VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

08.06.Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pėdsakai Voluinės sostinėje Lucke (1)

Gintaras Andrijauskas

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Turbūt dauguma mūsų pirmą kartą  Voluinės vardą išgirdo dar vaikystėje per Lietuvos istorijos pamoką. Šią dabartinės Ukrainos teritoriją, kurią kadaise ne vieną šimtmetį valdė iš Lietuvos kilę valdovai ir dabar vis dažniau atranda susiruošę kelionėn mūsų tautiečiai. Pažintinių kelionių kryptis į Vakarų Ukrainą žadina mūsų susidomėjimą dar ir todėl, kad ir šiandien čia dar galima atrasti pakankamai daug mūsų  bendros istorijos pėdsakų.

Pagal istorinius šaltinius Voluinės Luckas minimas jau nuo 1085 metų. Miestas augo greta medinės Riuriko dinastijos kunigaikščių pilies, kurią ne kartą puldinėjo priešai. Rašytiniuose šaltiniuose minimas faktas, kad 1240 m. Lucko miestą buvo užėmę totoriai.  Na, o  nuo  XIV amžiaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Voluinės valdovų geneologija susipina ir to priežastimi buvo Gedimino sūnaus Liubarto (1300 - 1383) vedybos. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino sūnus Liubartas apie 1320–1323 vedė Voluinės kunigaikščio Andrejaus Jurjevičiaus dukterį ir gavo valdyti Lucko sritį. Atvykęs į Lucko miestą,  jis davė nurodymą išardytos senosios medinės pilies vietoje pastatyti mūrinę. Tad nenuostabu, kad 1340 m. Liubartui tapus visos Voluinės valdovu, jis ir  kunigaikštystės sostinę perkėlė iš Vladimiro į Lucką, jame ir nuolat rezidavo. Na, o nuo 1392m. Luckas galutinai atiteko Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Valstybės valdovas Vytautas Lucko miestui bei piliai skyrė ypatingą dėmesį, Luckas tuomet pelnytai  vadintas pietine LDK sostine. Valdant didžiajam kunigaikščiui Vytautui buvo dar labiau paaukštintos gynybinės  pilies sienos, pastatytas jos trečiasis, „Valdovo“ bokštas. Pats Lucko miestas sparčiai plėtėsi ir jau XV a. jame buvo 19 stačiatikių ir 2 katalikų bažnyčios. Lucko pilis savo mūrų didingumu jau daugelį šimtmečių demonstruoja  Lietuvos didžiosios kunigaikštystės  ir jai priklausiusių žemių galybę. O šiandien Liubarto pilis užima garbingą vietą oficialiame „Septynių  Ukrainos  stebuklų“ sąraše.

Lucko pilis 

Lucko Petro ir Povilo katedra su buv. jėzuitų vienuolyno kolegijos pastatu

Požeminė bažnyčia

Pilis turi tris bokštus, kuriuose yra įrengtos nuolatinės muziejinės  ekspozicijos, senųjų amatų dirbtuvėlės. Užlipus į praeito amžiaus septintajame dešimtmetyje  Lietuvos  pilių pavyzdžiu rekonstruotas medines jos galerijas, galima vaikštinėjant jos gynybinėmis  sienomis žvalgytis į erdvų pilies kiemą bei per šaudymo angas iš paukščio skrydžio pažvelgti į patį miestą. Stačiais akmeniniais sraigtiniais laiptais užkopę į didžiausio ir įspūdingiausio piles Liubarto bokštą, nuo jo stogo su dantytais kuorais išvysite puikiausią panoramą, o ir miesto senamiestis su bažnyčiomis, buvusiais  vienuolynais atsivers kaip ant delno. Beje, Liubarto bokšto visuose keturiuose aukštuose yra įrengtos muziejinės ekspozicijos, kuriose eksponuojami LDK valdovų portretai,  valstybės senieji  žemėlapiai, tūkstantmetės Lucko istorijos artefaktai bei archeologiniai eksponatai, rasti tyrinėjant pilies teritoriją. Pati pilies teritorija išties didelė, joje veikia net  4 muziejai (Dailės, Knygos, Varpų, Senųjų technologijų), tad įdėmiai apžiūrinėjant šį  unikalų istorijos bei architektūros objektą bei jame esančias ekspozicijas nepastebimai prabėga  kelios valandos.

Atgal