VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-07-02
Kasmet dėmesiu ir atida pagerbiame Lietuvos valstybės istorinę atmintį.Karaliaus Mindaugo vainikavimo faktas 1253 m. liepos 6-ąją viduramžių Europoje toks reikšmingas Plačiau
2018-07-01
Dabar, deja, jau retai Lietuvos laukuose sutiksi žemaituką. Daugelis žemaitukų yra gražaus eksterjero, harmoningo kūno sudėjimo, masyvūs, plačios ir gilios krūtinės arkliai. Plačiau
2018-06-30
06.30. Tik smūtkeliai pakelėse ištikimai liudija... Plačiau
2018-06-30
Antano Smetonos rinktinių raštų rinkinyje yra didelis skyrius „Lietuvių santykiai su lenkais“. Tada Antanas Smetona gyveno Vilniuje, redagavo laikraštį „Viltis“. Kaip ir „Emigracijos liga“, taip ir šis tautinių santykių klausimas buvo labai gerai jam pažįstamas.  Plačiau
2018-06-18
Nuo anų Nepriklausomybės metų Nerimi nutekėjo daug vandens, o Lietuvos karo raitelių dienos Gaižiūnų poligone atgimsta eiliuotame Pirmojo gusarų pulko (husarų) 1-ojo eskadrono gusaro Antano Baškio rankraščio mintimis. Plačiau
2018-06-15
Kas skaitė Antano SMETONOS „Rinktinius raštus“, išleistus Kauno leidyklos MENTA 1990 metais, tas galėjo susidaryti išsamų vaizdą  Plačiau
2018-06-14
Lietuva – didvyrių žemė, - skelbia mūsų tautos himnas. Istorikai tvirtina, jog Lietuva viduramžyje laisva išlikusi ir sukūrusi plačią valstybę tuo, kad turėjusi gerų vadų. Plačiau
2018-06-08
G. Petkevičaitė- Bitė gyveno sudėtingu XIX a. pabaigos - XX a. pirmų trijų dešimtmečių laikotarpiu. Tai buvo didelių permainų laikotarpis: spaudos draudimo, Lietuvos valstybės atsikūrimo, jos visuomenės stiprėjimo ir netekties metai. Plačiau
2018-06-07
Šiuo metu yra atliekami Šv. Varvaros koplyčios Vilniuje, priklausančios Markučių dvaro sodybos fragmentų kompleksui, tvarkybos darbai. Darbų metu pakėlus betoninę plokštę, gulėjusią kaip tako dalis, atsivėrė plyšys po kapais. Plačiau
2018-05-24
Gegužės 17 d. Matuizų pagrindinėje mokykloje vyko integruota pamoka „Varėnos krašto heraldika“, kurią vedė Varėnos viešosios bibliotekos bibliografės – Elena  Glavickienė ir Laimutė Cibulskienė.  Plačiau
2018-05-22
Šiame šimtmetyje telpa ir mano 83 gyvenimo metai. Tai jau nemažai. Nuo ankstyvos vaikystės daug kas įsirėžę į atmintį neišdildomai, bet mąstau ne apie karą, kai krito bombos ant galvos, žviegė naikintuvai, skrisdami taip žemai, kad galėjai įžiūrėti lakūno veidą Plačiau
2018-05-19
Nelengva užpildyti senuosius istorijos puslapius, juose dar nemažai neryškių eilučių, išbrauktų frazių, įvairiausių netikslumų. Laikas (taip pat ir istorikai) vislab sėkmingai bando užpildyti spragas, patikslinti duomenį Plačiau
2018-05-19
Švenčiant Nepriklausomybės 100-metį, nuskambėjo šimtas Laisvės varpo dūžių. Taip varpas sveikino Lietuvą su jubiliejumi. Laisvės varpas kabo Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokšte ir prabyla per įvairias iškilmes. Šiame viename seniausių muziejų, kuris įkurtas beveik prieš šimtą metų, sukaupta ir saugoma daugiau nei 250 tūkst. eksponatų. Plačiau
2018-05-19
Eina dešimtmečiai. Išeina draugai. Labai reikia džiaugtis tais, kurie ateina į mūsų pasaulį, tampa bičiuliais, atsinešdami savo prisiminimus, savo gyvenimo patirtį. Vienas tokių – žurnalistas, rašytojas, poetas Jonas Laurinavičius, kilęs iš pietryčių Lietuvos, nuo Onuškio. Jį pažinti man teko jau gyvenimo saulėlydyje – ir žmogų, ir jo kraštą. Plačiau
05.19. Į Laikmečio vartus pasibelsta!
2018-05-19
Nors Vasario 16-osios akto signataras Petras Klimas „planuojamo“ paminklo Kalvarijoje vis dar tebelaukia, bet visai Lietuvai pažįstamo „Anykščių šilelio“ kūrėjo poeto Antano Baranausko ranka į Laikmečio vartus šiandien pasibeldė! Gyvenančio tarp Vilniaus, Marijampolės ir Berlyno ligi šiol aktyvaus (g. 1926 m.) žurnalisto,nepaprasto likimo ir turtingo gyvenimo žmogaus Plačiau
2018-05-15
Atkurtos Lietuvos 100-osioms metinėms skirti renginiai vyksta ne tik dideliuose miestuose, bet ir mažuose miesteliuose bei kaimuose. Plačiau
2018-05-15
Nepriklausomos Lietuvos tapsmas sukėlė skersvėjus tarp atominio komplekso statytojų ir dirbančiųjų atominėje elektrinėje. Atsirado  drąsių  žmonių Plačiau
2018-05-14
Žiauri statistika Nepriklausomybės 100–mečio metais prisimename mūsų kovos už laisvę simbolius – Vytį, Vyčio kryžių, Gediminaičių stulpus, trispalvę vėliavą, jų atsiradimo istoriją ir tuos, kurie sovietmečiu nukentėjo dėl  jų prisiminimo. Plačiau
2018-05-13
Pasak knygos „Mintys apie Lietuvos istoriją“ autorių, nei oficialūs dokumentai, nei metraštininkai dar nėra pakankamai išaiškinę didžią ir garbingą mūsų tautos praeitį, o svetimšaliai, rašydami mūsų istoriją, ne visuomet buvo teisingi. Plačiau
2018-05-11
Lietuvoje ilgą laiką niekas nesidomėjo, kaip atrodė mūsų senelių ar prosenelių namai. Atgavus nepriklausomybę, norėdami kompensuoti sovietmečio draudimus Plačiau