VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2019-03-26
2019 m. kovą sukako 111 metų nuo žymiojo  lietuvių kalbininko, lyginamosios kalbotyros garbės daktaro, profesoriaus, kunigo Kazimiero Jauniaus mirties. Kazimieras Jaunius gimė 1848 m. Lembo kaime, dabartinės Šilalės rajone.  Plačiau
2019-03-24
Kovo 15 d. Čikagoje lietuvių išeivių leidžiamame laikraštyje „Čikagos aidas“  Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI) paskelbė kreipimąsi į Lietuvos valdžią, kuriame siūlo už privačius pinigus Vilniuje statyti paminklą pirmąjam Lietuvos Prezidentui, atvedusiam prieš šimtą metų Lietuvą į Nepriklausomybę. Plačiau
2019-03-24
Lietuviai gerbia savo Tautos istorinę atmintį, didžiuojasi tais Lietuvos inteligentais, kurie XX a. pradžioje kūrė pirmąsias lietuviškas mokyklas, kovojo dėl teisės vaikus mokyti gimtąja kalba, rašė vadovėlius, daug nuveikė švietimo ir kultūros srityse.   Plačiau
2019-03-18
Po 1940 -1941 metų sovietinės okupacijos, į rytus nuslinkus karo audrai, Laikinoji Lietuvos vyriausybė 1941 m. liepos 5 d. patvirtino Zarasų apskrities tarnautojų sudėtį.  Plačiau
2019-03-14
Istorinės reikšmės byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas [EŽTT] argumentuotai pripažino, kadsovietų okupantų ir vietinių kolaborantų vykdytą sistemingą Lietuvos partizanų naikinimą galima prilyginti ir  laikyti lietuvių tautos genocidu.  Plačiau
2019-03-14
Kiekvieno žmogaus gyvenimas – tarsi maža dalelė visuomenės gyvenimo – nepakartojamas ir tuo įdomus. Jis kaip kino filmas, kurio juostą, laiko juostą, gali atsukti atgal ir peržiūrėti.  Plačiau
2019-03-12
Mes, partizaninio karo vaikai, dar nesimokę istorijos, jau pažinojome žmones, savo krauju rašiusius Lietuvos istoriją. Tie jauni vyrai buvo partizanai. Ir aš, Vaitkūnų pradžios mokyklos mokinukas, pažinojau paskutinius krašto partizanus brolius Grigaravičius.  Plačiau
2019-03-12
Lietuvos nacionalinis muziejus šiais metais pristatė virtualią galeriją „Istorinė 1991 m. Sausio 13-oji vaikų piešiniuose“, kurioje eksponuojama beveik 6000 piešinių, vaizduojančių Sausio 13-osios įvykius vaikų akimis.  Plačiau
2019-03-10
Kaune įvyko pirmasis oficialus renginys, skirtas Kovo 9-ajai - Lietuvos vardo dienai ir Lietuvos paminėjimo Kvedlinburgo metraštyje 1010-osioms metinėms. Šiai sukakčiai skirtą konferenciją šeštadienį Kauno įgulos karininkų ramovėje surengė Kauno įgulos karininkų ramovė ir Lietuvos moterų lyga (pirmininkė prof. Ona Voverienė). Plačiau
2019-03-08
Mažos  tautinės bendrijos, kurios išlaikė savo kalbą, papročius , gyvena labai draugiškai. Čigonai šimtmečius gyvena tarp kitų tautų, bet savitarpio supratimas jiems padeda išlaikyti kalbą, papročius. Plačiau
2019-02-23
Aštuonis vaikus užaugino Zarasų apskrities, Antazavės valsčiaus, Pazaduojos viensėdžio pasiturintys ūkininkai Jonas ir Barbora (Andriūnaitė) Slabšiai. Iš to vaikų daugumo Slabšių visur būta Plačiau
2019-02-22
Areštinės tarpduryje pasirodė du kariškiai ir civilis vertėjas. – Damušycie, davaj siuda. – Damušyte, ateik čia, – krestelėjęs galvą lauko pusėn, sušvokštė priekyje stovėjęs. Plačiau
2019-02-17
„[...] Koks amžius, / Karoli, mums tave, tokį gerą karvedį, davė! / Argi tu gimęs ne tam, kad padėtum vargšei tėvynei? / Argi po Marso našta tu palinkęs nestoji už dukrą Savo Livoniją? Ji patikėta tavajai globai! / [...] Tavo šis darbas neliks be šlovės, be giesmių, ši dorybė, / Sklis ji po žemę visur, aplenkus saulė ir laiką, / Net už Amerikos; jos neužtrins prabėgančios dienos. [...]“ Plačiau
2019-02-16
„Lietuvos aido“ (toliau: LA) politika ir misija kita: galai iš vandens. Nes LA tokios šaknys: kai atspausdino Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją, nustatė ir standartą. Ir žinoma, tokiu būdu nusistovėjo mistinis ryšys tarp Lietuvos ir LA Plačiau
2019-02-16
1993 metų vasario 14 dieną buvo renkamas ketvirtasis  Lietuvos prezidentas. Po Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Antano Smetonos, kuriuos rinko Valstybės Taryba arba Seimas, šį kartą Prezidentą rinko balsavimo teisę turintys Lietuvos gyventojai.T Plačiau
2019-02-16
Iš įvairių kritikų daugybę kartų teko išklausyti apie gėdingą Antano Smetonos elgesį 1940 birželio 14-16 dienomis. Bet kodėl jo elgesys buvo gėdingas, tekdavo išgirsti tik vieną vienintelį argumentą: kad A. Smetona pabėgo į Vokietiją per Lieponos upelį pasiraitojęs kelnes.  Plačiau
2019-02-14
Vasario 15 d. atkurtos Lietuvos valstybės dienos išvakarėse Lietuvos partizanų memoriale Minaičių kaime bus minimos 70-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos paskelbimo metinės.  Plačiau
2019-02-07
2017 m. sausio 4 d. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas, kviesdama 2019 m. paskelbti Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento Antano Smetonos metais. Šios iniciatyvos ėmėsi LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija, ypatingai jos pirmininkas, LR Seimo narys Antanas Vinkus. Plačiau
2019-02-02
Vasario 1 d. į Vilniuje esančius Signatarų namus sugrįžo prof. Liudo Mažylio rastas istorinis dokumentas – 1918 metų vasario 16 dienos nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Plačiau
2019-01-30
Džiugu, kad šiandien galime prisiminti taip pat kovos sūkuriuose su sovietiniu okupantu buvusius jaunus žmones, mūsų narsiuosius partizanus – didvyrius Plačiau