VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

09.07. Apie Petrą Būtėną

Regina Norkevičienė

 

Mums lietuvių kalbą dėstė Petras Būtėnas. Žado netekdavom, kai pašaukdavo atsakinėti. Jis bardavo, aš pradėdavau verkti. O kokia gėda verkti!Paverkiu – „Sėsk!“ Abu apsiraminam. Tada iš vietos duoda klausimus – atsakinėju. Mokėdavau.

 pixabay nuotr.

R.N.  – O ką jis jums, kaip moterims, sakydavo?

– Tokios dar mes moterys... Jis kumščiu duoda į stalą, kad mes pašokam. Sako: „Moterys!Jūs turit būti tvirtos, jūs turit vaikų turėti!“

– Kiek, ponas mokytojau?

– Keturis. Kiekviena po keturis.

– Kodėl tiek daug?

– Nedaug: už save, už vyrą, tėvynei vieną ir vieną nelaimei. Taip pat už tuos, kurie vaikų neturi.

Aš buvau paklusni. Galvoju: jei šeimoje turi būti keturi vaikai, aš turėsiu penkis. Vėliau apsigalvojau: užteks keturių. Ir planą įvykdžiau. Juk P. Būtėnas sakė – reikia tėvynei vaikų.

(Pateikėja Genovaitė Mamavičiūtė–Kuzmienė, g. 1924 m. Panevėžyje. Panevėžio gimnazijoje mokėsi apie 1932 – 1943 m. P. Būtėnas dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą apie 1935–1944 m.) Atsiminimus 1995 m. birželio 4 d. užrašė Regina Kuzmaitė–Norkevičienė (Vilnius)

Atgal