingai paminėtos Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 60 – osios žūties metinės. Šiam įvykiui rajono savivaldybė, rajono ugdymo įstaigos ir visa rajono bendruomenė ruošėsi iš anksto, kruopščiai planuodama kiekvieną renginio scenarijais detalę.  Plačiau
2017-12-05
Taip pavadintą 320 puslapių knygą su paantrašte:„Lietuvos aidui" - 100 metų2017 metų vasarąišleido leidykla „Trys žvaigždutės". Jos autorė - garsi Lietuvos mokslininkė ir visuomenės veikėja, Lietuvos moterų lygos prezidentė, prof. habil. dr. Ona Voverienė. Plačiau
2017-12-05
Lietuvos kariuomenės Karo technikos dalinių vadas Pranas Gladutis (1893 04 02 – 1939 10 28), gimė ir augo Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, Norvaišių kaime. Plačiau
2017-11-25
Pirmojoje straipsnio dalyje buvo apžvelgtas kunigo Prano Račiūno gyvenimo ir veiklos kelias, dalinai remiantis kunigo Vaclovo Aliulio, MIC parengta knyga „Vienuolis nenuorama. Kunigo Prano Račiūno, MIC, asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje“(išleista Marijonų talkininkų leidyklos 2015 m.).  Plačiau
2017-11-25
Nelauktas laiškas iš Paželvių kaimo, pranešęs, kad buvusi bendradarbė Pranciška Četkauskaitė iškeliavo Anapilin, paskatino pavartyti jaunystės albumą. Nedaug jo nuotraukų primena kolegę. Plačiau