VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

08.26. Atkurtos Ryto draugijos prezidentas Algimantas Bruzgys tęsia savo senelio ir tėvo tradicijas

Kristina Daučiūnienė

Š. m. rugpjūčio 19–20 d. Algimanto Bruzgio atkurta Ryto draugija paminėjo dr. J. Basanavičiaus mirties 90–mečio metines. Šventėje dalyvavo daugiau kaip 30 Ryto draugijos narių ir gerbėjų iš visos Lietuvos. Svečiams įsikūrus palapinių miestelyje, šventė prasidėjo Ryto draugijos prezidento A. Bruzgio sveikinimo žodžiu, kuris padėkojo atvykusiems į šventę ir trumpai papasakojo apie istorinius įvykius, vykusius po 1863 m. sukilimo, kai carinei Rusijos okupacinei kariuomenei numalšinus sukilimą buvo uždarytas Vilniaus universitetas ir uždrausta lietuvių kalba. Po 1905 m. sukilimo Carinė Rusija draudimą panaikino, bet jau buvo padaryta milžiniška skriauda – Vidurio Lietuva, gaudama iš Prūsijos mažai lietuviškos spaudos, nutautėjo. Tad III–ojo atgimimo su savo bendražygiais ėmėsi dr. J. Basanavičius. Pradžioje Petrapilyje įkūrė Ryto draugiją šviesti ir ugdyti ten besimokiusius lietuvius, vėliau ją 1913 m. perkėlė į LDK sostinę Vilnių. J. Basanavičiaus vedami Ryto draugijos skyriai įsisteigė Kriokšlyje, Marcinkonyse, Švenčionyse ir kt. Jie atliko milžinišką darbą į lietuvybę grįžti nutautintiems lietuviams.

Būrys Ryto draugijos narių

Vicemeras Giedrius Samulevičius ir Ryto draugijos prezidentas Algimantas Bruzgys

Šventėje taip pat dalyvavo Varėnos savivaldybės vicemeras Giedrius Samulevičius. A. Bruzgys pristatė garbingą svečią ir suteikė jam žodį. Vicemeras padėkojo Ryto draugijai už patriotizmo idėjų skatinimą ir paminėjo, kad Dzūkijoje ji pirmoji pradėjo kovą prieš lietuvių nutautinimą. Vicemeras taip pat priminė, kad atkurtos Ryto draugijos prezidentas yra Morkaus Bruzgio anūkas. Paminėjo, kad M. Bruzgys 1921 m. Kriokšlyje įsteigė Ryto draugijos skyrių, o vėliau paspaudus lenkų žandarmerijai ir inspektoriams 1928 m. Ryto draugijos skyrių perorganizavo į Šv. Kazimiero skyrių, kuris labai produktyviai nuo Lydos, Gardino iki Zervynų  švietė ir ugdė patriotizmą, meilę Lietuvai. M. Bruzgys steigė Ryto draugijos mokyklas, organizavo gegužines ir spektaklius. Vicemeras įteikė Ryto draugijai LDK vėliavą ir paskatino tęsti lietuvybės tradicijas. A. Bruzgys padėkojo už garbingą dovaną ir pakėlė ją ant stiebo. Vėliau visi šventės dalyviai sugiedojo Lietuvos himną. Ryto draugijos svečias Juozas suvalkiečių ir kitų šventės dalyvių vardu padėkojo A. Bruzgiui ir simboliškai padovanojo jam ir vicemerui medaus. Rytiečiai Marius, Vilma, Virgis ir Rūta Ryto draugijos muziejui padovanojo rankų darbo svečių knygą. A. Bruzgys paprašė, kad pirmą įrašą joje įrašytų vicemeras, vėliau savo įrašus knygoje paliko ir kiti dalyvavusieji. A. Bruzgys informavo susirinkusiuosius, kad Ryto draugijai bendradarbiaujant su Varėnos savivaldybe kitąmet bus organizuojamas Šv. Kazimiero skyriaus 90–metis.

Vėliau šventė tęsėsi Morkaus regata baidarėmis maršrutu Rudnia–Pauosupė (Morkaus parkas). Visi linksmai įveikė maršrutą ir mėgavosi puikiu oru bei vaizdingu Ūlos krantų kraštovaizdžiu. Vakare prašniokštus stipriam lietui buvo įkurtas stovyklavietės laužas ir dainuojamos lietuviškos dainos, šokami šokiai. Laužo šviesoje dar kartą sugiedotas Lietuvos himnas. Renginys praėjo puikiai.

Atgal