VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-01-09
Dar neišblėsus partizaniniam pasipriešinimui įžvalgesni Lietuvos partizanai jau numatė, kad ateityje jų pasišventusi kova bus teršiama pagal okupanto pagamintą kurpalį. Plačiau
2017-12-30
Žemaitis paskerdė karvę Šiaulių getui Nacistinės Vokietijos okupuotoje Lietuvoje ėjusiuose dienraščiuose neretai galima aptikti straipsnių apie „spekuliantų“ gaudymą. Plačiau
2017-12-30
Artėjant 100-osioms Lietuvos valstybės atkūrimo metinėms Vokietijoje išleista knyga „Vokietijos-Lietuvos santykiai šimtmečio šviesoje“ (vok. Hundert Jahre deutsch-litauische Beziehungen), kurioje Berlyno universiteto istorikai  Plačiau
2017-12-27
Įdomiausi gruodžio 27-osios įvykiai  pasaulio istorijoje: 1571 m. gimė vokiečių astronomas ir matematikas Johannesas Kepleris, suformulavęs Keplerio dėsnius, XVII a. padariusius perversmą astronomijos moksle. Keplerio dėsniai buvo vienas iš pagrindų, kuriais remdamasis Isaacas Newtonas atrado gravitacijos dėsnį. Plačiau
2017-12-19
Nijolė Sadūnaitė gimė 1938 m. liepos 22 d. Veronikos Rimkutės-Sadūnienės ir Jono Sadūno šeimoje Kaune. Šeimoje augo du vaikai: Felicija Nijolė ir Jonas Aloyzas (g. 1935 m.).  Plačiau
2017-12-19
Pasitinkant atkurtos Lietuvos 100-metį, dailininkas Tautvilas Rinkevičius sukūrė įdomią senų pinigų (dukatų, talerių) plakatų kolekciją. Plačiau
2017-12-05
Lapkričio 29 d. Lazdijuose iškilmingai paminėtos Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 60 – osios žūties metinės. Šiam įvykiui rajono savivaldybė, rajono ugdymo įstaigos ir visa rajono bendruomenė ruošėsi iš anksto, kruopščiai planuodama kiekvieną renginio scenarijais detalę.  Plačiau
2017-12-05
Taip pavadintą 320 puslapių knygą su paantrašte:„Lietuvos aidui" - 100 metų2017 metų vasarąišleido leidykla „Trys žvaigždutės". Jos autorė - garsi Lietuvos mokslininkė ir visuomenės veikėja, Lietuvos moterų lygos prezidentė, prof. habil. dr. Ona Voverienė. Plačiau
2017-12-05
Lietuvos kariuomenės Karo technikos dalinių vadas Pranas Gladutis (1893 04 02 – 1939 10 28), gimė ir augo Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, Norvaišių kaime. Plačiau
2017-11-25
Pirmojoje straipsnio dalyje buvo apžvelgtas kunigo Prano Račiūno gyvenimo ir veiklos kelias, dalinai remiantis kunigo Vaclovo Aliulio, MIC parengta knyga „Vienuolis nenuorama. Kunigo Prano Račiūno, MIC, asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje“(išleista Marijonų talkininkų leidyklos 2015 m.).  Plačiau
2017-11-25
Nelauktas laiškas iš Paželvių kaimo, pranešęs, kad buvusi bendradarbė Pranciška Četkauskaitė iškeliavo Anapilin, paskatino pavartyti jaunystės albumą. Nedaug jo nuotraukų primena kolegę. Plačiau
2017-11-21
 „Vardas Lietuva užvaldo mano protą ir jausmus. Aš trokštu Jums atskleisti ją. Plačiau
2017-11-18
Mūsų žiniasklaidoje jau kalbėta, kaip Rūta Vanagaitė savo monologuose Baltarusijoje, Rusijoje ir Latvijoje porino, jog iki šiol jos  kartos lietuviai beveik nieko nežinojo apie žydus, abejojo, ar žydai į macą nededa kraujo – „juk šiaip sau niekas nieko nežudo“,  nežinojo apie žydų gyvenimą, holokaustą, visada (!) nekentė žydų, nes nieko nebuvo parašyta, ką paprasti žmonės galėtų paskaityti ir tuo žavėtis.  Plačiau
2017-11-18
Dvidešimt metų praėjo nuo ilgamečio Lietuvos marijonų provincijolo, disidento, Sibiro kankinio, kunigo Prano Račiūno netekties (1997 08 24). Nuolatinis ir kasdieninis rūpinimasis Bažnyčios Lietuvoje reikalais, ypač jaunimo, buvo pagrindinis kunigo gyvenimo rūpestis. Plačiau
2017-11-18
Raudondvario pilyje (Kauno r.) įvyko mokslinė konferencija, skirta Kazio Griniaus, Jono Prano Aleksos ir Mykolo Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms. Plačiau
2017-11-17
Lietuva lapkričio 17-ąją: 1904 m. Kiršuose, Vilkaviškio rajone, gimė poetė, vertėja Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė). Mirė 1945 m. Maskvoje, palaidota Kaune.  Plačiau
2017-11-14
Šiais metais Lietuvos švietimo istorijos muziejus mini 95-ąsias muziejaus įkūrimo metines. Ta proga stabtelime – atsigręžiame į muziejaus veiklos istorijos pradžią... Plačiau
2017-11-13
Įdomiausi lapkričio 13-osios įvykiai pasaulio istorijoje: 1093 m. per penktąjį mėginimą įsiveržti į Angliją mirė Škotijos karalius Malkolmas III. Plačiau
2017-11-11
Visų Šventųjų dienos išvakarėse Kaune ir Vilniuje Vengrijos ambasada Lietuvoje surengė 1956 metais  Vengrijoje vykusios antisovietinės revoliucijos ir jos tuometinių atgarsių Lietuvoje Plačiau
2017-11-11
Gebiet Königsberg, Königsberg Region(vok.; Karaliaučiaus sritis, regionas) Obwód Królewski(lenk.; Karaliaučiaus apygarda). Tai Rytprūsių (Ostpreussen) šiaurinė dalis, pasibaigus II pasauliniam karui Plačiau