VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2017-09-26
1841 m. Anapolyje, Rokiškio rajone, gimė poetas Antanas Vienažindys - meilės motyvų lietuvių poezijoje pradininkas. Daugelis jo eilėraščių virto liaudies dainomis. Mirė 1892 m. Plačiau
2017-09-26
Virtuvėje prie krosnies gulėjo mažytis pusės delno kirvukas .Kartą juo žaisdamas susižalojau pirštą. Kiek tada įdomių istorijų sužinojau, kurių liudininkas buvo kirvukas!  Plačiau
2017-09-09
Rugsėjo 14-16 dienomis Kaune istorikai prisimins Vasario 16-osios Lietuvą – Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyks ketvirtasis šalies istorikų suvažiavimas, kuris šį kartą bus skirtas 100-osioms Lietuvos valstybingumo atkūrimo metinėms. Plačiau
2017-08-26
Dabar Lietuvos prezidentai neskiria tiek dėmesio savo įvaizdžiui. Antanas Smetona po perversmo automobiliu važinėjo po Lietuvą. Jį sutikdavo labai iškilmingai, suręsdavo specialius vartus, grodavo orkestras, sodindavo ąžuoliuką. Mano gimtuosiuose Viekšniuose tas ąžuoliukas dabar jau didžiulis medis, pasodintas prie signataro Petro Klimo seserų namo.  Plačiau
2017-08-26
Š. m. rugpjūčio 19–20 d. Algimanto Bruzgio atkurta Ryto draugija paminėjo dr. J. Basanavičiaus mirties 90–mečio metines. Šventėje dalyvavo daugiau kaip 30 Ryto draugijos narių ir gerbėjų iš visos Lietuvos. Svečiams įsikūrus palapinių miestelyje, šventė prasidėjo Ryto draugijos prezidento A. Bruzgio sveikinimo žodžiu, kuris padėkojo atvykusiems į šventę ir trumpai papasakojo apie istorinius įvykius Plačiau
2017-08-26
Susėda vyrai kaimo sodyboje, prisimindami jaunystę dainuoja partizanų dainas. Daug jų moka, daug užrašė ir perdavė Lietuvių literatūros institutui mano brolis Kęstutis Kuzma. Padainavę leidžiamės į jaunystės prisiminimus – o ta jaunystė – tai pokario metai, išrovę mus iš tėviškės, išblaškę po Lietuvą. Plačiau
2017-08-01
Viename Vilniaus kaišiadoriečių susitikime pajutau žvilgsnį. Pamačiau žydras, tyras akis, kurios skleidė kažkokį nenusakomą gerumą. Į mane žvelgė nepažįstama vyresnio amžiaus, lazdele besiramščiuojanti, moteris. Plačiau
2017-07-25
Mano Tėtės Tėvas Nikodemas, mano diedukas, po vieno turgaus rado prašmatną, geros odos partmanetą (pinginę) su trim šimtais caro rublių: tai buvo labai daug pinigų, už tiek galima buvo išpasogyt net dvijen seseris. Plačiau
2017-07-25
Birželio 23 d Seime, Konstitucijos salėje vyko koferencja: „ Lietuvos šaulių sąjunga prieš 20-metį ir šiandien. Iššūkiai ir perspektyvos .“Gausus svečių būrys pažėrė šauliams daug gražių žodžių.  Plačiau
2017-07-22
Redaktorius, leidėjas, feljetonistas Arkadijus Buchovas Prieš karą Kaune periodinė spauda buvo leidžiama ne tik lietuvių kalba. Buvo leidžiami laikraščiai ir žurnalai rusų, baltarusių, žydų, vokiečių, lenkų kalbomis. Plačiau
2017-07-18
Gal tai prisigalvojau? Prasidėjus tarybinei okupacijai padažnėjo mamytės ir tėvelio vakariniai pasišnibždėjimai. Ir anksčiau jie kuždėdavosi, kai norėjo, kad vaikai neišgirstų, kas jiems nebūtina žinoti.  Plačiau
2017-07-11
Retas kaimo žmogus praeityje rašė dienoraštį ar kroniką, retas rašė prisiminimus ar eilėraščius. Tačiau būta žemdirbių, kurie užsirašinėjo duomenis apie orus arba orų spėjimus. Kuo daugiau būtų buvę tokių užrašų, tuo lengviau būtų buvę etnografams, fiksuojantiems darbus ir amatus, žmonių pomėgius ir papročius. Plačiau
2017-07-08
Jonas Dainauskas tvirtina, kad birželio 25-27 dienomis VS Departamente buvo atsiradę „keli, nepažįstami jauni žmonės“, jo įsitikinimu, „tikrai ne VSD tarnautojai“, su „pranešimais“, kad esą Viliampolėje, Jonavos gatvėje, ir kažkur senamiestyje „vyksta“ kokie tai žydų susibūrimai“,  Plačiau
2017-07-04
Pabaltijo universitete Hamburge-Pineberge studijavo ekonomiką ir teisę. Teisės studijas tęsė Hamburge ir Bonoje. 1957 m. apsigyveno JAV. Pasiekė stulbinančių karjeros aukštumų kaip teisininkas, ekonomistas, bankininkas, skaitė paskaitas įvairiuose seminaruose ir konferencijose Plačiau
2017-07-02
„Taigi, J.Dainauskas per tuos įvykius dieną naktį – pasak istoriko A.Idzelio, – gyvena tuose saugumo rūmuose. Ir staiga – į jo kabinetą įeina F.W.Stahlecker’is su R.Schweizer’iu. R.Schweizer’is dėvi SS uniformą. Taip jie susitinka pirmą kartą po to, kai dar J.Dainauskas buvo R.Schweizerio viršininkas.  Plačiau
2017-06-27
Prieš 76-erius metus – 1941 m. birželio 22 d. – Hitleris pradėjo „Barbarosos“ operaciją. Per 4 milijonus Ašies valstybių karių (40 vokiečių divizijų, 14 rumunų, vengrų korpusas) Plačiau
2017-06-27
Iš 136 tūkst. žmonių, 1941 – 1953 m. išvežtų į tremtį, apie 28 tūkst. mirė nuo ligų, bado, nepakeliamo darbo. Net ir gyvendami nežmoniškomis sąlygomis, tremtiniai išlaikė stiprią katalikišką dvasią, mokė savo vaikus skaityti ir rašyti gimtąja kalba.  Plačiau
2017-06-13
Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai atnaujina archeologinius tyrimus Gedimino kalne. Tikimasi, kad šie tyrimai padės sužinoti daugiau apie piliakalnio apgyvendinimą, Aukštutinę pilį ir patvirtinti keliamą hipotezę, jog šių metų pradžioje ant Gedimino kalno rasti 1863–1864 m. sukilėlių palaikai. Plačiau
2017-06-13
Ketvirtosios (archeologinės) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje teisinė apsauga suteikta trims naujiems piliakalniams Plačiau
2017-06-13
Mažiau nei metai teskiria mus nuo įžymiojo tautos sūnaus Vydūno (1868–1953) gimimo 150 metų sukakties. Visa, ką šis skambų literatūrinį vardą pasirinkęs kūrėjas iš Mažosios Lietuvos padarė, žadindamas tautą, kad ji „vykintų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji siektų tobulesnio žmoniškumo“, sudaro įstabų mūsų kultūros reiškinį – vydūnizmą.  Plačiau