VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2014-07-11
Kultūros paveldo departamento pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, vadovaujama dr. Romo Pakalnio, į Kultūros vertybių registrą įtraukė 36 Baltijos kelią žyminčių ženklų vietas. Vienos ženklo vietos vertingosios savybės patikslintos. Visoms 37 vietoms suteiktas nacionalinio reikšmingumo lygmuo. Plačiau
2014-07-05
Kasmet karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną pagerbiame prisimindami Lietuvos praeitį, jos ilgaamžes valstybingumo tradicijas. Nors Lietuvos istorinis gruntas dažniau kietas ir rupus, bet paveldėta karaliaus Mindaugo karūnos aureolė turi tvirtą istorinę bei pilietinę poziciją. 1253 metų liepos 6 dieną karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos vainikavimo aktu Lietuva Europos valstybių gretoje tapo karalyste. Plačiau
2014-06-30
Mūsų tautiniai raštai yra mokslinis Vissumo (gamtos, žvaigždynų, mėnesėlio) žinių apibendrinimas – stiliais, skaičiais, spalvomis. Todėl jie yra puikus įnagis prisišaukti gamtą ir žvaigždes, t.y. visą Vissumą į pagalbą. Plačiau
2014-06-09
Man, mažylei, vaikų namų teritorija atrodė didžiulė. Vietoje pagrindinio medinio, beveik juodo pastato, kieme buvo vienaaukštis akmeninis namas ir senas geltonas medinis namas su darželiu ir narveliais vištoms, kurias dažnai nunešdavo iš miško atbėgusi lapė. Apie tai mums  pasakojo ūkvedė, kuri gyveno geltoname name.  Plačiau
2014-06-02
Gegužės 30 d. Jurbarko mieste vyko renginys, skirtas Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti. Renginį kartu su Jurbarko rajono savivaldybe organizavo Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas. Plačiau
2014-05-20
Jis gangreit sumetė, kaip čia neprašytoji atsirado – laukujos durys buvo neužkabintos. Pats nesuprasdamas kodėl, ištiesė puodelį giros. Moteris ne-patikliai ir ne iš karto paėmė, truputį nugėrė ir visą sugirdė mergytei, kuri išgėrė dar puoduką ir vyras stebėjosi: kurgi galėjo tiek skysčio tilpti tokiame mažame padarėlyje. Plačiau
2014-05-16
Atgarsiai į mano „Požiūrius“ (žr. L. A. Nr.Nr. 85-99) paskatino požiūrius papildyti. Suprantame, jog kalbama tik apie atskirus atvejus, kurie nelaikytini ir negali būti kažkokiais platesniais apibendrinimais. Jeigu kas tokių pasigenda, tepasidaro pats, o kai kas sakosi prie tam tikrų išvadų jau priėję. Vadinasi, gerai, kad mąstome. Dar šauniau būtų, kad mąstydami nepamirštume ir humoro. Rašydamas „Požiūrius“ turėjau pagrindinį tikslą: sužadinti žingeidumą Lietuvos istorija, paskatinti labiau mąstyti. Plačiau
2014-05-09
Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje penktadienį pristatyta knyga "Manėm, kad greit grįšim", kurioje sutilpo 18 pokalbių su JAV lietuviais, priverstais palikti tėvynę Antrojo pasaulinio karo metais.   Plačiau
2014-05-05
Motto: Pusiaunaktis, giliam sapne Paskendo milžiniškas Babilonas Tik caro rūmuose plevena pragaro liepsna Čia vyksta orgija–puotauja Baltazaras H.Heinė(aut.vert.) Plačiau
2014-04-17
Praėjo valstybinių švenčių Vasario 16, Kovo 11 minėjimų šurmulys, pažadinęs ne vieno, ypač vyresnio amžiaus žmogaus, prisiminimus. Plačiau
2014-04-14
Vaikystė – ypatingas laikas, kada į pirmą planą keliami asmeniniai interesai: pasaulio atradimas ir savojo „aš“ pažinimas. Man teko laimė gimti Lietuvoje. Žinomas posakis „Kur gimė, ten ir pritiko“. Plačiau
2014-04-14
Šis garsus Europoje mesianizmo-filosofas palaikė ryšius su A. Mickevičiumi, J. Slovackiu, V. Vankavičiumi ir kitomis garsenybėmis. Galima drąsiai teigti, kad A. Tovianskis galutinai sužlugdė A. Mickevičiaus dėstytojavimo karjerą. Plačiau
2014-04-14
Atėjusi jo žmona sako: „Man nepatinka, prašau perdažyti“. „Taigi tokia mūsų ekonomika...“,– tęsė jis. Prisiklausiau ir anekdotų. Ir – apie karininką, studentą ir šunį. Štai tokią „patriotinę“ nuotaiką rodė net kariškiai. Plačiau
2014-04-09
Ir šių eilučių autoriui gyvenime teko sutikti įvairių tautybių įdomių žmonių, sakyčiau, ir bendraminčių, iš buvusios plačiosios „tėvynės – nuo Gintarinės Baltijos iki Vladivostoko“. Plačiau
2014-04-02
Vėl pučia šaltas vėjas nuo Maskvos pusės, kaip prieš 23 metus, kai aš pirmą kartą, 1991 m. kovą, aplankiau Lietuvą. Tai aprašė Vokietijos laikraštis „Heilbronner Stimme“, kurio vertima pridedu. Plačiau
2014-03-28
Pagaliau mano viltys išsipildė: pavyko ištrūkti iš Kuršo apsupties. Čia praleidau virš trijų mėnesių,  neturėjau vilties ištrūkti. Vienintelis kelias – užminuoti Baltijos jūrą. Kovo 3-ąją Liepojos karo uoste priplaukė karo laivas „Gotingen“, ir mus visus su patrankomis ir kitais ginklais ir 2 minogaudžių „palyda“ išplukdė į Ščeciną. Jau pirmąją naktį „pasveikino“ amerikiečių bombų kruša. Plačiau
2014-03-25
Mielas skaitytojau, šių dienų situacijoje vėl iškyla didvyriškos suomių tautos ir jos narsių karių žygdarbiai. Prieš 70 metų miškais ir ežerais pasipuošusią, šiaurėje esančią Tėvynę, apgynė nuo grobuoniško kaimyno agresijos, tautos žūtbūtinei kovai vadovavo garsus Suomijos karo vadas Karlas Gustavas Manerheimas. Plačiau
2014-03-12
Taip susiklostė, jog Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios minėjimas vyksta tarp kovo 8 ir 12 dienų. Tai dienos, kurios žymi karaliaus Mindaugo sūnus Ruklį ir Rupeikį. Plačiau
2014-03-07
Besiginančios Vermachto pajėgos Rytų Prūsijoje, t. y. Karaliaučiaus krašte, 1945 sausy jau buvo atkirstos nuo Vokietijos. Operacijos pradžiai sovietinės karo pajėgos disponavo turtingais užgrobtais Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir kitų Europos valstybių materialiniais ištekliais. Į vokiečių pasiūlymą kapituliuoti sovietinės kariuomenės generolas I. D. Černiachovskis atrėžė: „Jokių kapituliacijų. Nacistai nugalėti tik negyvi.“ Plačiau