VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-10-01
Mažlietuvių atsiskyrimo nuo Vokietijos imperijos ir nuo Prūsijos karalystės ištakos Lietuvininkai (mažlietuviai) ir XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje buvo blogesnėje nei vokiečiai socialinėje, ekonominėje, teisinėje, religinėje, kultūrinėje, apskritai tautinėje padėtyje.  Plačiau
2018-10-01
Dar Vilniuje Adomas Mickevičius studijų pabaigoje svajojo likti dirbti Vilniaus universitete, deja buvo paskirtas dirbti į Kauno pavieto berniukų mokyklą. Ar buvo lemta išsipildyti šioms A. Mickevičiaus svajonėms? Plačiau
2018-10-01
Kauno rajone, Gaižuvėlės kaime, beveik geografiniame Lietuvos centre, ošia žaliuoja ąžuolai, eglės, kalninės pušys. Tai - Žalgirio pergalės parkas. Plačiau
2018-10-01
„Senosios knygos išskirtinės ir išore, ir turiniu, paliečiančiu beveik visas gyvenimo sritis.  Plačiau
2018-09-29
2018 m. rugsėjo 25 d. vienoje iš Valdovų rūmų muziejaus istorinės ir architektūrinės raidos archeologinės ekspozicijos salių atidengtas įspūdingas Batorų giminės herbas, pagamintas pagal XV a. originalą Plačiau
2018-09-24
2018 m. spalio 3 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyks A. Ramanausko-Vanago istorijos tyrimų pristatymas. Dalyvauja dr. Gintautas Vėlius, Dalius Žygelis, Eugenijus Peikštenis, dr. Arvydas Anušauskas. Plačiau
09.15. Rugsėjo 17-oji istorinė Lietuvai diena. Radijo laida „Pasaulis ir Lietuva“
2018-09-15
Ši data liks istorijoje. 1991 metų rugsėjo 17 dieną Lietuva buvo priimta į stambiausią pasaulio valstybių susivienijimą – Jungtinių Tautų Organizaciją. Lietuviškas žodis, kuris dešimtmečiais buvo niekinamas ir ujamas, pirmą kartą nuskambėjo iš garbingiausios pasaulio tribūnos Jį visų Lietuvos žmonių vardu pasakė Lietuvos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis.  Plačiau
09.15. 1863 m. sukilimas ir jame dalyvavę Žemaitijos bajorai. Minint 1863-jų metų sukilimo 155-ąsias metines
2018-09-15
Tai dar viena raseiniškio istoriko ir kraštotyrininko knyga „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje“ (V., 2013). Jau pats knygos viršelis, ant kurio pavaizduotas kažkurios to krašto bajorų giminės herbas, nuteikia tyrimo temai: ieškoti Žemaitijos bajorų, dalyvavusių sukilime, vaidmens tame sukilime. Plačiau
2018-09-07
Apie Radvilas – lietuvių kilmės didikų giminę, iškilusią XVI a. pradžioje ir vyravusią ne tik Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, bet ir pasaulio politiniame ir kultūriniame gyvenime  Plačiau
2018-09-07
Mums lietuvių kalbą dėstė Petras Būtėnas. Žado netekdavom, kai pašaukdavo atsakinėti. Jis bardavo, aš pradėdavau verkti. O kokia gėda verkti!Paverkiu – „Sėsk!“ Abu apsiraminam. Tada iš vietos duoda klausimus – atsakinėju. Mokėdavau. Plačiau
2018-09-04
Didelis namas medžių paunksmėje. Už jo lazdynų begalės, šone ąžuoliukų gojelis, o toliau už jų ošė tamsus miškas. Anot močiutės, gūdi, bet sava savus pažįstanti ir juos sauganti giria.  Plačiau
2018-09-04
XIX a. pabaigoje- XX a. pirmoje pusėje Šveicarija darė didelę įtaką Lietuvos politiniam ir kultūriniam gyvenimui. Šiuo laikotarpiu  katalikiškame Fribūro universitete studijavo apie pusantro šimto būsimų Lietuvos valstybės veikėjų. Plačiau
2018-09-03
Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 12 val., Liubavo dvaro muziejuje (oficinoje, Liubavo kaimas, Vilniaus rajonas), Baltų vienybės dienos proga, bus pristatyta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės veikėjui, grafui Albertui Goštautui atminti skirta skulptūra. Plačiau
2018-09-02
Tvirų kaime (nuo Skapiškio miestelio link Pandėlio 4 km.) Stasio Belecko ir Katrės Valentukaitės šeimoje išaugo trys vaikai: dukra Joana, sūnūs Romas ir Jonas.  Plačiau
2018-09-01
Apie Skapiškio miestelį (Kupiškio r.), bažnyčias, žmones, jų tarpusavio santykius, organizacijas, spaudą informuoja XX a. pradžios Lietuvos periodika:   Plačiau
2018-08-31
Vis dažniau prisiminimų mintys bėga į akciją Baltijos kelias. Kaip rengėmės šiam renginiui, iš anksto susipažinome su nurodyta rinkimosi vieta, kaip greičiau ją pasiekti.  Plačiau
2018-08-23
Mėgstantiems studijuoti Lietuvos istoriją susidaro įspūdis, kad Lietuva kariavo su ordinu, vėliau su slavų valstybėmis rytuose, o intensyvius politinius – diplomatinius santykius turėjo tik su Lenkija.  Plačiau
2018-08-23
Rugpjūčio 21 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (toliau – biblioteka) atidaryta Leonardo Skirpsto fotografijų paroda „1988 m. rugpjūtis: Laisvės byla Vingio parke“, skirta didžiausio Sąjūdžio mitingo Vilniuje 30-mečiui paminėti. Plačiau
2018-08-21
Vos užgimęs Sąjūdis įsiūbavo Lietuvą, ir visi šviesesni žmonės graibstyte graibstė laisvą spaudą, nekantriai laukdavo „Atgimimo bangos“ su Vytautu Landsbergiu.  Plačiau
2018-08-18
Gyvenime visuomet yra žmonių, nesugebančių išbristi arba negalinčių sau duonos užsidirbti, paliegusių, vienišų senelių ar per anksti savo maitintojų netekusių vaikų. Dažniausiai taip atsitikdavo  atėjus ūkio suirutei, prasidėjus karui. Plačiau