VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

02.10. 1918-ųjų metų Juozo Gabrio žemėlapis Vilnijos krašto mokyklose

 Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Alfonsas Kairys

Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus senjorų žurnalistų klubo narius svetingai priėmusi Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė rodė jos vadovaujamo muziejaus ekspoziciją, pasakojo beveik kiekvieno jo muziejuje atsiradimo istoriją.

Ilgėliau kalbėjo apie Juozą Gabrį - Paršaitį ir jo žemėlapį. Tada ir pasiūlėme direktorei pasidalinti šiuo žemėlapiu su Vilnijos krašto ugdymo įstaigomis.

Direktorei sutikus, prasidėjo paruošiamieji darbai. Vizito į Juodšilių „Šilo“ gimnaziją (direktorė Rasa Agintienė) derinimas, pokalbis su Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėju, buvusiu Vilniaus apskrities viršininku, žmogumi, savo mintis ir darbus skyrusiu ir skiriančiu Vilnijos kraštui, čia įsisteigusioms lietuviškoms mokykloms, šio krašto tautinei darnai o puoselėti.

Dovanos - 1918 metais Lozanoje (Šveicarija) išleisto Juozo Gabrio žemėlapio ,,Carte etnographigue de l‘Europe“ - įteikimo diena, kaip ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis, sparčiai artėjo. Ir štai vasario 9-oji. Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje mūsų delegaciją (Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys Vilniaus senjorų žurnalistų klubo pirmininkas, poetas Ipolitas Skridla, Lietuvos žurnalistų sąjungos tarybos narys Vilniaus senjorų žurnalistų klubo pirmininko pirmasis pavaduotojas Alfonsas Kairys, buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Rytų Lietuvos programų poskyrio vedėjas, daugelio čia susirinkusių ugdymo įstaigų projektų (tautinių drabužių, edukacinių - pažintinių kelionių, moksleivių ir mokytojų meno saviraiškos švenčių, naujų mokymo priemonių įsigijimo...) rėmėjas, pasitiko gimnazijos direktorė Rasa Agintienė, pavaduotoja Jolantas Novopašinienė, Rudaminos vaikų lopšelio - darželio direktorė Valerija Arbočienė, kai kurių ugdymo įstaigų vadovai,Vilnijos krašto moksleiviai, atvykę į Meninio skaitymo konkurso II etapą, juos lydintys mokytojai.

Po sveikinimo žodžių, plojant susirinkusiems, Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys Vilniaus senjorų žurnalistų klubo pirmininkas, poetas Ipolitas Skridla ir Alfonsas Kairys įteikė Juodšilių „Šilo“, Etminiškių, Riešės, Lavoriškių, Šalčininkų Tūkstantmečio, Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoms, Buivydiškių, Butrimonių, Kalesninkų Mykolo Rudzio, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinėms mokykloms, Buivydiškių pagrindinės mokyklos  Čekoniškių, Karvio, Sudervės,  Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo, Sužionių pagrindinio ugdymo, Visalaukės ikimokyklinio ugdymo, Juodšilių „Šilo“ Vaidotų ikimokyklinio ugdymo, Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos, Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriams, Mickūnų darželiui, Rudaminos vaikų darželiui- lopšeliui žemėlapį „Baltijos kelias“ ir Juozo Gabrio,,Carte etnographigue de l‘Europe“. Pastarąjį papuošė įrašas: „LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS IR  LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS DOVANA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO PROGA, 2018 02 16“.

Įteikus dovanas, dar ilgai bendrauta su mokytojais. Kalbėta apie ugdymo procesą, vis dar skurdokus mokytojų atlyginimus, mokinių, kaip ir visoje šalyje, skaičiaus mažėjimą ir kitas šiam kraštui opias problemas.

***

 ,,Ugdymo įstaigų padėkos už dovaną"

Lavoriškių gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už dovaną Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Dovanotas priemones naudosime ugdymo proceso įvairinimui bei efektyvinimui.

Sveikiname Jus ir Jūsų bendruomenes Vasario 16-osios proga. Prasmingų darbų, gražių idėjų Tėvynės labui.

Pagarbiai

direktorė Ramunė Katinauskienė

Lavoriškių gimnazija

***

Nuoširdžiai dėkojame už Riešės gimnazijai bei Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriui ir Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriui padovanotus žemėlapius Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proga. Gautos metodinės priemonės bus naudojamos ugdymo procese su skirtingo amžiaus vaikais, siekiant juos supažindinti su Lietuvos istorija bei skatinant mokinių ir ugdytinių žingeidumą.

Ačiū Jums už pagalbą ugdant jaunąją kartą.

Pagarbiai

Riešės gimnazijos direktorė Lina Miliuvienė

***

Nuoširdžiai dėkojame už mūsų mokyklai padovanotus žemėlapius, kurie padės mokytojams organizuojant ugdymo procesą bei skatins mokinius domėtis Lietuvos istorija.

 Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos bendruomenė

***

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos žurnalistų sąjungai ir Lietuvos nacionaliniam muziejui  už padovanotą  mūsų  įstaigos bendruomenei  labai  svarbią  ir  vertingą  dovaną. Tai 2018 m. išleistą J. Gabrio žemėlapį. Ši dovana pagilins mūsų darželio ugdytinių pasaulio pažinimo kompetenciją, ugdys patriotiškumą ir tautinę savimonę. Ypatingai esame dėkingi  ilgamečiam Rytų Lietuvos mokyklų  globėjui Alfonsui Kairiui.

Su pagarba

Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“

direktorė  Valerija Arbočienė

***

Lietuvos Respublikos  Švietimo ir mokslo ministerijos  Regioninių mokyklų skyriaus  koordinuojamų  bendrojo lavinimo įstaigų bendruomenių vardu nuoširdžiai dėkojame Lietuvos žurnalistų sąjungai ir Lietuvos nacionaliniam muziejui už įstabią dovaną  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga – Juozo Gabrio-Paršaičio sudarytą žemėlapį, kuris buvo platinamas 1919-1920 m. Paryžiaus taikos konferencijoje. Dėkojame už gražią ir prasmingą dovaną, kuri padės mokyklų bendruomenėms dar nuodugniau  susipažinti su sudėtinga Lietuvos istorija, paskatins domėtis tokiomis iškiliomis asmenybėmis kaip J.Gabrys-Paršaitis.

Juodšilių „Šilo“ gimnazija

direktorės pavaduotoja Jolanta Novopašinienė

***

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų rūpestį Buivydiškių pagrindine  mokykla ir jos skyriais.

Jūsų padovanoti vertingi žemėlapiai taps ne vieno pedagogo pagalbininku ugdymo procese ir dar vienu įrankiu pilietiškumui ugdymyti. Labai tikimės, kad jie paskatins mokinius dar labiau domėtis Lietuvos istorija.

Buivydiškių pagrindinės mokyklos pedagogų vardu

direktorė Vilma Aponaitė

***

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos žurnalistų sąjungai ir Lietuvos nacionaliniam muziejui už Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Turgelių „Aistuvos“ gimnazijai padovanotus Europos etnografinį ir Baltijos kelio žemėlapius.

direktorė Aušra Voverienė

 

Atgal