VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-11-20
Lapkričio 15 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje iškilmingai paminėtas Lietuvos kariuomenės 100-metis. Pakiliai skambėjo Lietuvos Vyriausybės 1918 m. gruodžio 29 d. paskelbtas atsišaukimas į tautą, savanorių prisiminimai, pasakojimai apie kovas dėl Vilniaus krašto ir 1940 m. okupaciją, kuriuos perskaitė šventinio renginio vedėjas, ramovės vedėjo pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis.  Plačiau
11.19. TILŽĖS AKTO ŠIMTMEČIO  KONFERENCIJA  SEIME
2018-11-19
Lapkričio 16-ąją, suėjus 100 metų nuo Mažosios Lietuvos tautinės tarybos įkūrimo Tilžės mieste, Europos informacijos biure (Seimo III rūmai) buvo surengta  konferencija, skirta  šios tarybos pasirašyto istorinio Tilžės Akto šimtmečiui  paminėti.  Plačiau
2018-11-16
Dobilo gimtinė - Dovydų kaimas Joniškėlio parapijoje ir valsčiuje, Biržų apskrityje (dabar Pasvalio rajonas). Joniškėlio apylinkės plyti šiaurinės Lietuvos lygumoje. Plačiau
2018-11-16
Vilniuje archeologai aptiko bažnyčios, kurios tiksli vieta iki šiol nebuvo žinoma, pamatus. Kaip sakė archeologas Justinas Račas, buvusios medinės reformatų bažnyčios pamatai atkasti sostinės Reformatų skvere, kuriame vyksta archeologiniai tyrimai. Plačiau
2018-11-13
Jei kas norėtų pamatyti Sembą, pajūrį, nuo 1457 m. Vokiečių ordino, nuo 1525 m. Prūsijos kunigaikštystės sostinę Karaliaučių, tas po nakvynės, sakysim, prie Priegliaus, iš Įsruties turėtų važiuoti ne į Ragainę, o Karaliaučiaus plentu traukti tolyn į vakarus. Plačiau
2018-11-12
Keliolika kilometrų palei Nemuną, per Paskalvius (Paskalwen – vietovardis liudija skalvių genties vardą; dab. Dubki), ir mes Mažosios Lietuvos vadinamojoje sostinėje Tilžėje. Plačiau
2018-11-07
Važiuojant plentu Gumbinė-Darkiemis, 10 km į pietvakarius nuo Gumbinės, Unguros upės kairiajame krante yra nuo XIII a. minima nadruvių gyvenvietė su pilimi Nemerkiemis (Nemmersdorf;Majakovskoje). SSRS kariuomenė ir NKVD įvykdė Mažosios Lietuvos civilių nenusikaltusių žmonių žudynes. Plačiau
2018-11-04
XIX a. Lietuvoje vyko ne tik tautinis, bet ir kultūrinis atgimimas. Suformuluota nauja kultūrinė programa, naujos veiklos kryptys, nauji šūkiai, jaučiamas aktyvesnis žmonių dalyvavimas kultūroje. Plačiau
2018-11-02
Siesikų dvaro sodyba perduodama Ukmergės rajono savivaldybei, kad būtų restauruota ir pritaikyta turizmo, kultūros, meno ir laisvalaikio reikmėms. Tokį sprendimą priėmė Vyriausybė, atsižvelgdama į Kultūros ministerijos siūlymą. Plačiau
2018-10-20
Juozas Eretas (Joseph Ehret) Nepriklausomoje Lietuvoje kurį laiką gyveno ir kūrė šveicarų garsūs žmonės: Pranas Brenderis, Alfredas Sennas, Gotlybas Studerus. Bet garsiausi buvo profesoriai Juozas Eretas ir Konstantinas Regelis. Plačiau
2018-10-19
Mažoji Lietuva, lietuvininkai (mažlietuviai), prūsai, vokiečiai, lenkai, mozūrai, gyvenę Prūsijos valstybėje, domina ne tik mokslininkus, bet ir plačiąją visuomenę, turistus, žygeivius, šiaip smalsuolius.  Plačiau
2018-10-12
1922 m., atvykęs į Panevėžį darbuotis su jaunimu valstybinėje vyrų gimnazijoje, kunigas, filosofas, literatūros kritikas Julijonas Lindė-Dobilas lietuvių kultūrą palygino einančią iš viduramžių į Renesansą.  Plačiau
2018-10-11
Lietuvos karalius Mindaugas labai nusipelnė lietuvių tautai, nes suvienijo daugumą  baltų žemių, jo įtaka buvo jaučiama Skalvijoje, Nadruvoje, Sūduvoje. Mindaugas pasižymėjo kaip geras karvedys, diplomatas ir politikas.  Plačiau
2018-10-05
Rugsėjo 30 dieną Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, vienijanti buvusius tremtinius, politinius kalinius bei Laisvės kovų dalyvius,  minint iškilaus Lietuvos partizano Aleksandro Grybino-Fausto žūties dieną, surengė išvyką – žygį  Plačiau
2018-10-05
Ištikimybė yra tas pagrindas, kuriuo remiasi žmogiškieji santykiai, ir drauge tas matas, kuris liudija žmogaus rimtį. Nėra didesnio džiaugsmo už atliktą pareigą draugui. Plačiau
2018-10-04
Lietuvos universitetas (LU), oficialiai pradėjęs veikti Kaune 1922 m. vasario 16 d., atsirado ne tuščioje vietoje. Jis buvo įkurtas remiantis Lietuvos Aukštųjų kursų (LAK), įsteigtų 1920 m., baze.  Plačiau
10.03. Paminėtos 1951 m. spalio mėn. tremtys
2018-10-03
Spalio 2 dieną Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Laisvės kovų komisijos pirmininkas Juozas Olekas, Seimo nariai Arvydas Anušauskas, Audronius Ažubalis, Vytautas Juozapaitis dalyvavo 1951 m. spalio 2–3 d. trėmimų paminėjime, kuris vyko prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti. Plačiau
2018-10-01
Šį lietuvių tautos valios išreiškimą dar reikėjo įgyvendinti praktiškai. Tai buvo itin sudėtinga, kai karo nugalėtojos didžiosios valstybės sprendė atskirai savo arba valstybių grupuočių geopolitinius uždavinius, rūpinosi pirmiausia savais interesais (išimtis XX a. pradžioje ne Europos valstybė JAV). Plačiau
2018-10-01
Ketinimai Mažąją Lietuvą prijungti prie atkurtos Lietuvos valstybės labai užrūstino Ragainės ir Tilžės vokišką valdžią, kuri lapkričio 10 d. Atsišaukimepasmerkė JAV ir Antantės planus padalyti Rytų Prūsiją.  Plačiau
2018-10-01
Mažlietuvių atsiskyrimo nuo Vokietijos imperijos ir nuo Prūsijos karalystės ištakos Lietuvininkai (mažlietuviai) ir XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje buvo blogesnėje nei vokiečiai socialinėje, ekonominėje, teisinėje, religinėje, kultūrinėje, apskritai tautinėje padėtyje.  Plačiau