VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-02-10
Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus senjorų žurnalistų klubo narius svetingai priėmusi Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė rodė jos vadovaujamo muziejaus ekspoziciją, pasakojo beveik kiekvieno jo muziejuje atsiradimo istoriją. Plačiau
2018-02-08
Lietuvos istorija mena Lietuva vasario 8-ąją: 1260 m. prasidėjo Herkaus Manto vadovaujamas prūsų ir lietuvių sukilimas prieš vokiečių ordiną. Plačiau
2018-02-06
Vertindami save tiek pagal santykius su kitais, tiek iš platesnės istorinės perspektyvos lietuviai iki šiol nesugeba išsivaduoti iš XX a. viduryje traumavusių patirčių įtakos, o jų padariniai iki šiol pasireiškia daugelyje gyvenimo sričių.  Plačiau
2018-02-06
Šiuolaikinės Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejus netaps garsiausiu įvykiu pasaulio arenoje – ten daugiausia dėmesio skiriama dabarties problemomis, o už „solidarumo, integracijos ir globalizacijos“ dūmų uždangos slypi nevaldomas turtingųjų šalių savanaudiškumas ir nežabotas tarptautinių korporacijų pelno siekimas.  Plačiau
2018-02-06
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento Vadovybės informacijos skyriaus išorinės informacinės aplinkos vyriausiasis tyrėjas Rokas Marijus Tracevskis sulaukė malonios dovanos. Plačiau
2018-02-06
Didžiausio Indijos miesto Mumbajaus Kešav Šrušti švietimo centre  vyko Indijos tarptautinio kultūros studijų centro  (ICCS – International Centre for Cultural Studies) rengiama VI tarptautinė konferencija senąsias kultūrų tradicijas puoselėjančių bendruomenių vadovų suvažiavimas Plačiau
2018-02-06
Tikėjimas Iš Graikų mitologijos žinome daugybę graikų dievų. Dievai Olimpe, dievai danguje. Dzeusas vyriausias. Vienas. O kam kiti, negalėjau suprasti. Grįžęs iš mokyklos paklausiau mamos. Sužinojau, kad vyriausias Dievas turi pagalbininkus. Vieni jų skaičiuoja žmonių gerus darbus, kiti blogus. Plačiau
2018-02-02
Lietuvos istorijos įvykių kalendorius Lietuva vasario 2-ąją: 1348 m. Strėvos mūšyje susikovė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Kryžiuočių ordino kariuomenės. 1562 m. Livonijos administratorius Rygos pilyje Mikalojui Radvilai perdavė Livonijos ordino valdas, Rygos pilies ir miesto raktus. Senoji Livonijos valstybė, gyvavusi 350 metų, žlugo.  Plačiau
2018-01-26
Lietuva sausio 26-ąją: 1797 m. Rusija, Prūsija ir Austrija pasirašė Peterburgo ketvirtąją konvenciją, kuria panaikino paskutinius Abiejų Tautų Respublikos valstybingumo likučius. Rusijai atiteko Vilnius, Austrijai - Krokuva, Prūsijai - Varšuva. Plačiau
2018-01-27
Vartau dar nuo laiko nepageltusius popieriaus lapus Lietuvos naujajame archyve. Tai susiję su buvusiu (jau senokai - tik buvusiu!) Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID).  Plačiau
2018-01-27
Ši studija skiriama Ragainės (vok.Ragnit) apylinkių gyventojų tautinei sudėčiai nustatyti: RagainėjeXVI a. kunigavo ir čia mirė bei palaidotas pirmąją knygą parašęs Karaliaučiaus (Königsberg) universiteto absolventas žemaitis Martynas Mažvydas. Plačiau
2018-01-23
Lietuva sausio 23-iąją:  1897 m. Vanagų kaime, netoli Klaipėdos, gimė rašytoja Ieva Simonaitytė, savo romanuose aprašiusi Klaipėdos krašto žmonių gyvenimą. Mirė 1978 m. 1907 m. Auksūdyje, Kretingos rajone, gimė Alfonsas Kalnius, kalbininkas, tekstologas, redagavęs Motiejaus Valančiaus "Palangos Juzę", Žemaitės "Raštus". Mirė 1981 m. Plačiau
2018-01-20
2014 m. liepos 21 d. skambant bažnyčių varpams, iš Šv. Ignoto bažnyčios, kurioje buvo pašarvotas monsinjoras Alfonsas Svarinskas, į Vilniaus arkikatedrą baziliką iškilmingai su Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa palydimi monsinjoro palaikai.  Plačiau
2018-01-20
Vokietija Lietuvai oficialiai perdavė Vasario 16-osios aktą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo. Po beveik šimtmečio Lietuvos Nepriklausomybės Aktas grįžo į Lietuvą.  Plačiau
2018-01-20
Esame tautos istorinės šventės išvakarėse. 2018 m. vasario 16 d. švęsime neeilinę, Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo šventę. Žmogaus gyvenime šimtas metų tai tik keturių kartų - generacijų - artimo amžiaus žmonių gyvenamas laikmetis.  Plačiau
2018-01-19
Lietuva sausio 19-ąją:  Plačiau
2018-01-19
Įdomiausi sausio 19-osios įvykiai pasaulio istorijoje: Plačiau
2018-01-13
Besibaigiant devynioliktajam šimtmečiui iš Rytų tarsi papūtė šiltesni, viltingesni vėjai. Sovietų Sąjungos komunistų partijos lyderio Michailo Gorbačiovo vykdoma „perestroikos" politika numatė, kad TSRS - komunistinės diktatūros šalis - bus pertvarkyta į modernesnę, demokratiniais principais besivadovaujančią valstybę.  Plačiau
2018-01-13
Sausio 13- osios tragedijos dieną mes įveikėme pusę amžiaus diegtą patriarchalinę metropolijos ir provincijos kompleksą, įveikėme baimę, kaip tauta atgavome suvokimą, kad valstybė yra struktūra, per kurią Tauta realizuoja atsakomybę už savo likimą. Žurnalistas Kęstutis Žičkus   Plačiau
2018-01-09
Vokiečių okupacijos metu į Viekšnius atvežė visą ešaloną rusų šeimų. Juos vežė iš tų vietų, kurias užiminėjo sovietų kariuomenė. Įsakė perkeltuosius priimti kiekvienai sodybai.  Plačiau