VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2017-10-03
Tėvynės meilė turi pasireikšti įstatymu gerbimu, ištikimybe visur, ypač visuomenės reikaluose, mokėjimu visur ginti Tėvynės garbę, stengimuisi kelti visuomenės doros ir sveikatos žvilgsniu ir nesigailėjimu net savo gyvybės aukoti už Tėvynės laisvę ir garbę Plačiau
2017-10-02
1937 metų spalio 10 d. Kaune lietuvių – prancūzų draugijos patalpose atidaryta pirmoji Lietuvos moterų dailininkių meno paroda. Parodą globoja Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos žmona Sofija Smetonienė. Plačiau
2017-09-30
„Jeigu žmogus nežinotų savo ar savo visuomenės praeities, jis būtų kaip kūdikis. (…)  Visuomenės darbuotojas, pažinęs savo visuomenės praeitį, tarytum praregi dabarčiai ir ateičiai…Jis darosi sąmoningas ir tvirtas savo tautos ar valstybės narys – kūrėjas“. Taip Petras Klimas – jauniausias iš dvidešimties Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų (ir vienas iš šešių, kilusių iš šio krašto) – rašė 1921 m. pradedamo leisti istorijos žurnalo vedamajame. Plačiau
2017-09-02
Motiekaičiai nuo seno gyveno toje pačioje vietoje, Vabalių kaime tuokėsi, augino vaikus, mylėjo savo žemę, laistė ją prakaitu, arė, prieš berdami grūdą pabučiuodavo pilką jos grumstą, kad duotų gausesnį derlių, kad darbas nenueitų niekais. Plačiau
2017-09-30
Kultūros paveldo departamento Penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba į Kultūros vertybių registrą įrašė pirmojo Lietuvos kariuomenės vado, generolo Silvestro Žukausko gimtinės atmintiną vietą Pakruojo rajone, Lygumų seniūnijoje, Dovainiškio kaime.   Plačiau
2017-09-26
1841 m. Anapolyje, Rokiškio rajone, gimė poetas Antanas Vienažindys - meilės motyvų lietuvių poezijoje pradininkas. Daugelis jo eilėraščių virto liaudies dainomis. Mirė 1892 m. Plačiau
2017-09-26
Virtuvėje prie krosnies gulėjo mažytis pusės delno kirvukas .Kartą juo žaisdamas susižalojau pirštą. Kiek tada įdomių istorijų sužinojau, kurių liudininkas buvo kirvukas!  Plačiau
2017-09-09
Rugsėjo 14-16 dienomis Kaune istorikai prisimins Vasario 16-osios Lietuvą – Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyks ketvirtasis šalies istorikų suvažiavimas, kuris šį kartą bus skirtas 100-osioms Lietuvos valstybingumo atkūrimo metinėms. Plačiau
2017-08-26
Dabar Lietuvos prezidentai neskiria tiek dėmesio savo įvaizdžiui. Antanas Smetona po perversmo automobiliu važinėjo po Lietuvą. Jį sutikdavo labai iškilmingai, suręsdavo specialius vartus, grodavo orkestras, sodindavo ąžuoliuką. Mano gimtuosiuose Viekšniuose tas ąžuoliukas dabar jau didžiulis medis, pasodintas prie signataro Petro Klimo seserų namo.  Plačiau
2017-08-26
Š. m. rugpjūčio 19–20 d. Algimanto Bruzgio atkurta Ryto draugija paminėjo dr. J. Basanavičiaus mirties 90–mečio metines. Šventėje dalyvavo daugiau kaip 30 Ryto draugijos narių ir gerbėjų iš visos Lietuvos. Svečiams įsikūrus palapinių miestelyje, šventė prasidėjo Ryto draugijos prezidento A. Bruzgio sveikinimo žodžiu, kuris padėkojo atvykusiems į šventę ir trumpai papasakojo apie istorinius įvykius Plačiau
2017-08-26
Susėda vyrai kaimo sodyboje, prisimindami jaunystę dainuoja partizanų dainas. Daug jų moka, daug užrašė ir perdavė Lietuvių literatūros institutui mano brolis Kęstutis Kuzma. Padainavę leidžiamės į jaunystės prisiminimus – o ta jaunystė – tai pokario metai, išrovę mus iš tėviškės, išblaškę po Lietuvą. Plačiau
2017-08-01
Viename Vilniaus kaišiadoriečių susitikime pajutau žvilgsnį. Pamačiau žydras, tyras akis, kurios skleidė kažkokį nenusakomą gerumą. Į mane žvelgė nepažįstama vyresnio amžiaus, lazdele besiramščiuojanti, moteris. Plačiau
2017-07-25
Mano Tėtės Tėvas Nikodemas, mano diedukas, po vieno turgaus rado prašmatną, geros odos partmanetą (pinginę) su trim šimtais caro rublių: tai buvo labai daug pinigų, už tiek galima buvo išpasogyt net dvijen seseris. Plačiau
2017-07-25
Birželio 23 d Seime, Konstitucijos salėje vyko koferencja: „ Lietuvos šaulių sąjunga prieš 20-metį ir šiandien. Iššūkiai ir perspektyvos .“Gausus svečių būrys pažėrė šauliams daug gražių žodžių.  Plačiau
2017-07-22
Redaktorius, leidėjas, feljetonistas Arkadijus Buchovas Prieš karą Kaune periodinė spauda buvo leidžiama ne tik lietuvių kalba. Buvo leidžiami laikraščiai ir žurnalai rusų, baltarusių, žydų, vokiečių, lenkų kalbomis. Plačiau
2017-07-18
Gal tai prisigalvojau? Prasidėjus tarybinei okupacijai padažnėjo mamytės ir tėvelio vakariniai pasišnibždėjimai. Ir anksčiau jie kuždėdavosi, kai norėjo, kad vaikai neišgirstų, kas jiems nebūtina žinoti.  Plačiau
2017-07-11
Retas kaimo žmogus praeityje rašė dienoraštį ar kroniką, retas rašė prisiminimus ar eilėraščius. Tačiau būta žemdirbių, kurie užsirašinėjo duomenis apie orus arba orų spėjimus. Kuo daugiau būtų buvę tokių užrašų, tuo lengviau būtų buvę etnografams, fiksuojantiems darbus ir amatus, žmonių pomėgius ir papročius. Plačiau
2017-07-08
Jonas Dainauskas tvirtina, kad birželio 25-27 dienomis VS Departamente buvo atsiradę „keli, nepažįstami jauni žmonės“, jo įsitikinimu, „tikrai ne VSD tarnautojai“, su „pranešimais“, kad esą Viliampolėje, Jonavos gatvėje, ir kažkur senamiestyje „vyksta“ kokie tai žydų susibūrimai“,  Plačiau
2017-07-04
Pabaltijo universitete Hamburge-Pineberge studijavo ekonomiką ir teisę. Teisės studijas tęsė Hamburge ir Bonoje. 1957 m. apsigyveno JAV. Pasiekė stulbinančių karjeros aukštumų kaip teisininkas, ekonomistas, bankininkas, skaitė paskaitas įvairiuose seminaruose ir konferencijose Plačiau
2017-07-02
„Taigi, J.Dainauskas per tuos įvykius dieną naktį – pasak istoriko A.Idzelio, – gyvena tuose saugumo rūmuose. Ir staiga – į jo kabinetą įeina F.W.Stahlecker’is su R.Schweizer’iu. R.Schweizer’is dėvi SS uniformą. Taip jie susitinka pirmą kartą po to, kai dar J.Dainauskas buvo R.Schweizerio viršininkas.  Plačiau