VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

01 17. Šešėliai ant tėviškės žemės

Vytautas Vilimas Skripka
Šešerių metų vaikas mačiau paruge slenkančių stribų būrelį su rusiškais šautuvais ant pečių.
Neseniai sapnavau einantį pulką: Misiukonis, Paleckis, Juozaitis, Genzelis, Čekuolis...
Nors nieko bendro su anuoju vaizdu, ir vis dėlto kiek panašumo!
 

Atgal