VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2019-01-22
Sausio 2 d. per Lietuvos televiziją pakartotinai pažiūrėjau dokumentinį filmą, nagrinėjantį kai kurias istorines peripetijas iš mūsų neilgo pajūrio istorijos.  Plačiau
2019-01-11
Prasidėjo ji sausio 7 dieną, pirmadienį. „Laisvosios Europos“ radijas pranešė: „ 12 valandą Pabaltijo karinės apygardos vadas generolas Kuzminas informavo Latvijos vyriausybę, kad SSRS gynybos ministras Jazovas nutarė pasiųsti kelias desantininkų divizijas į Pabaltijį.  Plačiau
2019-01-11
Sausio 13-osios naktis, antra valanda. Ilgas, įkyrus, žadinantis telefono skambutis iš Niujorko, Pasaulio Žydų Bendruomenės. Kalba gražia lietuviška šnekta. Klausimas Plačiau
2019-01-11
Išaušo sausio aštuntosios rytas. Mūsų, Krašto apsaugos departamento Vilniaus zonos štabo kabinetuose Jogailos g.10, pilna žmonių. Prirūkyta, geriame arbatą, valgome sumuštinius, įdėmiai klausomės radijo. Dokumentai jau išvežti, stalčiai, spintos tuščios, kas turi kokį ginklą, tikriname. Plačiau
2019-01-10
Bandydama nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklausomos valstybės atkūrimą paskelbusią Lietuvos valdžią sovietų kariuomenė 1991 metų sausio 13-osios naktį Vilniuje ginkluota jėga užėmė Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą.  Plačiau
2019-01-09
Gyvenimo sūkuriuose  lyg mažyčiu blyksniu sušvitusi Kalėdų šviesa po truputį keičia savo blyksnių spalvas – iš namų  išnešamos su byrančiais spygliais jau tapusios nereikalingos kalėdinės eglės,  dar taip neseniai skleidusios  tiems patiems namams  gaivią šilumą ir džiaugsmą...  Plačiau
2019-01-06
Laikas bėga nesustabdomai, nebeliko gyvųjų amžininkų kurie prisimintų pokario metus ir tas žūtbūtines Lietuvos partizanų kovas su naujais okupantais.  Plačiau
2018-12-22
Šiemet Lietuva mini ne tik atkurtos valstybės šimto metų jubiliejų, bet ir Tilžės akto šimtmetį, kai buvo priimta Mažosios Lietuvos tautinės tarybos Deklaracija dėl Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos. T Plačiau
2018-12-22
Turbūt ne dažnai taip atsitinka, kad visos svajonės ir net atsitiktiniai pamąstymai išsipildytų su kaupu ir duotų impulsą naujiems siekiams ir žygiams. Nesustabdomai bėgant gyvenimo minutėms tik po kelių dešimtmečių gali suvokti, jog visa tai yra tampriai susiję, susipynę, lyg užprogramuota. Plačiau
2018-12-22
Ketvirto dešimtmečio pradžia yra laikoma naujos kartos lietuvių inteligentijos formavimosi pradžia. Juos burti padėjo ir žurnalas “Naujoji Romuva”(1931-1940), redaguojama žymaus kultūrininko: žurnalisto, redaktoriaus, meno kritiko Juozo Keliuočio (1902-1983). Plačiau
2018-12-19
Ketvirtadienį, gruodžio 20 d., Lietuvos nacionaliniame muziejuje architektūrologė Jūratė Markevičienė skaitys paskaitą apie Misionierių vienuolyną ant Išganytojo kalvos Vilniuje. Architektūrologė pristatys unikalaus ansamblio istoriją, misionierių ir Gailestingųjų seserų (šaričių) veiklą ir likimą. Plačiau
2018-12-14
Grįžtant į praeitį, galima ir suklysti, arba net perdažyti rausvomis spalvomis buvusį gyvenimą. Kad to neįvyktų, pagal šaukinį „Demas“ bandau surasti nors vieną gyvą kraujuotos praeities dalyvį, kuris gyvenęs arti tos sodybos, turinčios paslapčių iš kovų prieš Rusijos okupaciją laikus.  Plačiau
2018-12-11
Goštautas – gerai ir seniai Lietuvos istorijoje žinoma pavardė. Pasigilinus plačiau apie Goštautų giminę galima atrasti daug naujų ir įdomių faktų. Mūsų literatūroje skelbiama, kad pirmasis arba seniausias Goštautas paminėtas XIV amžiaus viduryje.  Plačiau
2018-12-07
Kai kurie jauni politikai, nepergyvenę karo ir pokario baisybių, entuziastingai reikalauja, kad už įvairius pažeidimus tėvai būtų baudžiami atimant vaikus. Deja tai yra didesnė bausmė vaikams. Plačiau
2018-12-05
Po dvejus metus trukusių darbų baigti restauruoti Lietuvos partizanų Tauro apygardos dokumentai, kurie po žeme išbuvo daugiau kaip 60 metų. 1945 m. įkurta Tauro apygarda buvo viena svarbiausių Lietuvos partizanų apygardų, itin pasižymėjo centralizuojant partizanų junginius. Paskutinis Tauro apygardos partizanas žuvo 1957 m. Plačiau
2018-12-02
Iš Laukstyčių palei Aistmares galima grįžti į Karaliaučių. Betgi rūpi, kas ten Aistmarių rytiniame krante?  Plačiau
2018-12-02
Mieste veikė lietuvininkų parapija, kurioje pamaldas lietuvių kalba pradėtos laikyti nuo 1526 m. Didžiosios ligoninės maldos namuose, vėliau Steindamo (Šteindamas) priemiesčio Šv. Mikalojaus , nuo 1603 m. – rytinio priemiesčio Sakaimio Šv. Elžbietos bažnyčioje.  Plačiau
2018-12-02
Gruodžio 4 d., antradienį, 17 val. Istorinė Prezidentūra  kartu su Mokslo ir enciklopedijų leidybos centru kviečia paminėti 1918-ųjų lapkritį sudarytos pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės šimtmetį ir sutikti profesorių Alfonso Eidinto ir Raimundo Lopatos parengtą dokumentų rinkinį „Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai“. Plačiau
2018-12-01
Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, aikštėje priešais filharmoniją, Vilniuje, kur 1905 m. vyko Didysis Vilniaus Seimas, J.Basanavičiaus iniciatyva suorganizuotas, iškiliajam Vasario 16-osios akto Signatarui atidengiamas paminklas.  Plačiau
2018-11-30
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės ištakos siejamos su 1917-1919 metais Rusijos kariuomenėje suformuotais lietuviškais daliniais: lietuvių atskiruoju batalionu Rovne; lietuvių atskiruoju batalionu Vitebske; l Plačiau