VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2017-08-01
Viename Vilniaus kaišiadoriečių susitikime pajutau žvilgsnį. Pamačiau žydras, tyras akis, kurios skleidė kažkokį nenusakomą gerumą. Į mane žvelgė nepažįstama vyresnio amžiaus, lazdele besiramščiuojanti, moteris. Plačiau
2017-07-25
Mano Tėtės Tėvas Nikodemas, mano diedukas, po vieno turgaus rado prašmatną, geros odos partmanetą (pinginę) su trim šimtais caro rublių: tai buvo labai daug pinigų, už tiek galima buvo išpasogyt net dvijen seseris. Plačiau
2017-07-25
Birželio 23 d Seime, Konstitucijos salėje vyko koferencja: „ Lietuvos šaulių sąjunga prieš 20-metį ir šiandien. Iššūkiai ir perspektyvos .“Gausus svečių būrys pažėrė šauliams daug gražių žodžių.  Plačiau
2017-07-22
Redaktorius, leidėjas, feljetonistas Arkadijus Buchovas Prieš karą Kaune periodinė spauda buvo leidžiama ne tik lietuvių kalba. Buvo leidžiami laikraščiai ir žurnalai rusų, baltarusių, žydų, vokiečių, lenkų kalbomis. Plačiau
2017-07-18
Gal tai prisigalvojau? Prasidėjus tarybinei okupacijai padažnėjo mamytės ir tėvelio vakariniai pasišnibždėjimai. Ir anksčiau jie kuždėdavosi, kai norėjo, kad vaikai neišgirstų, kas jiems nebūtina žinoti.  Plačiau
2017-07-11
Retas kaimo žmogus praeityje rašė dienoraštį ar kroniką, retas rašė prisiminimus ar eilėraščius. Tačiau būta žemdirbių, kurie užsirašinėjo duomenis apie orus arba orų spėjimus. Kuo daugiau būtų buvę tokių užrašų, tuo lengviau būtų buvę etnografams, fiksuojantiems darbus ir amatus, žmonių pomėgius ir papročius. Plačiau
2017-07-08
Jonas Dainauskas tvirtina, kad birželio 25-27 dienomis VS Departamente buvo atsiradę „keli, nepažįstami jauni žmonės“, jo įsitikinimu, „tikrai ne VSD tarnautojai“, su „pranešimais“, kad esą Viliampolėje, Jonavos gatvėje, ir kažkur senamiestyje „vyksta“ kokie tai žydų susibūrimai“,  Plačiau
2017-07-04
Pabaltijo universitete Hamburge-Pineberge studijavo ekonomiką ir teisę. Teisės studijas tęsė Hamburge ir Bonoje. 1957 m. apsigyveno JAV. Pasiekė stulbinančių karjeros aukštumų kaip teisininkas, ekonomistas, bankininkas, skaitė paskaitas įvairiuose seminaruose ir konferencijose Plačiau
2017-07-02
„Taigi, J.Dainauskas per tuos įvykius dieną naktį – pasak istoriko A.Idzelio, – gyvena tuose saugumo rūmuose. Ir staiga – į jo kabinetą įeina F.W.Stahlecker’is su R.Schweizer’iu. R.Schweizer’is dėvi SS uniformą. Taip jie susitinka pirmą kartą po to, kai dar J.Dainauskas buvo R.Schweizerio viršininkas.  Plačiau
2017-06-27
Prieš 76-erius metus – 1941 m. birželio 22 d. – Hitleris pradėjo „Barbarosos“ operaciją. Per 4 milijonus Ašies valstybių karių (40 vokiečių divizijų, 14 rumunų, vengrų korpusas) Plačiau
2017-06-27
Iš 136 tūkst. žmonių, 1941 – 1953 m. išvežtų į tremtį, apie 28 tūkst. mirė nuo ligų, bado, nepakeliamo darbo. Net ir gyvendami nežmoniškomis sąlygomis, tremtiniai išlaikė stiprią katalikišką dvasią, mokė savo vaikus skaityti ir rašyti gimtąja kalba.  Plačiau
2017-06-13
Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai atnaujina archeologinius tyrimus Gedimino kalne. Tikimasi, kad šie tyrimai padės sužinoti daugiau apie piliakalnio apgyvendinimą, Aukštutinę pilį ir patvirtinti keliamą hipotezę, jog šių metų pradžioje ant Gedimino kalno rasti 1863–1864 m. sukilėlių palaikai. Plačiau
2017-06-13
Ketvirtosios (archeologinės) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje teisinė apsauga suteikta trims naujiems piliakalniams Plačiau
2017-06-13
Mažiau nei metai teskiria mus nuo įžymiojo tautos sūnaus Vydūno (1868–1953) gimimo 150 metų sukakties. Visa, ką šis skambų literatūrinį vardą pasirinkęs kūrėjas iš Mažosios Lietuvos padarė, žadindamas tautą, kad ji „vykintų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji siektų tobulesnio žmoniškumo“, sudaro įstabų mūsų kultūros reiškinį – vydūnizmą.  Plačiau
2017-06-13
Šiemet  Generolo Jono  Žemaičio  Lietuvos  karo akademija  pažymi  įkūrimo  25-metį.  1992-ųjų  birželio 16-oji laikoma oficialia aukštosios mokyklos įkūrimo data Plačiau
2017-06-12
Nobelio literatūros premijos laimėtoja, Baltarusijos rašytoja ir publicistė Svetlana Aleksijevič rašo naujas knygas, nagrinėjančias meilę bei gyvenimo prasmę. Savo kūrybiniais planais rašytoja šeštadienį pasidalijo susitikime su skaitytojais Maskvos teatre "Gogolio centras".  Plačiau
2017-05-27
Mūsų sodyba vakarų pusėje buvo įbridusi į lazdynų gojelį: prie namo žaliavo jaunuolynas, o už jo plytėjo  seniai suaugusių lazdynų tankumynas, vienas už kitą didesni žaliuojančių riešutmedžių kelmai,  susiliejantys su giria. Ankstyvą pavasarį lazdynai žavėjo mažais margaspalviais  žiedeliais, o nuo vasaros pabaigos puikavosi prinokstančių riešutų kekėmis.  Plačiau
2017-05-23
Rūstūs pokario metų išbandymai smarkiai palietė mano mamos, o kartu ir mano, šeimą. Savo kuklų pasakojimą skiriu partizanų Petro ir Vytauto Videikų bei partizanų ryšininkų Lionės Videikaitės ir Antano Videikos atminimui  Plačiau
2017-05-20
Dažnai praeinančių ar pravažiuojančių Kauno Savanorių prospekto įkalnėje žvilgsnis stabteli prie didžiulio raudonų plytų pastato, kurio kyšulio (rizalito) tarplangiuose įkomponuoti skulptoriaus Vinco Grybo sukurti istoriko Simono Daukanto ir vyskupo Motiejaus Valančiaus bareljefiniai portretai.  Plačiau
2017-05-20
Tiriant vokiečių ir lietuvių santykius, svarbu išsiaiškinti ir tokius klausimus: 1) kokie demografiniai procesai vyko Tilžės apskrityje (kreize) iki Didžiojo maro ir po jo (XVIII a. I pusėje)?; 2) kodėl prūsai palyginti gerokai greičiau nutauto nei lietuviai (savivardis lietuvininkai)?;  Plačiau