VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2017-05-09
Mažoji Lietuva – tai istorinė sritis, per šimtmečius (iki XVI a. 1 pusės) susidariusi Priegliaus upyne ir prie Nemuno žemupio. Plačiau
2017-04-15
Kitąmet Baltijos valstybių šimtmečiui išleidžiamos pirmosios bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos proginės monetos dizaino autoriumi tapo lietuvis Justas Petrulis. Jaunojo dizainerio darbas dvi savaites internetu vykusiame gyventojų iš viso pasaulio balsavime surinko daugiausia balsų. Plačiau
2017-03-21
1949-jų metų kovas. Lietuvoje didžioji tremtis. Panevėžyje, kur lankiau gimnaziją, žmonės išsigandę, pritilę. Susitikę pažįstami šnabždasi apie stotyje suformuotus tremtinių ešelonus – jau išvažiavusius, dar stovinčius.  Plačiau
2016-11-22
Šiais metais minime žymaus tarpukario Lietuvos švietėjo, pedagogo, vadovėlių mokykloms autoriaus, publicisto, visuomenės veikėjo Juozo Damijonaičio (1871–1926) 145-ąsias gimimo ir 90-ąsias mirimo metines. Plačiau
2016-11-15
Tarpukario Lietuvoje neretai atsakingas pradinių mokyklų mokytojo darbas buvo pavedamas Lietuvos kariuomenės atsargos karininkams. Tyrinėjant savo krašto istoriją pavyko surasti tokį pavyzdį ir Pašaminės pradinėje mokykloje. Lietuvos kariuomenės dienos proga prisiminkime karininką, mokytoją Kazį Butautį, kuris liko ištikimas Lietuvos karininko priesaikai: „Aš prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje, kad, nesigailėdamas savo jėgų ir gyvybės, ginsiu Lietuvos Valstybės garbę ir Nepriklausomybę nuo visų jos priešų, <...>“, o taip pat aktyviai dalyvavo pasipriešinimo sovietinei okupacijai judėjime bei švietėjiškoje veikloje tuometiniuose Kaltanėnų ir Švenčionėlių valsčiuose (Švenčionių apskritis). Plačiau
2016-10-28
Po baudžiavos panaikinimo Dusetų valsčiuje, Drageliškių kaime, dešiniajame Indrajos upės krante, apsigyveno laisvieji valstiečiai – keturi broliai Svilai.  Plačiau
2016-09-02
Ar bandė kas skaičiuoti kiek yra kilometrų nuo Pasvalio miesto Lietuvoje iki Saratovo stepėse, už Volgos esančio Čiornaja Padinos kaimo? Be abejo, kad ne.  Plačiau
2016-08-22
Centrinėje Molėtų Vilniaus gatvėje žydi gėlės, praeivį palydi skaidriomis spalvomis spindintis vaikų darželio rūmas. Prie šventojo Jono Nepomuko skulptūros tiltas irgi gėlėmis apipintas.  Plačiau
2016-07-29
Prancūzų tyrinėtojas J. Andriveau paliudija Gardino Imperijos valdomos Varumonių Rikio (karaliaus) buvimą praeityje: „Dar prieš Periklio amžių (500 metų prieš Kristų) pietų Rusijos ir Ukrainos teritorijose buvo tikra, organizuota valstybė, kuri laikėsi 7 – 8 šimtmečius iki hunų užpuolimo.“  Plačiau
2016-07-10
Kareiviškas šaukštas Kareiviui reikia ne tik šautuvo ir šovinių. Jo daiktamaišyje yra daug svarbių daiktų, būtinų kareiviškai buičiai.  Plačiau
2016-07-04
Išlikusiame Mindaugo antspaude galime įskaityti runomis įrašytą pilną Mindaugo titulą: „Karalių Karalius.  Plačiau
2016-06-11
Kas abejoja, kad Gardinas buvo Imperijos sostinė, tegu pasižiūri mūsų enciklopedijon, kurioje yra senasis Gardino herbas. Tai ne paprasto miesto ar tvirtovės ženklas, tai imperijos herbas, sukurtas pagal griežtas heraldikos taisykles, kuriame ratu aplink centrą išdėstyti visi, leno teisėmis Gardinui paklususių karalysčių ir kunigaikštysčių herbai.  Plačiau
2016-06-06
Mes didžiuojamės senovės lietuvių palikimu, kai mūsų tautai siekiant išlaikyti savo demokratinį valstybingumą, lietuviai žūdavo kovoje ar būdavo išžudomi kitatikių, pasikėsinusių į lietuvių valstybingumą ir lietuviškos valstybės teises ir laisves. Plačiau
2016-05-27
Nežinau ar profesoriai buvo teisūs... Nėra nė vieno milijonieriaus.  Bet gal tai nelabai svarbu...  Plačiau
2016-05-19
Vilniečiai gražiai paminėjo kunigo, poeto Kazimiero Svajako 90 –ąsiąs mirties metines.  Plačiau
2016-05-15
Mama, baigusi ruošą, arčiau šviesos prisitraukdavo ratelį, imdavo verpti. Kitame kambarėlyje stovėjo staklės. Dieną ausdavo. Tėvas, grįžęs iš darbų dvare, vakarais vis ką nors meistravo: kurpes darė, batus taisė arba iš vytelių žuvims neštuvus pindavo. Prie sienos priglaustas varstotas buvo skirtas medžio darbams. Plačiau
2016-05-03
Kauno įgulos karininkų ramovės menėje įvyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tauro apygardos  ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.  Jame dalyvavo  buvę  partizanai, jų ryšininkai, statutiniai Laisvės kovų dalyviai. Plačiau
2016-04-30
Pamenu, kai buvau vaikas, susitikau žmogų, kuris pasakojo, kaip partizanai, traukdamiesi nuo apsupties, slėpėsi ežere ir kvėpavo nendrių stiebų vamzdeliais Plačiau
2016-04-25
Ketvirtosios (archeologinės) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje teisinė apsauga suteikta Medsėdžių piliakalniui su priešpiliu, esančiam Platelių kaime, Plungės rajone Plačiau
2016-04-25
Švedijoje, Mojebro vietovėje rastas 2-3 šimtmečio po Kristaus mūsų vytingų, gyvenusių Eistovijoje prie Aistmarių, Vyties ekspedicijos vado antkapis su akmenyje iškaltu raiteliu Plačiau