VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2016-01-19
V.Stašinskas buvo prieš pasitraukimą iš Vilniaus: „Jeigu mes pasitrauksime iš Vilniaus, mes jo nebeatgausime. Pasitraukimas iš Vilniaus - tai kapituliacija visame lietuvių klausime” (Liaudies sargyba, 1992.10.01-07). Plačiau
2016-01-16
Įteikęs projektą, premjeras ilgokai spaudė Seimo krikščionių demokratų bloką, kad jie greičiau svarstytų Lietuvos Banko ir piniginio vieneto įstatymus. Plačiau
2016-01-12
Pramoninkai buvo priversti ieškoti litų. Tuomet jie ėjo į tą patį Ūkio Banką, bet jau mokėjo už litą ne 150 markių, bet 200 markių. Plačiau
2016-01-12
Dvidešimtojo amžiaus paskutiniais dešimtmečiais braškant SSRS ekonominiam ir politiniam gyvenimui, akivaizdžiai gilėjant krizei, Kremliaus vadovai paskelbė dalinį šalies ekonominį persitvarkymą (perestroiką). Plačiau
2016-01-09
Visą paskutinį penkmetį naujųjų ŠLB emigrantų valdyba visur skelbė neraštingai pertaisytą Bendruomenės įkūrimo datą ir sugebėjo net viešai atšvęsti pseudojubiliejų. Plačiau
2016-01-05
Jau metai, kai atsisveikinome su nacionalinės nepriklausomybės simboliu ir Lietuvos ūkio savarankiškumo ženklu - LITU Plačiau
2015-12-29
Agentūra „Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo šiemet registravo ir į Lietuvos rekordų knygą įrašė nemažai naują rekordų Plačiau
2015-12-18
Neseniai Rusnės saloje buvo atidengta Mahatma Gandžio – Indijos išsivadavimo lyderio ir vieno didžiausių XX a. politikų – atminimo skulptūra Plačiau
2015-12-18
Vilniuje Ūkio ministerijoje vykusio pasitarimo metu oficialiai įsteigta Žydų kultūros kelio asociacija. Ji organizuos Žydų kultūros kelio kūrimą ir plėtrą Lietuvoje, parengs nuoseklų šio kultūros kelio maršrutą. Plačiau
2015-12-18
Kada lankaus tėviškėje – Beržuose (Jonavos rajonas), visada prisimenu savo buvusią Beržų dvaro pastate įsikūrusią Beržų pradžios mokyklą prie vaizdingo Beržankos upelio kranto šimtamečių topolių ir liepų alėjos apsuptyje Plačiau
2015-12-12
Kultūros ministro Šarūno Biručio įsakymu valstybės saugomu kultūros paveldo objektu paskelbtas Liubavo dvaro sodybos kompleksas. Kultūros ministerija taip pat patvirtino dvaro sodybos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą ─ teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą ir paveldotvarkos projektą. Planą, inicijavus Kultūros paveldo departamentui, parengė VĮ “Lietuvos paminklai”. Plačiau
2015-12-08
Pažvelkime į XVIII ir XIX amžiaus žemėlapius. Šiaurinėje Rytprūsių dalyje esantys Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštai tai - Mažoji Lietuva Plačiau
2015-12-01
Šiomis dienomis sukanka 95 metai, kai prie Širvintų ir Giedraičių sprendėsi Lietuvos likimas. Po Suvalkų sutarties sulaužymo 15 tūkstantinė Želigovskio armija, susidedanti iš l-sios lietuvių-gudų divizijos ir 13-ojo Vilniaus ulonų pulko, užėmė sostinę Vilnių, toliau puolė šiaurės vakarų kryptimi, užėmė trečiąja Lietuvos teritorijos dalį Plačiau
2015-11-21
Sudėtingomis ano meto okupacinio režimo sąlygomis buvo rašoma Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo – partizaninio karo po karo istorija Plačiau
2015-11-14
Praeities įvykių gretoje lapkričio 14-oji diena primena karaliaus Mindaugo žūtį. Istorinė neganda, o kartu karaliaus palikimas suartina mus su valstybės iškilimu. Plačiau
2015-11-07
Perteikdamas įspūdžius apie pirmąją lietuvių dailės parodą Čiurlionis rašė, jog heroldas, išėjęs švintant ant kalnelio, papūtė auksinį trimitą į visas puses, kviesdamas sukurti vieną didelę dailės liepsną mūsų motinos Lietuvos garbei ir išaukštinimui Plačiau
2015-10-31
Jau devintą kartą kasmet, artėjant Vėlinėm, Vengrijos ambasada, prisimindama 1956 metų įvykius – savo šalyje vykusią antisovietinę revoliuciją ir ją palaikiusius Lietuvos žmones, Kauno Senosiose kapinėse prie memorialo ir Vilniuje prie Aušros Vartų sienos įrengtos Atminimo lentos rengia tų įvykių minėjimus. Plačiau
2015-10-24
Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius pirmadienį susitiko su Lietuvoje besilankančiu Danijos nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros (DNSVA) padalinio Šiaurės Jutlandijoje vadu pulkininku Lenartu Kvistu Sorensenu (Lennart Kvist Sorensen). Ši agentūra neatlygintinai, savo iniciatyva, padedama vietos gyventojų, rūpinasi lietuviško paminklinio ansamblio, 1947 metais sukurto karo pabėgėlių iš Lietuvos, priežiūra.    Plačiau
2015-10-24
Seimas paskelbė 2016 metus Saulės mūšio metais.  Plačiau
2015-10-03
Atgimsta Liubavo dvaro sodybos baroko architektūros ansamblis, esantis Vilniaus rajone, Liubavo kaime. Plačiau